Hem
 1. Pyrimme kaikin keinoin ehkäisemään koronavirustartunnat yksiköissämme. Koronavirustartuntatapauksessa Humana tiedottaa välittömästi yksikön asiakkaiden läheisiä, palveluitamme ostavia asiakkaita ja henkilöstöä. Pidämme huolta siitä, että asiakkaidemme yksityisyydensuoja on turvattu myös koronavirustartuntatilanteessa. Julkisesta tiedotuksesta vastaavat sairaanhoitopiirit.

  Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja noudatamme heiltä saatuja ohjeita. Humana on valmistautunut huolella mahdolliseen tartuntatilanteeseen, jotta voimme varmistaa sairastuneiden hoidon parhaalla mahdollisella tavalla. Huolellisella valmistautumisella voimme ehkäistä koronavirusinfektion leviämisen niin yksikön sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

 2. Olemme jo epidemian varhaisessa vaiheessa rajoittaneet vierailuja sekä asiakkaiden osallistumista yksikön ulkopuoliseen toimintaan. Päivitämme ohjeita vallitsevan tilanteen mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty muun muassa käsihygieniaan ja siivoukseen. Käsidesit ovat olleet ahkerassa käytössä ja siivousta on tehostettu siten, että esimerkiksi ovenkahvoja ja muita kosketuspintoja puhdistetaan normaalia useammin.

  Koronavirus on erityisen vaarallinen riskiryhmiin kuuluville, kuten ikäihmisille ja pitkäaikaissairauksia sairastaville. Haluamme suojella omalla toiminnallamme erityisesti tätä virusinfektion edessä haurainta väestöryhmää, ja teemme kaikkemme heidän ja heitä hoitavien ammattilaistemme terveyden suojaamiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on kiinnittänyt huomiota suojavarustuksen merkitykseen ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. 

 3. Yksikössä tehdään kaikki mahdollinen sairastuneiden auttamiseksi ja koronavirusinfektion leviämisen ehkäisemiseksi. Humanalla on asiantunteva ja osaava henkilöstö sekä hyvät valmiudet kriisien kohtaamiseen. Ammattilaisemme toimivat tilanteessa infektiolääkäriltä saamiensa ohjeiden mukaan. Toimien suunnittelussa on myös apuna Humanan oma valmiustyöryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa henkilöstön ajantasainen tietämys koronavirukseen liittyvistä ohjeista. Työryhmässä on mukana Humanan oma lääkäri.

  Sairastuneet pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan erillisessä huoneessa, jossa heistä huolehditaan hoitoturvallisuuden kannalta tarpeellisia suojavarusteita käyttäen. Noudatamme tarkasti viranomaisten antamia ohjeita. Olemme kiinnittäneet hygieniaan erityistä huomiota jo ennaltaehkäisevästi. Painotamme hyvän hygienian merkitystä koronavirustartuntatilanteessa.

 4. Olemme tehostaneet omaa rekrytointiamme. Meillä on tiettyjä mahdollisuuksia siirtää henkilöstöä Humanan omien toimintojen välillä, jotta voimme kohdentaa voimavaroja sinne, missä niitä kulloinkin eniten tarvitaan. Olemme myös tehneet sopimuksia terveydenhuollon toimijoiden kanssa mahdollisuudesta käyttää tarvittaessa heidän työntekijöitään meillä keikkatyössä. 

 5. Jo epidemian varhaisessa vaiheessa olemme perustaneet valmiustyöryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa mahdollisia koronavirukseen liittyviä riskejä asiakastyössämme. Työryhmä varmistaa henkilöstömme ajantasaisen tietämyksen koronavirukseen liittyvistä ohjeista sekä luo ja päivittää toimintatapoja niin, että varmistamme asiakasturvallisuuden epidemia- tilanteessa. Valmiusryhmän tärkeänä tehtävänä on myös henkilöstön turvaaminen ja työsuojelullisten asioiden varmistaminen kriisitilanteessa. Valmiusryhmään kuuluvat muun muassa Humanan työturvallisuuspäällikkö ja Humanan oma lääkäri. Työntekijöillämme on ollut mahdollisuus ilmoittaa kuulumisestaan riskiryhmään. Tämän tiedon avulla voimme tapauskohtaisesti kohdistaa oikeita toimia.

  Hoivayksiköissämme on edellytykset eristää infektiotartunnan saanut asukas erilliseen huoneeseen, jossa hänestä huolehditaan hoitoturvallisuuden kannalta tarpeellisia suojavarusteita käyttäen. Olemme tehneet yksikkökohtaisia riskiarvioita ja suunnitelman siitä, kuinka toimimme koronavirustartunta- tilanteessa. Nämä antavat meille tukea ammattimaiseen ja kaikkien kannalta mahdollisimman turvalliseen toimintaan kriisin koskettaessa meidän yksikköämme.