Hem
Yhteystiedot
Takaisin sivulle Lastensuojeluyksiköt

Asumiskoti Puro

Me Nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa palvelemme asiakkaitamme kuudessa suomenkielisessä yksikössä ja koulussa sekä kahdessa ruotsinkielisessä yksikössä ja koulussa.

Tarjoamme pitkäkestoista sijaishuoltoa 12–18-vuotiaille nuorille, joita ei voida hoitaa tukipalveluilla tai perhehoidossa. Tarjoamme myös jälkihuoltoa alle 25-vuotiaille nuorille.

Kaikki Puron yksiköt löydät täältä.

Toiminta

Tarjoamme palveluita alati muuttuviin, monitahoisiin lastensuojelun tarpeisiin hyödyntäen psykiatrista erityisosaamista. Yksiköissämme asutaan kodinomaisesti, ja niissä kaikissa on ympärivuorokautinen valvonta, jolloin aikuinen on aina läsnä ja tukena nuorelle. Nuori on osa omaa perhettään ja häntä pyritään hoitamaan ensisijaisesti yhteistyössä perheen kanssa. Henkilökuntamme soveltaa työssään perhekeskeistä ajattelumallia ja perheterapiaa.

Nuorta kunnioitetaan omana itsenään, nuoren tavat ja tottumukset huomioiden. Meillä asuville nuorille luodaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö. Säännöllisellä elämänrytmillä, koulunkäynnillä ja harrastuksilla pyritään tuottamaan yhdessä nuoren kanssa mielekästä sisältöä nuoren elämään. Meillä vallitsee avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan.

Tavoitteenamme on, että nuoren kyvyt hallita toimintaansa sekä arkeaan, ja valmiudet toimia yhteisön ja ryhmän jäsenenä vahvistuvat, ja että nuoren kyky osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja vastuullisuuteen kasvaa.

Ota yhteyttä

Toni Ranta Aluejohtaja: Pohjanmaa 044 725 8112
Elias Mänttäri Toiminnanjohtaja, Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro 045 860 1300
Juha Ala-aho Toiminnanjohtaja, Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro 045 127 0222

Te teette hyvää ja tärkeää työtä Purossa, mutta ei me nuoret itse sitä voida myöntää ainakaan ennen kuin olemme 18!

Nuoren kommentti

Postiosoite

  • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro

    Heikkiläntie 1
    66500 Vähäkyrö

    Kartta

     

Purossa tarjotaan henkilöstölle erilaisia ammatillisen kehittymisen väyliä

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen on viime vuodet ollut Nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa yksi tärkeä painopiste. Tällä tavoin toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti vastaamaan yhteiskunnallisia sijaishuollon tarpeita.

Lue lisää henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä