Hem

Namikan pienryhmäkodin uusi erityistason lastensuojeluyksikkö avaa ovensa 11.4.2022

Julkaistu: 2022-04-11

Humanan uusin lastensuojeluyksikkö on Vantaan Nikinmäessä sijaitseva Korento, joka koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä, Korento 1:stä ja Korento 2:sta. Korento 1 aloittaa toimintansa tänään 11.4.2022 ja Korento 2 myöhemmin tänä vuonna.

”Me olemme täällä valmiina! Tätä yksikköä on suunniteltu jo viime syksystä lähtien”, yksikönjohtaja Petri Oksanen kertoo.

Korento 1:n työryhmä aloitti työnsä 4.4.2022, ja avausta edeltänyt viikko on mennyt perehdytyksen, koulutuksen ja kollegoihin tutustumisen parissa.

”On tärkeää, että on riittävästi aikaa laittaa homma pystyyn. Nyt meillä on ollut viikko aikaa puhua yhteisesti, että miten meillä tätä työtä tehdään. Se on tärkeintä, että löydetään yhteinen punainen lanka ja siitä arki sen muokkaa”, Petri toteaa.

Juuri remontoiduissa tiloissa sijaitseva Korento 1 tarjoaa kasvuympäristön lastensuojelullista sijoitusta ja psyykkistä kuntoutusta tarvitseville 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Petri käyttää sanoja turvallinen, toimiva ja kodinomainen kuvaillessaan yksikköä.

”Korento on paikka, missä nuorilla on turvallinen ja hyvä olla, niin yksin kuin yhteisössä, ja sama koskee myös työntekijöitä. Kaikki saavat olla omia persooniaan. Pystymme arvioimaan nuoren tilannetta, ja auttamaan ongelmassa kuin ongelmassa, mitä nuorelle eteen tulee”, Petri kertoo.

Uutta lastensuojeluyksikköä luodessa tärkeinä asioina Petri pitää tiloja sekä henkilöstön monipuolista osaamista ja vahvaa ammattitaitoa.

”Ihan ensimmäinen asia on, että tilat on suunniteltu ja tehty niin, että ne palvelevat sitä työtä, mitä täällä tullaan tekemään. Seuraavana on tietysti se, että työryhmä on sopiva meidän yksikköömme”, Petri toteaa.

Petrin kehuukin työyhteisöä huippuporukaksi.

”Meillä on monipuolista kokemusta ja osaamista. Tässä porukassa on vahvaa ja monipuolista lastensuojelukokemusta, vahvaa psykiatrista ja mielenterveydellistä osaamista ja päihdeosaamista sekä erilaisia lisäkoulutuksia. Työntekijöillä on myös erilaisia keinoja lähteä luomaan suhdetta omaohjattaviinsa. Meillä on muun muassa luovia menetelmiä ja musiikkia käyttäviä henkilöitä sekä terapeuttista osaamista omaavia henkilöitä. Ihan loistoporukka!” Petri kuvailee Korento 1:n työryhmää.

Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Petri painottaa lastensuojelutyössä yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä suhteen luomista nuoriin.

”On kyseessä sitten perustason tai erityistason yksikkö, niin yhteisöllisyys on tärkeää. Myös yksilöllisyys on tärkeää – että on mahdollista toimia yksilöllisesti nuoren kanssa niin Korennon tiloissa kuin tilojen ulkopuolella kullekin nuorelle sopivimmilla tavalla”, Petri sanoo.

Petri nostaa esille myös arjen selkeyden.

”On tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, mitä pitää missäkin tilanteessa tehdä ja miksi, ja jokainen nuori myös tietää, mitä aikuiset tekevät missäkin tilanteessa ja miksi. Se luo selkeyttä ja turvaa kaikille, joka on lastensuojeluyksikössä kaiken a ja o. Meidän tehtävämme on olla selkeitä ja rauhallisia”, Petri tiivistää.

Petrillä on laaja-alaista kokemusta johtamisesta ja kehittämisestä monella eri alalla, sote- ja lastensuojeluala mukaan lukien. Hän on ollut myös aikaisemmin perustamassa uutta yksikköä.

”Pääset oikeasti vaikuttamaan ja tekemään uutta, ja myös hakemaan itselle uusia haasteita. Tietysti on hienoa päästä myös sellaiseen organisaatioon, mistä saat taustatukea ja apua moniin eri asioihin ja tehtäviin”, Petri kertoo kiinnostuksestaan Korento-yksiköiden luotsaamiseen.

Lue lisää Korennosta: https://www.humana.fi/korento

Tämä huone odottaa ensimmäistä asukastaan Korennossa Vantaalla.