Hem

Suomalaisen Suvi Kuhan gradu pääsi InterRAI-maailmankongressiin

Julkaistu: 2020-02-02

Humana ja suomalainen hoivan laatutyön osaaminen saavat näkyvyyttä Belgian Leuvenissa 3.-5. helmikuuta pidettävässä InterRAI-maailmankongressissa, kun Suvi Kuhan gradu pääsee esille kongressin posterinäyttelyyn.

Suvi Kuha

”Suvin gradu on läpäissyt tiukan seulan”, Katriina Niemelä, Humana Asumispalveluiden laatujohtaja ja THL:n RAI-erityisasiantuntija kehuu.

Kuha on selvittänyt gradututkimuksessaan, ”Enhancing facility staff skills in use of RAI – Development of a First-line Management Tool“, miten hyvin Humanan Asumispalveluiden ja kahden muun organisaation lähiesimiesten arviot RAI-osaamisesta ja RAI-tiedon hyödyntämisestä vastaavat hoitosuunnitelmien todellista tilaa. Tulokset valmistuvat kevään 2020 aikana.

 

Gradu kertoo kehityskohteet

Projektikoordinaattorina Humanan Asumispalveluissa työskentelevä Kuha on osallistunut laadun kehittämistyöhön aiemminkin, joten gradun aihe muotoutui luontevasti käytännön tarpeesta.

”Hoitosuunnitelmien laadun kehittäminen on ollut meillä organisaatiossa yksi tärkeä teema.  RAI-arviointi on siinä tärkeässä roolissa. Graduaihetta valitessa oli alun perinkin ajatuksena, että Humana hyötyy siitä, kun tutkimustulosten perusteella nähdään suoraan, mitkä ne meidän kehittämiskohteemme ovat ja millä tasolla RAI-osaaminen ja RAI-tiedon hyödyntäminen tällä hetkellä ovat”, Suvi Kuha kertoo.

Kuhan tutkimus käsitti kaikki Humana Asumispalveluiden ikäihmisten yksiköt sekä yksiköitä kahdesta muusta organisaatiosta. Ensin Kuha kartoitti esimiesten arvioita oman yksikkönsä RAI-osaamisen ja RAI-tiedon hyödyntämisen tasosta. Tämän jälkeen hän kävi läpi asiakkaiden hoitosuunnitelmia siitä näkökulmasta, miten RAI-tiedon hyödyntäminen niissä näkyy.

”Jos asiakkaalla on RAI-arvioinnissa havaittu esimerkiksi omatoimisessa liikkumisessa haasteita, pitäisi sen näkyä hoitosuunnitelmassa tavoitteina, joissa tähdätään esimerkiksi liikuntakyvyn paranemiseen sekä  konkreettisina hoitotyön toimintoina, joissa kuvataan keinoja, joiden avulla liikkumiskykyä pyritään ylläpitämään ja kehittämään”, Kuha antaa esimerkin.

 

Systemaattinen johtaminen tuo hyödyt esiin

Belgian maailmankongressi on ensimmäinen Euroopassa järjestettävä InterRAI-kongressi. Katriina Niemelä puhuu tilaisuudessa yhdessä Pia Vähäkankaan kanssa kuntouttavan hoidon johtamisesta aiheenaan ”Leading rehabilitation care practice – what and how?”. Niemelän mukaan RAI-arvioinnit ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen vaatii systemaattista johtamista, jotta työkalusta saadaan kaikki hyöty irti.

”Tässä me Suomessa ollaan jo varsin pitkällä verrattuna moneen muuhun maahan, mutta myös meillä on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää. Siksi Suvin tutkimus tulee todella tärkeään paikkaan ja antaa meille hyvän lähtökohdan kehittämistyölle.”

Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi lokakuun alussa hoitajamitoitusta käsittelevässä lakiluonnoksessa, että RAI-järjestelmästä tulee ikäihmisten asumispalveluissa kansallinen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin mittari. Humana Asumispalveluissa RAI-järjestelmä on ollut käytössä jo usean vuoden ajan. RAI-arviointi tehdään asiakkaalle puolivuosittain ja lisäksi voinnin olennaisesti muuttuessa.

Lue lisää RAI-arvioinnista Humana Asumispalveluissa