Hem

Merja Rissanen aloitti Humanan henkilöstöjohtajana: ”Tämän päivän työelämässä tarvitaan johtamista, jossa kohdataan ihminen ihmisenä, inhimillisesti”

Julkaistu: 2021-01-27

Humana Suomen uudeksi henkilöstöjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Merja Rissanen. Rissanen aloitti työnsä Humanassa 11. tammikuuta. Hänellä on pitkä kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä eri toimialoilta, muiden muassa Alkosta ja Finnairilta.

Merja Rissanen

”Olen jo kauppakorkeakoulun opinnoista lähtien ollut kiinnostunut siitä, miten ihmismieli toimii, miten vaikutamme toisiimme, kuinka toimimme osana yhteisöä ja mikä tekee yrityksestä sen ihmisten kautta menestyvän”, Rissanen kertoo.

Nämä kiinnostuksen kohteet ovat ohjanneet häntä opinnoissa ja työelämässä yritysten ja ihmisten johtamisen sekä organisaatiopsykologian pariin. Sosiaali- ja hoiva-alalla toimivassa Humanassa Rissasta kiinnosti erityisesti yrityksen ihmisläheisyys ja arvopohjaisuus.

Henkilöstön kasvu pohjana yrityksen kehitykselle

Merja Rissanen pitää sekä työntekijän että työyhteisön kehittymistä ja kasvamista tärkeänä työhyvinvointia ja motivaatiota lisäävänä asiana. Perusasioista tulee kuitenkin huolehtia ensin.

”Henkilöstöjohtamisessa kaikki lähtee siitä, että perusta on kunnossa. Sillä tarkoitan, että on tärkeää, että meillä on selkeät ja tehokkaat yhteiset pelisäännöt ja tavat toimia. Kunnioitus, luottamus ja avoimuus luovat pohjan sille, miten olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa”, Rissanen sanoo.

Rissanen uskoo vahvasti siihen, että voimme jokainen kehittyä edelleen.

”Meissä jokaisessa on enemmän potentiaalia, kyvykkyyttä ja hyvää kuin päällepäin näkyy”, hän toteaa.

Tämä hyvä pyritään saamaan esiin paitsi esimiestyöllä ja johtamisella, myös toimivan työkulttuurin avulla.

”Minulle henkilöstöjohtamisen ydin on tukea ihmisten kehittymistä ja kasvamista niin työssään kuin ihmisinä ja vaikuttaa hyvän esimiestyön ja johtamisen keinoin siihen, että meillä kaikilla olisi parhaat mahdollisuudet onnistua työssämme ja voida hyvin. Uskon vahvasti valmentavaan tapaan johtaa ja vaikuttaa. Valmentava esimiestyö kannustaa jokaista tekemään omaa työtään koskevia itsenäisiä päätöksiä sekä johtamaan omaa työtään viisaalla tavalla, osana kokonaisuutta”, Rissanen kertoo.

Työkulttuuri uusiutuu joka päivä

Merja Rissanen toteaa, että koko työyhteisö tulisi saada sitoutumaan hyvän työilmapiirin ja työkulttuurin luomiseen.

”Siihen me kaikki vaikutamme joka päivä. Yrityksen kulttuuri ei ole koskaan valmis, vaan se elää jatkuvasti. Oma suosikkini yrityskulttuurin määritelmästä on se, että ”yrityskulttuuri tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa”.”

Rissanen näkee, että tämän päivän työelämässä tarvitaan erityisesti johtamista, jossa kohdataan ihminen ihmisenä, inhimillisesti. Toimivassa työkulttuurissa kannustetaan jokaista kehittämään työtään, omaa itseään ja työyhteisöä ja tehdään asioita yhdessä. Näin päästään hyödyntämään kaikkien osaamisia ja vahvuuksia.

”Johdon tärkeä tehtävä on näyttää yhteinen suunta ja tavoitteet sekä johtaa yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta: henkilöstö, asiakkaat ja ympäristö huomioiden. HR:n roolissa korostuu mielestäni yhdessä tekeminen, kumppanuus ja tukeminen eri tasoilla ja eri tavoin. Se voi näkyä niin, että luodaan yhdessä pelisääntöjä ja toimintamalleja, ollaan tukena arjen kysymyksissä, tuodaan ajankohtaista tietoa ja ennen kaikkea ollaan tavoitettavissa.”