1. Olet tässä: Itsenäistymiskodit Alkula Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

 1. Yritys
  Pienkoti Aura Oy
 2. Kunta
  Jyväskylä
 3. Ikä
  18-25
 4. Paikkamäärä
  7
 5. Paikkatyyppi
  Jälkihuolto

Malikantie 1 B
40640 Jyväskylä

Kartta

Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Yhteisöpedagogi
 • Lähihoitaja
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Mielenterveystyö
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Traumatyöskentely
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Luovat menetelmät
 • Tuettu asuminen
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • PACE
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaaliohjaus
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Seksuaaliterapia
 • Sosionomi
Näissä voimme auttaa
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaiselle nuorella on oma asunto. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken hoivan ja kasvattamisen ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on rakastava, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Meillä painottuu omaohjaaja-suhdetyö, erilaiset toiminnalliset ryhmät, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden hoiva- ja kasvatustyössä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Aikuisen tehtävä on suhteen muodostaminen jokaisen lapseen yksilönä ja näin ollen yksilöllisyys ja lapsen osallisuus tulee huomioiduksi. PACE-asenteen mukaisesti vuorovaikutus on yksilöiden asennetta tai suhtautumista toisiinsa sillä tavoin, että toisen kehittymistä vaalitaan ja rohkaistaan – se ei koskaan uhkaa tai vaaranna toisen kehittymistä. PACE-asenteessa korostetaan lapsen itsemääräämisoikeutta ja kannustavaa kasvattamista. PACE-asenteessa keskitytään aikuisen vuorovaikutuksen laatuun. Yhtä lailla sanallinen ja sanaton viestintä on lämmintä ja arvostavaa.

Alkulan esitteen voit ladata tästä.