Two people working with emotion cards.

Laatu

Toimintamme kivijalka muodostuu eettisistä periaatteista ja perusteltavuudesta, sanojen mittaisesta toiminnasta. Osaamisen, vastuullisuuden ja välittävien kohtaamisten kautta pystymme luomaan päivittäin uskoa hyvään elämään.

Hyvä kohtelu

Toimintamme kivijalka muodostuu eettisistä periaatteista ja perusteltavuudesta, sanojen mittaisesta toiminnasta. Osaamisen, vastuullisuuden ja välittävien kohtaamisten kautta pystymme luomaan päivittäin uskoa hyvään elämään.

Asiakkaidemme yksilölliset palvelutavoitteet ja hyvinvoinnin kokemus ohjaavat vahvasti yhdessä tehtävää työtä. Asiakas on aktiivinen toimija, jonka kokemus palvelusta on työn vaikuttavuuden paras mittari. Tämän vuoksi selvitämme jatkuvasti asiakkaiden mielipiteitä palveluistamme.

Arvot ja toimintakulttuuri

Laatu on kokonaisuus, joka muodostuu pienistä hetkistä. Toimintakulttuuri elää ja uusiutuu käytännön teoissa, joka päivä. Siksi toimintamme arvoja tulee työstää aktiivisesti siten, että arvomme – sitoutuminen, vastuullisuus, kohtaaminen – oikeasti näkyvät toimintakulttuurissamme ja henkilöstömme on sitoutunut niihin.

Mitattavuus

Laadukkaan toiminnan tulee olla myös läpinäkyvää. Jotta toiminta voi olla läpinäkyvää, sitä tulee voida mallintaa ja mitata jollain tavoin. Olemme kehittäneet yhteistä Humana HQM laatumallia, jonka avulla pystymme mittaamaan ja seuraamaan toimintojemme laatua. Olennainen osa laatumallia on yksilöllisten hoitosuunnitelmien toteutumisen ja ajantasaisuuden seuranta.

Asiakkaan yksilöllisen, hyvinvointia lisäävän hoidon toteutumista seuraamme asumispalveluissa valtakunnallisen mittarin RAI:n avulla. Lastensuojelupalveluissa ja avopalveluissa olemme luoneet asiakastietojärjestelmään asiakkaan hyvinvointia ja palvelun vaikuttavuutta arvioivan mittarin.