A person using a computer

Palaute- ja ilmoituskanava

Sivulla voit jättää palautetta Humanan toiminnasta tai tehdä ilmoituksen väärinkäytöksestä.

Palautteet ja reklamaatiot

Pystyäksemme kehittämään toimintaamme, toivomme saavamme palautetta toiminnastamme sekä mahdollisista ilmenneistä epäkohdista. Suhtaudumme kaikkiin palautteisiin asianmukaisella vakavuudella ja käsittelemme jokaisen palautteen määrittelemiemme menettelytapojen mukaisesti. Palautetta voi antaa halutessaan myös nimettömänä.

Vakavat rikkeet ja väärinkäytökset (Whistle Blower)

Ilmoituskanavan kautta työntekijä, asiakas, yhteistyökumppani tai kuka tahansa muu asiasta huolestunut voi tehdä ilmoituksen, mikäli epäilee Humanaa vakavista väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Vakavalla väärinkäytöksellä tarkoitetaan rikokseen verrattavaa toimintaa, kuten petosta, kavallusta, korruptiota (lahjusten antaminen ja vastaanottaminen), ympäristörikosta, yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epäluottamusta työnantajaa kohtaan. Vakaviin, sääntöjen vastaisiin toimintoihin lasketaan myös mm. ihmis- ja perusoikeuksien loukkaukset, riskit ja vahingot, jotka uhkaavat henkeä, turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä. Rikkeen, rikoksen tai väärinkäytöksen ei tarvitse olla tapahtunut todisteellisesti. Ilmoituksen pohjaksi riittää mahdollinen epäily tapahtuneesta.

Ilmoitus tehdään lähtökohtaisesti nimettömänä. Mikäli ilmoittaja antaa omat tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta henkilöstö, henkilötietoja käsitellään ainoastaan epäeettisen toiminnan tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdollisen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen ja tutkinnan vaiheiden seurantaan.

Ole yhteydessä yksikön/toimipisteen esihenkilöön tai tee ilmoitus väärinkäytösepäilystä sähköiseen ilmoituskanavaan Linkki toiselle sivustolle., mikäli epäilet vakavaa rikettä tai väärinkäytöstä.

Lisätietoa: