1. Olet tässä: Tietoa koronaviruksesta

Näin toimimme koronavirusepidemian aikana

Takaisin sivulle Tietoa Humanasta

Humana toimii yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Seuraamme tiiviisti koronavirustilannetta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja olemme ryhtyneet tilanteen vaativiin toimenpiteisiin.

Humanalla on asiantunteva ja osaava organisaatio ja valmiudet kriisien kohtaamiseen. Suhtaudumme tilanteeseen sen vaatimalla vakavuudella, ykkösasiana on asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus. Noudatamme tarkasti Suomen hallituksen antamia ohjeistuksia. Seuraamme viranomaisten, erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, tiedotusta ja ohjeistusta ja päivitämme muuttuvassa tilanteessa Humanan omaa toimintaa koskevia tarkempia linjauksia aktiivisesti.

Pyrimme järjestämään henkilöstöllemme turvalliset puitteet tehdä töitä ja toiminnallamme rajoittamaan koronaviruksen leviämistä.


Rajoitamme sosiaalisia kontakteja


Hallituksen ohjeen mukaisesti olemme ottaneet käyttöön kiellon vierailla ikäihmisten ja muiden riskiryhmien kodeissa. Poikkeuksia tehdään vierailuihin vain saattohoitovaiheessa olevan asukkaan kohdalla. Olemme rajoittaneet vierailuja myös lastensuojeluyksikköihimme epidemian hillitsemiseksi. 

Korostamme henkilöstöllemme hygienian ja oireiden tunnistamisen tärkeyttä. Humanaan on perustettu valmiusryhmä, joka seuraa tiiviisti koronavirustilannetta ja päivittää toimintaohjeita tarpeen mukaan, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla kantaa vastuumme koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Valmiusryhmään kuuluvat muun muassa työturvallisuuspäällikkö ja Humanan oma lääkäri. Tiedotamme muutoksista henkilöstön lisäksi myös asiakkaita ja omaisia, jotta he tietävät, miten suojaamme asiakkaitamme ja työntekijöitämme tässä poikkeustilanteessa.

Usein kysytyt koronavirustilannetta koskevat kysymykset

 1. Olemme pyrkineet kaikin keinoin ehkäisemään koronavirustartunnat yksiköissämme. Koronavirustartuntatapauksessa Humana tiedottaa välittömästi yksikön asiakkaiden läheisiä, palveluitamme ostavia asiakkaita ja henkilöstöä. Pidämme huolta siitä, että asiakkaidemme yksityisyydensuoja on turvattu myös koronavirustartuntatilanteessa. Julkisesta tiedotuksesta vastaavat sairaanhoitopiirit.

  Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja noudatamme heiltä saatuja ohjeita. Humana on valmistautunut huolella mahdolliseen tartuntatilanteeseen, jotta voimme varmistaa sairastuneiden hoidon parhaalla mahdollisella tavalla ja ehkäistä koronavirusinfektion leviämisen niin yksikön sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

 2. Olemme jo epidemian varhaisessa vaiheessa rajoittaneet vierailuja sekä asiakkaiden osallistumista yksikön ulkopuoliseen toimintaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty muun muassa käsihygieniaan ja siivoukseen. Käsidesit ovat olleet ahkerassa käytössä ja siivousta on tehostettu siten, että esimerkiksi ovenkahvoja ja muita kosketuspintoja on puhdistettu normaalia useammin.

  Koronavirus on erityisen vaarallinen riskiryhmiin kuuluville, kuten ikäihmisille ja pitkäaikaissairauksia sairastaville. Haluamme suojella omalla toiminnallamme erityisesti tätä virusinfektion edessä haurainta väestöryhmää, ja teemme kaikkemme heidän ja heitä hoitavien ammattilaistemme terveyden suojaamiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on kiinnittänyt huomiota suojavarustuksen merkitykseen ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Olemme päivittäneet omat käytäntömme ministeriön 9. huhtikuuta antaman ohjeistuksen mukaisiksi.

  Lue lisää toimenpiteistä, joita asumispalveluissamme on tehty.

 3. Yksikössä tehdään kaikki mahdollinen sairastuneiden auttamiseksi ja koronavirusinfektion leviämisen ehkäisemiseksi. Humanalla on asiantunteva ja osaava henkilöstö sekä hyvät valmiudet kriisien kohtaamiseen. Ammattilaisemme toimivat tilanteessa infektiolääkäriltä saamiensa ohjeiden mukaan. Toimien suunnittelussa on myös apuna Humanan oma valmiustyöryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa henkilöstön ajantasainen tietämys koronavirukseen liittyvistä ohjeista. Työryhmässä on mukana Humanan oma lääkäri.

