Hem
Yhteystiedot
Humana Kotikylä Sammonkoti

Yhteystiedot

Osoite

Keljonkankaantie 58, 40530 Jyväskylä

Humana Kotikylä Sammonkoti, Jyväskylä

Palvelukoti Sammonkoti tarjoaa turvallisen kodin 67 iäkkäälle ihmiselle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivapalvelua. Hoivakoti sijaitsee Jyväskylässä, Keljonkankaan rauhallisella ja luonnonkauniilla asuinalueella.

Tarjoamme asukkaille

 • Mahdollisuus käyttää palveluseteliä
 • Aktiviteetteja
 • Oma puutarha
 • Lähellä luontoa
 • Oma keittiö
 • Sauna
 • Turvaranneke
 • SävelSirkku
 • Musiikkia ja laulua
 • Tukipalvelut
 • Oma lääkäri
 • Lisäpalvelut
 • Esteettömät tilat
 • Kinestetiikkaosaamista
 • Asukasasunnoissa Elsi-turvalattia

Asuminen

Kotikylä Sammonkodissa on turvallinen koti 67 iäkkäälle ihmiselle. Esteettömistä tiloista löytyvät puitteet rikkaaseen ja elämänmakuiseen oloon ja eloon. Palvelukodissamme on 29 yhden hengen asuntoa ja kaksi kahden hengen asuntoa. Muistisairaille tarjoamme ryhmäkotiasumista.  

Yhteisissä ruokailu- ja oleskelutiloissa vietämme aikaa toistemme seurassa. Sammonkodin palvelukoti on asukkaidemme koti, jossa eletään aktiivista ja elämänmakuista arkea.

 

Aktiviteetit

Aktiivinen arki rakentuu toimintaterapeutin viikkokohtaisesti laatimasta ryhmätoiminnan toimintasuunnitelmasta. Toiminnassa yhdistyvät mielekäs tekeminen, yhdessäolo, osallistuminen ja arkipäivässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien harjoitteleminen. Suunnitelmat on tehty huomioiden asukkaan toiveet, omat tavoitteet ja toimintakyky. Asukkaalle suunnitellaan hänelle itselleen merkityksellistä ja mielekästä toimintaa.

Hoitajien järjestämässä viriketoiminnassa käytämme apuna SävelSirkku-ohjelmapalvelua. Fysioterapeutti vieraillee kodissa kerran viikossa. Hän ohjaa asukkaille soveltuvia harjoitteita yksilö- ja ryhmätoimintana.

Kodissamme vierailevat säännöllisesti alueen kulttuuri- ja harrastusjärjestöt, seurakunta sekä Kennelliiton kaverikoirat.

 

Ruokailu

Ruokailut rytmittävät arkeamme. Kokoonnumme yhteisiin ruokailutiloihin nauttimaan ruoasta sekä toisten asukkaiden ja henkilöstön seurasta. Pyrimme tekemään ruokailuhetkistä kotoisia ja viihtyisiä. Monipuolinen ja ravitseva ruoka valmistetaan Sammonkodin omassa keittiössä. Juhlistamme asukkaiden merkkipäiviä heidän toivomustensa mukaan.

 

Hoiva ja huolenpito

Jokaisen asukkaan tarpeet kartoitetaan, ja hoitosuunnitelma laaditaan niiden mukaan. Kaikki tähtää siihen, että palvelukotimme asukkaan toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä ja hän voisi elää kodissaan mielekästä ja turvallista arkea. 

Turvallisuutta asumiseen tuovat turvarannekkeet ja asuntojen Elsi-turvalattiat. Ammattitaitoinen henkilöstö pitää huolta siitä, että asukkaiden terveydenhoidon kokonaisuus on toimivaa ja hyvin hallinnassa. Kodissa käy geriatri kerran viikossa. Teemme myös yhteistyötä paikallisten terveyspalvelujen kanssa. 

 

Kotikylä

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

 • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
 • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilökunnan ja muiden asukkaiden kanssa
 • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
 • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat virikkeitä arkeemme.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut.

Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö. Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta: huolehtii yhteydenpidosta omaisiin, viestii kuulumisista ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikoittain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Osoite

Keljonkankaantie 58, 40530 Jyväskylä

Mari Ylönen

Palveluvastaava

Yhteystiedot

Mari Ylönen

Palveluvastaava

Osoite

Keljonkankaantie 58, 40530 Jyväskylä