Hem
Yhteystiedot

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

 1. Yritys
  Pienkoti Aura Oy
 2. Kunta
  Jyväskylä
 3. Ikä
  18-30
 4. Paikkamäärä
  7
 5. Paikkatyyppi
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto

Malikantie 1 B
40640 Jyväskylä

Kartta

Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Lähihoitaja
 • Yhteisöpedagogi
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Mielenterveystyö
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Traumatyöskentely
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Luovat menetelmät
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaaliohjaus
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Seksuaaliterapia
 • Sosionomi
 • Tuettu asuminen
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • PACE
Näissä voimme auttaa
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Sairaus
 • Opiskelussa tukeminen
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaisella nuorella on oma asunto omalla sisäänkäynnillä. Pientaloalueella sijaitseva rivitalomainen asumisyksikkö sijaitsee samassa pihapiirissä Pienkoti Auran kanssa. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken työskentelyn ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on välittävä, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Alkulassa painottuvat omaohjaaja-suhdetyö, toiminnallinen yhdessäolo, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden työssä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Kuntouttavan työn taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Toiminta rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden mukaisesti, haastavatkin solmukohdat huomioiden. 

Vastaamme asiakkaan erityistuen tarpeeseen, minkä taustalla ovat nuoren elämän vaativat olosuhteet ja vaikeat tapahtumat. Psykiatrinen erityisosaaminen asiakkaalle yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, yhdessä arjen elämisen kautta. Yksikössämme on myös neuropsykiatrista osaamista.