Hem
Yhteystiedot

IImoitus vakavasta rikkeestä tai väärinkäytöksestä työpaikalla (Whistle Blower)

Takaisin sivulle Laatu

Palautekanava vakavien rikkeiden ja väärinkäytösten ilmoittamiseksi on tarkoitettu ainoastaan Humanan henkilöstölle. Palautekanavaa ei ole tarkoitettu vähäisten rikkeiden tai väärinkäytösten ilmoittamiseen eikä tyytymättömyyden ja reklamaatioiden osoittamiseen.

Palautteet ja reklamaatiot

Pystyäksemme kehittämään toimintaamme, toivomme saavamme palautetta toiminnastamme sekä mahdollisista ilmenneistä epäkohdista. Suhtaudumme kaikkiin palautteisiin asianmukaisella vakavuudella ja käsittelemme jokaisen palautteen määrittelemiemme menettelytapojen mukaisesti. Palautetta voi antaa halutessaan myös nimettömänä.

Palautekanavamme löydät täältä

Vakavat rikkeet ja väärinkäytökset

Vakavalla rikkeellä tai väärinkäytöksellä tarkoitetaan rikokseen verrattavaa toimintaa, joka kohdistuu työnantajaa kohtaan, kuten petosta, kavallusta, korruptiota (lahjusten antaminen ja vastaanottaminen), ympäristörikosta, yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epäluottamusta työnantajaa kohtaan.

Vakaviin, sääntöjen vastaisiin toimintoihin lasketaan myös mm. ihmis- ja perusoikeuksien loukkaukset, riskit ja vahingot, jotka uhkaavat henkeä, turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä.

Rikkeen, rikoksen tai väärinkäytöksen ei tarvitse olla tapahtunut todisteellisesti. Ilmoituksen pohjaksi riittää mahdollinen epäily tapahtuneesta.

Kenen puoleen voin kääntyä epäillessäni vakavaa rikettä tai väärinkäytöstä?

Mitä EU Whistleblow -direktiivi tarkoittaa?

Oikeus-, työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan valmisteilla EU:n niin kutsuttu Whistleblower-direktiivi ja sen kansallinen täytäntöönpano. Kyseessä on EU:n lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi (EU) 2019/1937.