Hem
Yhteystiedot
Takaisin sivulle Hoivakodit ikäihmisille

Humana Kotikylä Cajanus, Kempele

Palvelukoti Cajanus tarjoaa turvallisen ja viihtyisän kodin 38 ikäihmiselle, jotka tarvitsevat tehostettua palveluasumista. Hoivakoti on jaettu kolmeen pienempään ryhmäkotiin, mikä luo hoivakotiin rauhallisen ja kiireettömän hengen. Palvelukoti Cajanus sijaitsee Oulun kupeessa Kempeleessä, keskeisellä paikalla vehreällä omakotialueella.

 • Mahdollisuus käyttää palveluseteliä
 • Aktiviteetteja
 • Oma keittiö
 • Sauna
 • Kuntosali
 • Turvanappi
 • Turvaranneke
 • SävelSirkku
 • Musiikkia ja laulua
 • Tukipalvelut
 • Lisäpalvelut
 • Esteettömät tilat
 • Kinestetiikkaosaamista

Asuminen

Palvelutalossa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa saavat aikuiset ja vanhukset, jotka tarvitsevat hoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Kotikylä Cajanuksen katon alla toimii kolme ryhmäkotia, joista jokaisessa on omat oleskelu-, keittiö- ja saunatilat.

Ryhmäkodeissa asutaan omissa huoneissa, jonka asukas saa itse kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Huoneet ovat inva-mitoitettuja, ja lähes kaikissa niissä on oma wc-tila. Käytössämme on myös turvaranneke ja -nappi varmistamassa asukkaidemme turvallisuutta. Tavoitteenamme on tukea asukkaita asumaan kodissamme niin pitkään kuin se inhimilliset seikat huomioon ottaen on mahdollista, aina elämänkulun loppuun saakka. 

Aktiviteetit

Palvelukodissamme on mukavat yleiset oleskelutilat, jotka ovat asukkaiden kohtaamispaikkoja. Niissä juhlitaan asukkaiden syntymäpäiviä ja muita vuodenkierron mukaisia juhlia, järjestetään kerhotoimintaa ja fysioterapeutin ohjaamia tuolijumppia. Lisäksi oleskelutiloissa pidetään hartauksia ja nautitaan muun muassa vierailevien kuorojen esiintymisistä, yhteislauluhetkistä ja tanssiesityksistä.
  
Viihtyisä piha-alue on ahkerassa käytössä etenkin kesällä. Grillikota on asukkaiden ja omaisten käytettävissä vapaasti. Omaiset ovat tervetulleita mukaan myös retkille ja kaikkiin talon tapahtumiin. Asukkaille tärkeitä asioita voivat olla ulkoilu, musiikki, yhdessä jutteleminen ja muisteleminen, tuoreiden leivonnaisten tuoksu ja maisteleminen, erilaiset visailut, tarinat ja yhteiset juhlat. Palvelukodissamme on lämmin ja salliva ilmapiiri. Vietämme usein mukavaa aikaa vain jutellen esille nousevista asioista. 

Käytössämme on SävelSirkku-menetelmäpalvelu, jossa on ikäihmisille sopivaa, mukavaa ohjelmaa. SävelSirkun kautta saamme vuoden jokaiseen päivään jutunaiheita, jumppaa ja musiikkia: asioita, jotka ovat asukkaillemme tuttuja vuosikymmenten takaa aina tähän päivään saakka. 

Ruokailu

Kotikylä Cajanuksessa on oma keittiö, jossa valmistetaan päivittäin monipuolista ja maistuvaa kotiruokaa. Ruokailuhetket ovat tärkeitä yhteisiä hetkiä päivässä, jolloin ryhmäkodeissa kokoonnutaan yhteiseen oleskelutilaan nauttimaan ruoasta sekä toisten asukkaiden ja henkilökunnan seurasta.
  
Arjen lisäksi hoivakodissa vietetään myös juhlia, ja asiakkaiden merkkipäivät juhlistetaan toivomusten mukaisesti. 

Hoiva ja huolenpito

Jokaisen asukkaan tarpeet kartoitetaan yksilöllisesti, ja niiden pohjalta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelukoti Cajanuksessa kaikki toiminta tähtää siihen, että asukkaan toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä ja hän voisi elää kodissaan mielekästä ja turvallista arkea. Jokaista asukasta ohjataan liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti joko apuvälineillä tai ilman. 

Kotikylä

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

 • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
 • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilökunnan ja muiden asukkaiden kanssa
 • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
 • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat virikkeitä arkeemme.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut.

Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö. Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta: huolehtii yhteydenpidosta omaisiin, viestii kuulumisista ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikoittain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Yhteystiedot