  Sairastuneet pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan erillisessä huoneessa, jossa heistä huolehditaan hoitoturvallisuuden kannalta tarpeellisia suojavarusteita käyttäen. Noudatamme viranomaisten antamia ohjeita suojavarusteiden käytöstä. Olemme kiinnittäneet hygieniaan erityistä huomiota jo ennaltaehkäisevästi. Painotamme hyvän hygienian merkitystä koronavirustartuntatilanteessa.

  Suhtaudumme nyt erityisen vakavasti hengitystieinfektion oireisiin, eikä työntekijän tule olla töissä, mikäli hänellä tällaisia oireita ilmenee tai hän on muutoin sairas.

 4. Teemme parhaamme, että meillä on suojavarusteita käytössä riittävä määrä. Suojavarusteiden saatavuudessa on kuitenkin haasteita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, joten riittävä varustetason ylläpito vaatii meiltä aktiivista työtä. Siihen olemme sitoutuneita.

  Epidemian edetessä saatamme tarvita myös sosiaali- ja terveysministeriön Huoltovarmuuskeskuksesta vapauttamia suojavarusteita varmistaaksemme asiakasturvallisuuden ja henkilöstön työturvallisuuden. Hädän iskiessä saatamme tarvita apua palveluitamme ostavilta asiakkailtamme: osa kunnista luovuttaa meille suojavarusteita ja huolehtii niiden riittävyydestä.

 5. Olemme tehostaneet omaa rekrytointiamme. Meillä on tiettyjä mahdollisuuksia siirtää henkilöstöä Humanan omien toimintojen välillä, jotta voimme kohdentaa voimavaroja sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Olemme myös tehneet sopimuksia terveydenhuollon toimijoiden kanssa mahdollisuudesta käyttää tarvittaessa heidän työntekijöitään meillä keikkatyössä. Hätätyön edellytysten täyttyessä meillä on valmius myös sen teettämiseen. Lisäksi valmiuslaki on tuonut mukanaan työnantajalle joitain keinoja varmistaa riittävä henkilöstö.

 6. Humanalla on asiantunteva ja osaava henkilöstö ja valmiudet kriisien kohtaamiseen.

  Olemme pyrkineet hankkimaan suojavarusteita, jotta asiakastyön tekeminen olisi mahdollisimman turvallista. Jo epidemian varhaisessa vaiheessa olemme perustaneet valmiustyöryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa mahdollisia koronavirukseen liittyviä riskejä asiakastyössämme ja varmistaa henkilöstömme ajantasainen tietämys koronavirukseen liittyvistä ohjeista sekä luoda ja päivittää toimintatapoja niin, että varmistamme asiakasturvallisuuden epidemia- tilanteessa. Valmiusryhmän tärkeänä tehtävänä on myös henkilöstön turvaaminen ja työsuojelullisten asioiden varmistaminen kriisitilanteessa. Valmiusryhmään kuuluvat muun muassa Humanan työturvallisuuspäällikkö ja Humanan oma lääkäri. Työntekijöillämme on ollut mahdollisuus ilmoittaa kuulumisestaan riskiryhmään. Tämän tiedon avulla voimme tapauskohtaisesti kohdistaa oikeita toimia.

  Hoivayksiköissämme on edellytykset eristää infektiotartunnan saanut asukas erilliseen huoneeseen, jossa hänestä huolehditaan hoitoturvallisuuden kannalta tarpeellisia suojavarusteita käyttäen. Olemme tehneet yksikkökohtaisia riskiarvioita ja suunnitelman siitä, kuinka toimimme koronavirustartunta- tilanteessa. Nämä antavat meille tukea ammattimaiseen ja kaikkien kannalta mahdollisimman turvalliseen toimintaan kriisin koskettaessa meidän yksikköämme.

Annareetta Vaara

Kirje omaisille

Koronavirustilanne herättää paljon huolta ja kysymyksiä. Kuten aina, myös tässä tilanteessa asukkaiden ja asiantuntijoiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeä asia. Pyrimme kaikin keinoin ehkäisemään koronavirustartunnat yksiköissämme. Erityisesti ikääntyneille ja perussairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville koronavirusinfektio voi olla vakava, jopa hengenvaarallinen. Meidän asiantuntijamme pitävät huolta läheisestäsi, jotta sinun ei tarvitsisi kantaa huolta.

Lue lisää

Lisätietoa antavat:

Anu Kallio Toimitusjohtaja 050 577 9210
Annareetta Vaara Palvelujohtaja, asumispalvelut
Janne Telén, Direktör, Öppenvårdstjänster i Finland
Janne Telén Palvelujohtaja, avopalvelut 044 025 9030
Terhi Blomberg Palvelujohtaja, lastensuojelupalvelut 044 078 4441