Hem

Lastensuojeluyksikkö Nikkarinharju aloittaa toimintansa tänään 1.3.2022

Julkaistu: 2022-03-01

Aistiystävällisyys, turvallisuus ja kotoisuus ovat olleet avainsanoja Humanan uusinta lastensuojeluyksikköä suunniteltaessa.

Humanan uusin lastensuojeluyksikkö on Kangasalla Pirkanmaalla sijaitseva Nikkarinharju, joka koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä, Oksa 1:stä ja Oksa 2:sta. Oksa 1 aloittaa toimintansa tänään 1.3.2022 ja Oksa 2 myöhemmin tänä vuonna.

”Oksa 1 on erikoistunut 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatristen sekä neuropsykiatristen oireiden hoitoon ja kuntouttamiseen. Oksa 1 -osastolla painottuu hoidollinen työskentely lasten, nuorten ja perheiden kanssa”, yksikönjohtaja Sami Kaipia kertoo.

Nikkarinharju on suunniteltu aistiystävälliseksi, turvalliseksi sekä kotoisaksi. Aistiystävällisyydellä tarkoitetaan muun muassa sitä, että yksikön tiloissa on rauhallinen ja levollinen tunnelma, ja äänimaailma on mahdollisimman miellyttävä. Sisustuksessa on käytetty puuterisia pastellisävyjä sekä tehosteväreinä rauhallisen sinisen ja vihreän sävyjä.

Perhekeskeinen työskentelyote

Uudessa, juuri aloittavassa lastensuojeluyksikössä Sami pitää tärkeänä työryhmän ”yhteenliimautumista” ja sitä, että jokainen työntekijä tekee työtään omalla persoonallaan, mutta samaan aikaan kuitenkin yhteisen linjan mukaan. Sami nostaa esille myös turvallisuudentunteen.

”Monet sijoitetut lapset kokevat valtavaa turvattomuutta, joka näkyy ulospäin monella eri tavalla. Lastensuojelun sijaishuollon työntekijän tärkeänä tehtävänä on luoda lapselle ja nuorelle turvallisuudentunnetta. Oksa 1:n työntekijät aloittavat suhdetyöskentelyn lapsen kanssa, ja jokainen lapsi saa omaohjaajat. Lapsesta ollaan kiinnostuneita, hänet kohdataan arvokkaana yksilönä ja häntä kuunnellaan – lapselle on erityisen tärkeää kokemus siitä, että hän ei ole yksin”, Sami toteaa.

Myös perhetyö on Nikkarinharjussa avainasemassa, ja vanhemmat otetaan mukaan hoitotyöhön oman lapsensa asiantuntijoina, joilla on paras tieto- ja kokemuspohja elämästä lapsen kanssa.

”Yhteistyöhön otetaan sosiaalitoimen lisäksi myös lapsen läheisverkosto. Yhteistyö on kaiken ydin lapsen ja perheen asioiden eteenpäin viemiseksi”, Sami toteaa.

Moniammatillinen työyhteisö

Oksa 1:n työryhmä koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista ja lähihoitajista.

Oksa 1:n työntekijöiden vahvuutena on monipuolinen sote-alan kokemus erityisesti lastensuojelusta, perhetyöstä ja psykiatrisesta hoitotyöstä”, Sami kertoo.

Sami itse on opiskellut lähihoitajaksi ja sosionomiksi sekä suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Lastensuojelun sijaishuollossa hän on työskennellyt ohjaajana, vastaavana ohjaajana sekä yksikönjohtajana. Sami on ollut myös aikaisemmin mukana perustamassa lastensuojeluyksikköä ohjaajan sekä johtajan roolissa.

”Minua kiehtoo asioihin vaikuttaminen ja haluan olla tekemässä laadukasta lastensuojelutyötä lasten ja perheiden eteen. Koen myös Humanan arvot – sitoutuminen, vastuullisuus, kohtaaminen ja ilo – omikseni”, Sami kertoo kiinnostuksestaan Nikkarinharjun luotsaamiseen.

Lue lisää Nikkarinharjusta: https://www.humana.fi/nikkarinharju

”Työskentelen valmentavalla otteella tuoden työntekijöiden vahvuuksia esiin ja nautin siitä, että saan olla juuri tämän porukan mukana Nikkarinharjun tarinassa”, yksikönjohtaja Sami kertoo.