Hem

Mika Honkalammi lastensuojeluyksikkö Pinola 1:stä on Humanan vuoden 2021 esihenkilö

Julkaistu: 2021-10-06

Humanan vuoden 2021 esihenkilöksi on valittu Mika Honkalammi, joka työskentelee Ylivieskassa lastensuojeluyksikkö Pinola 1:n yksikönjohtajana. Mika painottaa esihenkilötyössä avointa keskustelukulttuuria ja kiinnostusta muiden hyvinvointia kohtaan.

Humanassa Vuoden esihenkilö valitaan henkilöstön tekemien ehdotusten perusteella. Työkavereiden perusteluissa Mikaa kuvattiin muun muassa seuraavasti:

“Mika on tuonut tiimiimme hienon keskustelukulttuurin ja yhdessä pohdimme asioita. Mikan kanssa voi puhua asiasta kuin asiasta, eikä tarvitse pelätä torjuntaa.”

“Ajatteleva, avulias ja sydämellinen yksikönjohtaja, joka jaksaa aina kiireen ja huonosti nukuttujen öidenkin jälkeen aina hymyillä, kysellä kuulumisia ja auttaa muita. Hän ei ole vain pelkkä esimies vaan superesimies, jolla on järki tekemisessä ja kiinnostusta muiden hyvinvointia kohtaan.”

”Työssään Mika on osoittanut, että seisoo henkilöstönsä rinnalla vaikeissakin tilanteissa, luottaen henkilöstönsä ammattitaitoon.”

Mikalle valinta vuoden esihenkilöksi tuli iloisena yllätyksenä.

”Eihän tuota osannut ajatella omalle kohdalle sattuvan. Olihan se hirveän epätodellinen, positiivinen järkytys, että näin sattui käymään! Kun luki oman työryhmän kommentteja, niin kyllähän se veti nöyräksi”, Mika tiivistää ajatuksiaan valinnasta kuultuaan.

Avoin keskustelukulttuuri auttaa yhteisessä päätöksenteossa

Mika on onnellisimmillaan esihenkilötyössä silloin, kun yksikön ohjaajat ovat olleet jonkin valinnan edessä, ja he ovat onnistuneet tekemään yhdessä keskustellen hyvän ratkaisun.

”Olen aina myös tosi onnellinen, kun näen, että meidän lapsemme ovat muodostaneet omaohjaajaansa merkityksellisen ihmissuhteen. Esimerkiksi silloin, kun lapset tulevat kysymään minulta, että missä se minun omaohjaajani on ja koska se tulee töihin, kun minulla on hänelle asiaa”, Mika kertoo.

Mika iloitsee myös ohjaajien uralla eteenpäin menemisestä ja siitä, että he saavat uusia työtehtäviä, tai siitä, että joku mieleinen tavoite toteutuu heidän työurallaan.

Mikalle esihenkilötyössä tärkeitä asioita ovatkin ihmisistä välittäminen, avoin keskustelukulttuuri ja luottamus.

”Esihenkilötyössä mielestäni ihan keskeistä on se, että ihmiset kokevat, että heidän panoksensa on tärkeää, ja että he ovat täällä tärkeitä ihmisiä”, Mika sanoo.

Mika kannustaa kaikkia tiimiläisiään kertomaan mielipiteensä ja osallistumaan keskusteluun ja yhteiseen päätöksentekoon.

”Olemme myös opetelleet sellaiseen keskustelukulttuuriin, että meidän ei tarvitse tietää suoraa vastausta. Voimme miettiä ja makustella asiaa niin, että kaikki näkökulmat ovat sallittuja. Sitten valitsemme yhteisen tavan, jolla asiaa teemme, ja sitoudumme siihen. Jos toteamme myöhemmin, että se on huono päätös, niin sitten muutamme toimintaa”, Mika kertoo.

Mika nostaa esille esihenkilötyössä myös ihmisten ammattitaidon arvostamisen sekä luottamuksen.

”Jokainen työyhteisössä tietää, mitä heiltä odotetaan ja mitkä heidän toimintavastuunsa ovat, ja he saavat käyttää sitä omaa ammattitaitoaan, omaa itseään ja omia kiinnostuksen kohteitaan sen työtehtävän tekemiseen niiden sovittujen raamien sisällä”, Mika summaa.

Myös vääriä päätöksiä ei tule pelätä.

”Me kaikki teemme huonoja tai vääriä valintoja, mutta eihän se ihmisen arvoa muuta, että joskus tehdään väärä päätös. Ihmisiähän me tässä olemme. Me emme saa rampauttaa toimintaamme sillä, että pelkäisimme tehdä päätöksiä”, Mika toteaa.

Kohtaamisen ja kuuntelun tärkeys

Kysyttäessä vinkkejä esihenkilötyöhön, Mika nostaa esille kuuntelun ja arvojen läpikäymisen.

”Ole kiinnostunut ja kysy miten ihmisillä menee, sillä se ei maksa mitään – ja pysähdy kuuntelemaan,” Mika tiivistää.

”Kun kohtaat, kannattaa kysäistä, että miten elämä sujuu. Sitä kautta saattaa avautua portti siihen, että jos ei menekään hyvin tai ihmisellä on mielenpäällä asioita, niin hän uskaltaa tulla puhumaan niistä asioista. Se on sama asia lasten kanssa, että meidän aikuisten tulee koputtaa heidän oveensa ja joskus se ovi lasten toimesta avataan keskustelulle”, Mika toteaa.

Mikalle tärkeitä ovat myös Humanan arvot: sitoutuminen, vastuullisuus, kohtaaminen ja ilo.

”Arvojen, miksi me tätä työtä teemme – sen läpikäymiseen ei voi käyttää koskaan liikaa aikaa. On tärkeää puhua auki, mikä meidän perustehtävämme on, miksi me olemme täällä ja miten me tätä työtä teemme.”

Työnantajaansa Humanaa Mika kiittelee siitä, että hänellä on mahdollisuus ja aikaa tehdä esihenkilötyötä, ja sitä työtä arvostetaan.

”Minulla on täällä myös aikaa olla ihmisten kanssa ja käydä keskusteluita, eikä vain olla tietokoneella näpyttelemässä, se on ihan keskeinen homma”, Mika toteaa.