Hem
Yhteystiedot
A group of people posing for the camera

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Sosionomi
 • Yhteisöpedagogi
 • Lähihoitaja
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Luovat menetelmät
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Traumatyöskentely
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Mielenterveystyö
 • Kuntouttava asuminen
 • Koulunkäynnin tuki
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Parisuhteen tukeminen
 • Seksuaaliterapia
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Voimavarakeskeisyys
 • PACE
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Tuettu asuminen
 • Sosionomi
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Näissä voimme auttaa
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Yksinäisyys
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Perhesuhteet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehityshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kehitysviiveet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Terveyden haasteet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Opiskelussa tukeminen
 • Sairaus
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kodinhoidon haasteet
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Läheisriippuvuus
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Pelkotilat
 • Psykoosit
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ruokavalio
 • Somaattiset sairaudet
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Skitsofrenia
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
 • Touretten syndrooma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Trauma
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Yhteystiedot

Osoite

Itsenäistymiskodit Alkula – Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Sosionomi
 • Yhteisöpedagogi
 • Lähihoitaja
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Luovat menetelmät
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Traumatyöskentely
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Mielenterveystyö
 • Kuntouttava asuminen
 • Koulunkäynnin tuki
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Parisuhteen tukeminen
 • Seksuaaliterapia
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Sosiaaliohjaus
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Voimavarakeskeisyys
 • PACE
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Tuettu asuminen
 • Sosionomi
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Näissä voimme auttaa
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Yksinäisyys
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Perhesuhteet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehityshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kehitysviiveet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Terveyden haasteet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Opiskelussa tukeminen
 • Sairaus
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kodinhoidon haasteet
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Läheisriippuvuus
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Pelkotilat
 • Psykoosit
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ruokavalio
 • Somaattiset sairaudet
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Skitsofrenia
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
 • Touretten syndrooma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Trauma
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaisella nuorella on oma asunto omalla sisäänkäynnillä. Pientaloalueella sijaitseva rivitalomainen asumisyksikkö sijaitsee samassa pihapiirissä Pienkoti Auran kanssa. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken työskentelyn ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on välittävä, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Alkulassa painottuvat omaohjaaja-suhdetyö, toiminnallinen yhdessäolo, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden työssä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Kuntouttavan työn taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Toiminta rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden mukaisesti, haastavatkin solmukohdat huomioiden. 

Vastaamme asiakkaan erityistuen tarpeeseen, minkä taustalla ovat nuoren elämän vaativat olosuhteet ja vaikeat tapahtumat. Psykiatrinen erityisosaaminen asiakkaalle yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, yhdessä arjen elämisen kautta. Yksikössämme on myös neuropsykiatrista osaamista. 

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy

Yhteystiedot

Virve Valkeinen

Yksikönjohtajan sijainen