Hem
A group of people posing for the camera

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Sosionomi
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Lähihoitaja
 • Yhteisöpedagogi
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Mielenterveystyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Luovat menetelmät
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Kuntouttava asuminen
 • Traumatyöskentely
 • Akupunktio
 • Itsenäistymisasuminen
 • Koulunkäynnin tuki
 • Jälkihuolto
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Tuettu asuminen
 • Seksuaaliterapia
 • Parisuhteen tukeminen
 • Motivoiva keskustelu
 • Voimavarakeskeisyys
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosionomi
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • PACE
Näissä voimme auttaa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kehityshäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kehitysviiveet
 • Kaltoinkohtelu
 • Parisuhteen haasteet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Perhesuhteet
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Yksinäisyys
 • Viiltely
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Terveyden haasteet
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Kodinhoidon haasteet
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Läheisriippuvuus
 • Levottomuus
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • ADHD
 • ADD
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Painonhallinta
 • Psykoosit
 • Pelkotilat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Skitsofrenia
 • Ruokavalio
 • Trauma
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Yhteystiedot

Osoite

Itsenäistymiskodit Alkula – Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Sosionomi
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Lähihoitaja
 • Yhteisöpedagogi
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Mielenterveystyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Luovat menetelmät
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Kuntouttava asuminen
 • Traumatyöskentely
 • Akupunktio
 • Itsenäistymisasuminen
 • Koulunkäynnin tuki
 • Jälkihuolto
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Tuettu asuminen
 • Seksuaaliterapia
 • Parisuhteen tukeminen
 • Motivoiva keskustelu
 • Voimavarakeskeisyys
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosionomi
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • PACE
Näissä voimme auttaa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kehityshäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kehitysviiveet
 • Kaltoinkohtelu
 • Parisuhteen haasteet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Perhesuhteet
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Yksinäisyys
 • Viiltely
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Terveyden haasteet
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Kodinhoidon haasteet
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Läheisriippuvuus
 • Levottomuus
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • ADHD
 • ADD
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Painonhallinta
 • Psykoosit
 • Pelkotilat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Skitsofrenia
 • Ruokavalio
 • Trauma
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaisella nuorella on oma asunto omalla sisäänkäynnillä. Pientaloalueella sijaitseva rivitalomainen asumisyksikkö sijaitsee samassa pihapiirissä Pienkoti Auran kanssa. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken työskentelyn ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on välittävä, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Alkulassa painottuvat omaohjaaja-suhdetyö, toiminnallinen yhdessäolo, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden työssä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Kuntouttavan työn taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Toiminta rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden mukaisesti, haastavatkin solmukohdat huomioiden. 

Vastaamme asiakkaan erityistuen tarpeeseen, minkä taustalla ovat nuoren elämän vaativat olosuhteet ja vaikeat tapahtumat. Psykiatrinen erityisosaaminen asiakkaalle yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, yhdessä arjen elämisen kautta. Yksikössämme on myös neuropsykiatrista osaamista. 

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy

Yhteystiedot

Virve Valkeinen

Yksikönjohtajan sijainen

Ari Puumala

Toiminnanjohtaja, Pienkoti Aura ja Sähäkkä

Alkula-yksikkö

Ohjaajat