Hem

Uuden perhekuntoutusyksikön kriisijakso vastaa Lapin alueen tarpeisiin

Julkaistu: 2021-04-21

Humanan perhekuntoutusyksikkö Kiela aloittaa toimintansa Rovaniemellä 1. toukokuuta. Yksikkömuotoiselle perhekuntoutukselle on ollut Lapin alueella selkeä tarve, joka tuli esiin myös Humanan Lapin kuntiin tekemässä kyselyssä.

”Kyselystä nousi esiin, että perhekuntoutukselle on tarvetta ja sitä toivotaan. Kyselyssä nousi myös esiin tarve lyhyelle kriisi- ja arviointijaksolle, eli tilaajan tarpeesta on lähdetty tätä tekemään”, toiminnanjohtaja Sanna Heikkinen kertoo.

Kiela sijaitsee kerrostalossa Rovaniemen keskustassa palvelujen äärellä Humanan avopalveluiden toimiston välittömässä läheisyydessä. Perhekuntoutusasunto on vaaleapintainen 63-neliöinen saunallinen kolmio. Kielaan voi tulla asiakkaita eri puolilta Lappia.

Kriisijakso vakauttaa tilanteen

Kielassa perinteisen perhekuntoutuksen rinnalle on luotu lyhytkestoinen kriisi- ja arviointijakso, jonka aikana rauhoitetaan akuutti tilanne, kartoitetaan perheen voimavaroja ja haasteita ja pohditaan perheelle sopivia tukipalveluita jatkoon.

”Lyhytkestoiselle jaksolle voi tulla tarve, kun perheessä tapahtuu jotain äkillistä, kuten ero, väkivaltatilanne tai päihdeongelman kärjistyminen, pienten lasten vanhemmat uupuvat tai esimerkiksi todetaan, että kotiin vietävä tuki ei ole riittävää, mutta ei kuitenkaan ole perusteita lähteä sijoittamaan lapsia ja halutaan miettiä vaihtoehtoja. Me voimme toimia näissä tilanteissa nopeasti”, Heikkinen toteaa.

Sosiaalityöntekijöille suunnatussa kyselyssä tuli esiin, että nykyisin ei enää suosita pitkiä laitosjaksoja, vaan pyritään vakauttamaan tilanne ja jatkamaan työskentelyä mahdollisimman pian kotona, perheen omassa arkiympäristössä. Lapissa etäisyydet voivat olla pitkiä, joten tukea voidaan tarjota tarvittaessa myös etäyhteyden kautta.

”Se on tärkeää, että se perhekuntoutusyksikössä opittu menee kotiin mukaan.”

Perhekuntoutus voi ehkäistä huostaanoton

Lyhytkestoinen jakso yksikössä ei kuitenkaan ole riittävä apu kaikissa tilanteissa, vaan välillä tarvitaan pidempikestoista tiivistä työskentelyä. Pitempikestoinen perhekuntoutus yksikössä on hyvä vaihtoehto pitkään jatkuneissa ongelmatilanteissa, joihin ei ole saatu riittävää muutosta kotiin vietävillä palveluilla. Perheillä saattaa olla suuria haasteita vanhemmuudessa, vuorovaikutuksessa tai jatkuvaa päihteiden käyttöä.

”Monesti mietitään lapsen kiireellistä sijoitusta tai huostaanottoa, mutta halutaan kokeilla tämä keino ensin”, Sanna Heikkinen kuvailee tyypillistä aloitustilannetta.

Yksikkömuotoisen työskentelyn etu on perheen saama tiivis tuki ja irrottautuminen omista kotiympyröistä.

”Joillekin oma koti saattaa aiheuttaa uhkaa, esimerkiksi jos on ollut väkivaltatilanne ja pelottaa olla siellä. Perhe pääsee meille turvalliseen paikkaan voimaantumaan ja työstämään asioita. Myös ympäri vuorokauden toimiva päivystyspalvelu tuo turvaa. Jos yöaikaan tuleekin joku yllättävä tilanne, me voimme tulla sinne tarvittaessa silloinkin paikan päälle. Oikeasti ollaan siinä arjessa mukana useampia tunteja ja pystytään mallintamaan, neuvomaan, auttamaan ja havainnoimaan, että miten perhe pärjää”, Heikkinen selittää.

Koronavirusepidemia on kärjistänyt ongelmia

Sanna Heikkinen kertoo koronavuoden vaikuttaneen selvästi perheiden tilanteisiin myös Lapin alueella. Päihdetaustaisissa perheissä on tapahtunut tavallista enemmän retkahduksia. Lomautusten ja työttömyyden seurauksena taloudellinen huoli vaikuttaa koko perheen arkeen ja vie perheiden voimavaroja.

”Meille on tullut paljon tilauksia siksi, että perheet ovat väsyneitä ja tarvitsevat apua esimerkiksi lapsen tai nuoren koulunkäynnin tukemisessa”, Heikkinen sanoo.

Avohuollon tukitoimet ovat todella merkittävässä roolissa tarjoamassa nopeita palveluita ja ehkäisemässä perheiden tilanteiden kärjistymistä.

”Asiakkailta tulee paljon hyvää palautetta, että nyt joku on oikeasti kiinnostunut heidän asioistaan, saa oikeasti purkaa mieltä jollekin ja saa sen tarvittavan tuen”, Heikkinen toteaa.

Tutustu perhekuntoutusyksikkö Kielaan

Toiminnanjohtaja Sanna Heikkinen iloitsee siitä, että Lapin alueella voidaan pian palvella perheiden tarpeita entistä laajemmin.