Hem

Miten Humana huolehtii henkilöstön turvallisuudesta?

Jo epidemian varhaisessa vaiheessa olemme perustaneet valmiustyöryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa mahdollisia koronavirukseen liittyviä riskejä asiakastyössämme. Työryhmä varmistaa henkilöstömme ajantasaisen tietämyksen koronavirukseen liittyvistä ohjeista sekä luo ja päivittää toimintatapoja niin, että varmistamme asiakasturvallisuuden epidemia- tilanteessa. Valmiusryhmän tärkeänä tehtävänä on myös henkilöstön turvaaminen ja työsuojelullisten asioiden varmistaminen kriisitilanteessa. Valmiusryhmään kuuluvat muun muassa Humanan työturvallisuuspäällikkö ja Humanan oma lääkäri. Työntekijöillämme on ollut mahdollisuus ilmoittaa kuulumisestaan riskiryhmään. Tämän tiedon avulla voimme tapauskohtaisesti kohdistaa oikeita toimia.

Hoivayksiköissämme on edellytykset eristää infektiotartunnan saanut asukas erilliseen huoneeseen, jossa hänestä huolehditaan hoitoturvallisuuden kannalta tarpeellisia suojavarusteita käyttäen. Olemme tehneet yksikkökohtaisia riskiarvioita ja suunnitelman siitä, kuinka toimimme koronavirustartunta- tilanteessa. Nämä antavat meille tukea ammattimaiseen ja kaikkien kannalta mahdollisimman turvalliseen toimintaan kriisin koskettaessa meidän yksikköämme.