Hem

Hyvillä kohtaamiskokemuksilla on valtava merkitys sijoituksen onnistumisessa

Julkaistu: 2023-02-07

Humanan yksikönjohtaja Sanna Tallgren kirjoittaa blogitekstissään hyvistä kohtaamiskokemuksista. Oikealla kohtaamisella voi olla pitkällä aikavälillä mullistava vaikutus lapsen ja nuoren elämään.

Sijoitettujen nuorten kanssa keskustellessa nousee usein esiin, millä tavalla he kokevat kohtaamisen ohjaajan kanssa. Kohtaamisella ei tarkoiteta vain vuorovaikutusta, vaan sitä, miten työntekijä asettuu työhönsä, millainen asenne hänellä on ja miten hän kuulee ja näkee lapsen. Kohtaamisella on valtava merkitys lapsen tai nuoren sijoituksen onnistumisessa. Suurimmalla osalla laitoksiin sijoitetuista lapsista ja nuorista on taustalla traumatisoitumista, ja heidän voi olla vaikea luottaa ihmisiin. Mielestäni näitä lapsia ei voi auttaa muissakaan asioissa, ellei kohtaaminen ole kunnossa.

Voimme tehdä lastensuojelutyössä todella suuren muutoksen lapsen elämään pelkästään oikeanlaisella vuorovaikutuksella ja kohtaamisella. Sen vuoksi halusin tutkia pro gradu -tutkielmassani nuorten kohtaamiskokemuksia lastensuojelulaitoksissa. Haastattelin seitsemää sijoitettuna ollutta nuorta ja aikuista, ja vaikka tiesin odottaa niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia, osa vastauksista järkytti minua.

Huonoissa kohtaamisissa näkyi se, miten aikuinen asettuu kliiniseen ammattirooliin lapsen yläpuolelle. Turvattomalle lapselle tämä välittyy kylmyytenä – ja tunteena, ettei hänestä välitetä. Näistä kohtaamisista puuttui rehellinen ja tasa-arvoinen kohtelu. Lapset ovat tarkkoja ja erityisesti traumatisoituneet lapset ovat taitavia aistimaan pieniäkin asioita. Heiltä ei jää huomaamatta, jos heitä pidetään ärsyttävinä tai heistä ei olla oikeasti kiinnostuneita. Lämpö ja vilpittömyys ovat olennaisia asioita hyvissä kohtaamisen kokemuksissa, luottamuksen rakentamisessa ja lapsen tilanteen korjaamisessa.

Kaikki haastateltavat myös mainitsivat, miten tärkeää on, ettei työntekijä pönötä ja suojaudu sen taakse, että on pätevä ammattilainen ja aikuinen, joka tietää asiat. Sen sijaan aikuisen on oltava rohkea ja nöyrä sekä valmis pistämään itsensä likoon omien rajojen ja oman työminän puitteissa. Jos emme anna lapselle mitään omasta persoonastamme, on aivan varmaa, ettemme mekään saa mitään irti lapsesta.

Avain hyvään kohtaamiseen on olla lapsille kiltti, läsnä ja rohkeasti omalla persoonalla työssä mukana. Oikealla kohtaamisella voi olla pitkällä aikavälillä mullistava vaikutus lapsen ja nuoren elämään. Monet haastateltavistani ovat nyt jo aikuisia, mutta he kertoivat muistavansa edelleen, miten joku ihminen oli nähnyt heissä hyvän ja uskonut, että he selviävät. Sen viestin välittäminen on onnistuneen kohtaamisen ytimessä. Vaikka lapsi olisi tehnyt pahoja asioita, on tärkeää, ettei häntä tuomita ja että hänessä nähdään myös hyvää.

Jo yksi luotettava ja turvallinen aikuinen lapsen elämässä voi muuttaa lapsen koko tulevaisuuden. Hyvä kohtaaminen voi vahvistaa yksilöä niin paljon, että hän selviää suurista ongelmista. Itsetunnon vahvistuminen sekä arvostuksen ja välittämisen tunne voivat kantaa todella pitkälle.

Humanan Paremman huomisen rakentajat -blogisarjassa humanalaiset jakavat ajatuksiaan ajankohtaisista ja tärkeistä sosiaalialan aiheista. Blogin kirjoittaja on yksikönjohtaja Sanna Tallgren Lahden Namikan pienkodista. Hän haluaa rakentaa parempaa huomista tuomalla jatkuvasti esiin uteliasta ja avointa asennetta, olemalla läsnä ja huomaamalla jokaisesta lapsesta hyvän.

Tutustu Humanan lastensuojelun laitospalveluihin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi