Hem

”Jokaisen ihmisen pitäisi käydä nepsyvalmentajan koulutus.”

Julkaistu: 2022-05-20

Humanassa on syksystä lähtien sisäisesti koulutettu uusia neuropsykiatrisia valmentajia, eli nepsyvalmentajia. Ella Virtanen, Jesse Saarimäki, Raila Uusi-Vähälä ja Helmi Tuominen olivat mukana Humanan nepsyvalmentajakoulutuksessa ja ovat nyt nyt saaneet nepsyvalmentajan pätevyyden.

Humana tuottaa lastensuojelun, avohuollon ja asumisen palveluita kaikkiin elämänkaaren vaiheisiin. Neurokirjon piirteet ovat hyvin monimuotoisesti edustettuina Humanan työntekijöiden asiakaskunnassa ja työarjessa. Koulutuksen kautta on mahdollista saada lisää tietoa ja ymmärrystä neurokirjon piirteiden ilmenemisestä ja taustatekijöistä.

Humanan oman nepsyvalmentajakoulutuksen korkea taso saa Ellalta, Jesseltä, Railalta ja Helmiltä kiitosta. Humanan järjestämän nepsyvalmentajakoulutuksella on vahvistettu omaa osaamista sekä jaettua Humana-henkeä ja sitoutumista.

Humanassa perheohjaajana työskentelevä Raila Uusi-Vähälä haluaa jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja luonnehtiikin itseään ikuiseksi opiskelijaksi. Hänellä oli jo pidemmän aikaa ollut kiinnostusta hakeutua nepsyvalmentajan koulutukseen.

”Koulutus ei ole tuottanut pettymystä. Nepsyvalmentajan koulutus on antanut todella paljon”, Raila iloitsee.

Nepsyvalmennuksessa harjoitellaan taitoja arjessa toimimiseen

Myös Ella Virtanen on omassa koulutuksessaan saanut monipuolisesti eväitä omaan työhönsä.

”Nepsyvalmentajan koulutuksessa opetellaan muun muassa millaisia neurokirjon diagnoosit ovat, kuinka näiden haasteiden kanssa kannattaa toimia ja toisaalta, miten neurokirjon piirteitä voi valjastaa asiakkaan voimavaroiksi ja vahvuuksiksi,” Ella kertoo.

Nepsyvalmentajan koulutus lisää ennen kaikkea ymmärrystä siitä, kuinka asiakas tulisi kohdata. Koulutus antaa eväitä laaja-alaisempaan näkökulmaan asiakastyössä. Nepsyvalmennuksessa huomioimaan syvällisemmin asiakkaiden haasteita sekä löytämään heidän kanssaan parhaita mahdollisia keinoja tukea asiakasta. Koulutuksessa saa käytännön vinkkejä sekä erilaisia menetelmiä asiakastyöhön. Käytännön taitoja pystyy ottamaan käyttöön asiakastyössä jo koulutuksen aikana. 

Myös Jesse Saarimäki valmistuu toukokuussa nepsyvalmentajaksi. Jessen kiinnostus nepsyvalmennusta kohtaan on herännyt jo aiemmin hänen työskennellessä yli kymmenen vuotta sijaishuollossa, laitosmuotoisessa yksikössä. Alan tutkimukset ovat osoittaneet, että nepsyoireilevat lapset ovat yliedustettuina lastensuojelulaitoksissa. Jessen omat kokemukset laitosmaailmasta tukevat tutkimusten tuloksia.

Nepsyvalmennuksessa harjoitellaan sitä, miten asiakas pärjää arjessa ilman apua. Valmennuksen tavoitteet asetetaan aina yksilön tarpeiden mukaan.

”Työskentely tuottaa aina apua asiakkaalle, lapsille, nuorille ja aikuisille”, Jesse kertoo.

”Nepsyvalmentajan koulutus on henkilökohtaisen kasvun matka.”

Humanan avopalveluissa perheohjaajana työskentelevä Helmi Tuominen valmistuu kurssikaverinsa Ellan tavoin tänä keväänä neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Nepsyvalmentajan koulutusmatka on ollut Helmille inspiroivaa aikaa. Myönteisellä lähestymistavalla voidaan löytää ihmisten vahvuuksia ja valjastaa ne käyttöön. Koulutus on antanut Helmille itselleen myös mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena ja ihmisenä. Opiskelu on lisännyt itsetuntemusta ja rohkeutta.

”Nepsyvalmennuksessa ei ole jotain ainoaa, oikeaa tapaa toimia, vaan vaihtoehtoja on monia. Olen koulutuksessa oppinut myös luovuutta”, Ella kertoo kokemuksistaan.

”Nepsyvalmentajana toimiminen vaatii asennemuutosta, että uskaltaa ryhtyä tuumasta toimeen”, Helmi kiteyttää.

Nepsyvalmentajien koulutuksessa huomioidaan erilaiset oppimistyylit

Nepsyvalmentajan koulutukseen kuuluu koulutuspäivien ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi itseopiskelua ja kirjalliseen materiaaliin perehtymistä. Nepsyvalmentajan koulutuksessa vertaistuki ja vertaisoppiminen on ollut tärkeää. Pienryhmätyöskentely osana koulutusta on tukenut tässä.

”Kun pääsee kollegan kanssa keskustelemaan, saa uutta näkökulmaa. Keskusteluista saa myös konkreettista apua ja hyötyä omaan työhön”, Jesse selittää.

Suosituksena koulutuksessa oli perehtyä tuhannen sivun edestä kirjalliseen materiaaliin. Materiaalia voi käydä läpi omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Helmi oli jo puolivälissä koulutustaan saanut luettua koko tuhannen sivun lukupaketin.

”Minulla on ensimmäistä kertaa elämässäni todella suuri motivaatio lukea ja opiskella itsenäisesti,” Helmi kertoo.

Raila ja Jesse ovat hyödyntäneet äänikirjoja osana Jesse ei pidä itseään kovana ’lukijatyyppinä’, mutta hän pystyi perehtymään lukumateriaaliin äänikirjojen avulla. Äänikirjoja on voinut kuunnella esimerkiksi asiakkaan luokse matkustaessa.

”Alan kirjallisuutta löytyy äänikirjoina paljon etenkin ruotsiksi. Minulla on vahva ruotsin kielen osaaminen, joten pystyin hyödyntämään äänikirjoja laajasti”, Jesse kertoo.

Työnantajalta hieno kädenojennus

Työnantajan tarjoama koulutus nepsyvalmentajaksi saa osallistujilta kiitosta. Koulutus on hyvin rakennettu ja siellä keskitytään siihen, mitä tietoa perheohjaajan työssä tarvitaan. Nepsyvalmentajan koulutus kehittää omaa ammattitaitoa sekä lisää työssä jaksamista. Koulutukset ovat kuitenkin melko kalliita, joten tällaiset sisäiset koulutukset työnantajan toimesta on valtavan hieno kädenojennus.

”Kyllä tällainen ehdottomasti vahvistaa Humanan me-henkeä ja vahvistaa sitoutumista. Nerokas idea ollut alkaa kouluttamaan sisäisesti uusia nepsyvalmentajia”, Helmi kiittelee.

”Ei tällaisesta mahdollisuudesta voi kieltäytyä. Tämä on ainutlaatuinen juttu ja on tuonut itselle paljon iloa”, Jesse summaa.

Nepsyvalmentajan koulutukseen osallistuva on myös erinomainen tapa päästä tutustumaan muihin humanalaisiin ympäri Suomea.

”Humanassa on todella hyviä tyyppejä! Yhtään ei tarvinnut jännittää, miten koulutuksessa sujuisi,” Ella kertoo.

”Tämä on ollut valtava juttu”, Jesse iloitsee.

Kuvassa vastavalmistuneita nepsyvalmentajia.