Hem

THL:n henkilöstömitoitustilastoissa virheellinen tieto Humana Kotikylä Sammonkodin osalta

Julkaistu: 2021-09-08

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa säännöllisesti seurantaa henkilöstömitoituksen toteutumisesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Viimeisin mittaus toteutettiin toukokuussa 2021 viikoilla 18–20. THL on julkaissut tulokset kaikkien Suomessa toimivien ikääntyneiden tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavien yksiköiden osalta.

Seurannassa nousi erityisesti esille Jyväskylässä sijaitsevan Humanan Kotikylä Sammonkodin henkilöstömitoitus, joka seurantajaksolla olisi ollut 0,32. Valitettavasti tietokantaan oli päätynyt Sammonkodin osalta virheellistä tietoa. Todellinen mitoitus seurantajaksolla on ollut 0,62 toteutuneiden työvuorojen perusteella. Mitoituksen tulee olla lain mukaan tällä hetkellä 0,55 työntekijää asiakasta kohden ja ensi vuoden alusta lähtien 0,6. Seurantajakso on kolme viikkoa. Sammonkodin luvanvarainen mitoitus on 0,61.

Selvitämme mistä johtuu, että THL:n tietokantaan päätynyt tieto on virheellistä. Asiasta on keskusteltu myös Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaupungin valvontaan toimitetaan kuukausittain listaukset toteutuneista henkilöstömitoituksista, joita kaupunki seuraa.

THL toteuttaa seuraavan henkilöstömitoitusseurannan vielä tämän vuoden puolella marraskuussa viikoilla 44–46.

Lisätietoja:

Annareetta Vaara
Johtaja, Humana Asumispalvelut
Puh. 050 342 6508
annareetta.vaara@humana.fi