Hem
Yhteystiedot
Kaksi henkilöä valmistamassa ruokaa keittiössä.

Tavoitteellista asumista yhteisön tuella

Tarjoamme viihtyisissä palvelukodeissamme asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kodeissa eletään suunnitelmallista ja tavoitteellista arkea ohjaajien ja yhteisön tuella.

Teemme asukkaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmat yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden.

Tarjoamme myös omaan kotiin suunnattuja asumisen tukipalveluita.

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri

Aktiivista asumiskuntoutusta nuorille aikuisille.

Lue lisää

Hyvän Mielen Koti - Kohti itsenäisempää elämää

Mielenterveys- ja päihdeasukkaiden asumispalveluissa käytämme Hyvän Mielen Koti -toimintamallia.

Hyvän Mielen Kodissa toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laaditusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.