Hem
Yhteystiedot
A group of people posing for the camera

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Yhteisöpedagogi
 • Lähihoitaja
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Traumatyöskentely
 • Luovat menetelmät
 • Mielenterveystyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaaliohjaus
 • PACE
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Seksuaaliterapia
 • Sosionomi
 • Tuettu asuminen
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Näissä voimme auttaa
 • Opiskelussa tukeminen
 • Sairaus
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Perhesuhteet
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehityshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kehitysviiveet
 • Kaltoinkohtelu
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Yhteystiedot

Osoite

Itsenäistymiskodit Alkula – Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Seksuaaliterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Yhteisöpedagogi
 • Lähihoitaja
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Metodit
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Traumatyöskentely
 • Luovat menetelmät
 • Mielenterveystyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Akupunktio
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaaliohjaus
 • PACE
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Seksuaaliterapia
 • Sosionomi
 • Tuettu asuminen
 • Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Näissä voimme auttaa
 • Opiskelussa tukeminen
 • Sairaus
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Perhesuhteet
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehityshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kehitysviiveet
 • Kaltoinkohtelu
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Autismikirjo
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Seksuaaliterveys
 • Riippuvuudet
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy
Yritys
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaisella nuorella on oma asunto omalla sisäänkäynnillä. Pientaloalueella sijaitseva rivitalomainen asumisyksikkö sijaitsee samassa pihapiirissä Pienkoti Auran kanssa. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken työskentelyn ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on välittävä, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Alkulassa painottuvat omaohjaaja-suhdetyö, toiminnallinen yhdessäolo, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden työssä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Kuntouttavan työn taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Toiminta rakentuu yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden mukaisesti, haastavatkin solmukohdat huomioiden. 

Vastaamme asiakkaan erityistuen tarpeeseen, minkä taustalla ovat nuoren elämän vaativat olosuhteet ja vaikeat tapahtumat. Psykiatrinen erityisosaaminen asiakkaalle yksilöllisesti ja yhteisöllisesti, yhdessä arjen elämisen kautta. Yksikössämme on myös neuropsykiatrista osaamista. 

Tietoa

 1. Ikä:
  18-30
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkatyyppi:
  Jälkihuolto, Sosiaalihuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Pienkoti Aura Oy