1. Humana Suomessa
  2. Tietoa Humanasta
  3. Tietosuojakäytäntömme
Two people shakind hands.

Tietosuojakäytäntömme

Humana Finland Oy ja kaikki sen tytäryhtiöt sekä Arjessa Oy ja kaikki sen tytäryhtiöt (”Humana”) ovat sitoutuneet suojaamaan jokaisen asiakkaamme yksityisyyttä ja noudattamaan tietosuojalainsäädännön velvoitteita.

Tietosuoja Humanassa

Tämä tietosuojakäytäntö on yhteinen kaikille Humana Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden sekä Arjessa Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toimipisteille, jossa kuvaamme ja annamme sinulle lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kun olet suora asiakkaamme ja tarjoamme palveluja suoraan sinulle yksityisenä sosiaalialan palveluntuottajana.

Humana Finland Oy ja sen tytäryhtiöt sekä Arjessa Oy ja sen tytäryhtiöt toimivat usein liiketoiminnoissaan henkilötietojen käsittelijänä, jolloin toimimme rekisterinpitäjän, kuten hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin lukuun. Tällöin kyseinen rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Voit tutustua hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin tietosuojaselosteisiin sivun alalaidasta löytyvien linkkien avulla.

Mitä tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelytarkoitus

Käsiteltävät tiedot

Oikeusperuste

Asiakkaan hoidon järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta

Nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, lähiomaisen/huoltajan/edunvalvojan yhteystiedot, rajoitustoimet, päivittäiskirjaukset, tiedot ajanvarauksista

 

Lakisääteinen velvoite (GDPR Art. 6 (1) c) ja Art. 9 (2) h) Sopimus terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

 

Asiakkaan terveydenhuollon järjestäminen

Terveystiedot, tiedot asiakkaan lääkityksestä, diagnooseista, toimintakyvystä, (liitetiedostot saatu esim. terveydenhuollosta)

Lakisääteinen velvoite (GDPR Art. 6 (1) c) ja Art. 9 (2) h) Sopimus terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

 

 

Humanan tuottamien palveluiden laskutus, raportointi ja hallinnointi

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, laskutus- ja maksutiedot, mahdolliset maksusitoumukset

Sopimuksen täytäntöönpano (GDPR Art.6.(1) b)

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Mistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi tai huoltajaltasi/edunvalvojaltasi.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan lain sallimissa rajoissa siihen oikeutetulle viranomaiselle (esim. Valvira, THL) viranomaisen pyynnöstä tai määräyksellä lakiin perustuvien edellytysten täyttyessä. Potilastietojärjestelmiin kirjatut tiedot siirtyvät automaattisesti Omakantaan. Tietoja luovutetaan myös tarpeen mukaan Kelalle kelakorvauksen saamista varten sairausvakuutuslain (1224/2004) ja Kelan kuntoutuslain (566/2005) mukaisesti.

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötiedot?

Asiakkaidemme tietoihin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen sitä vaatii. Käytössämme olevat tietojärjestelmät tukevat käyttöoikeuksien hallintaa, jonka avulla valvomme ja seuraamme asiakkaidemme henkilötietojen tarkastelua ja käyttöä. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja he ymmärtävät luottamuksen ja rekisteröidyn yksityisyydensuojan merkityksen. Näin turvaamme tietojen luottamuksellisuuden koko niiden käsittelyn ajan.

Henkilötietoja suojataan asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Tietojen säilyttäminen lukituissa ja suojatuissa tiloissa
  • Tietojen käytön rajaaminen käyttöoikeuksin
  • Tietojen asianmukainen varmentaminen ja suojaaminen
  • Tietojen turvallisesta käytöstä ohjeistaminen organisaatiossa
  • Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvien toimintatapojen kouluttaminen työntekijöille

Käyttäessämme ulkopuolisia palveluntarjoajia tai muita kolmansia osapuolia huolehdimme yhtä lailla asiakkaidemme yksityisyydensuojan toteutumisesta. Vaadimme myös palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja lain noudattamista sekä sitoutumista organisaatiomme tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkoihin, -ohjeisiin ja - käytäntöihin. Emme salli kolmansien osapuolten käyttävän asiakkaidemme tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Noudatamme tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Humana säilyttää asiakastietoja lakisääteisen ajan perustuen lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015). Lisäksi laskutus- ja muita maksutietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus:

  • tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot
  • vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista (ja tietyissä tapauksissa päivittää itse perustietojaan)
  • tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle: tietosuoja@om.fi

Lisäksi tilanteesta riippuen rekisteröidyllä on oikeus:

 

Kun henkilötietojen käsittely perustuu GDPR art. 6(1)(a) ja/tai 9(2)(a) mukaisesti asiakkaan antamaan (nimenomaiseen) suostumukseen

 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus

peruuttaa antamansa suostumus.

 

Rekisteröidyn peruutettua antamansa suostumuksen tai jos jokin muu GDPR 17 artiklan mukaisista edellytyksistä täyttyy

 

Rekisteröidyllä on

oikeus vaatia tietojensa poistamista.

Jos tietojen paikkansapitävyys on kiistetty tai jos jokin muu GDPR 18 artiklan mukaisista edellytyksistä täyttyy

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esim. siksi ajaksi, että asiakkaan esittämät tietoihin kohdistuvat pyynnöt saadaan selvitettyä ja ratkaistua.

 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen (GDPR art. 6(1)(a) tai (b)) ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään, mikäli tämä on teknisesti mahdollista ja mikäli pyyntö koskee asiakkaan itse rekisterinpitäjälle toimittamia henkilötietoja.

 

 

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi täyttämällä Tietopyyntölomakkeen Pdf, 143.7 kB, avautuu uuteen ikkunaan., ja lähettämällä sen Humana Suomen tietosuojatiimille postitse:

Humana Suomi / Tietosuojatiimi
PL 27 (Alvar Aallon katu 2)
60100 Seinäjoki

Tietosuojan varmistamiseksi rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Humana vastaa rekisteröityjen oikeuksien käyttöä koskeviin pyyntöihin ja tiedusteluihin kuukauden sisällä.

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen tietosuojatiimi@humana.fi.

Materiaalit

Työnhakijoiden tietosuojaseloste (PDF) Pdf, 69.6 kB.

Markkinointiviestinnän tietosuojaseloste (PDF) Pdf, 60.8 kB.

Käsittelijän seloste tilaaja-asiakkaalle (PDF) Pdf, 69.3 kB.

Tietosuojaseloste (PDF) Pdf, 107 kB.

Evästeiden käyttö Humanan verkkosivuilla

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteesi tai selaimesi välimuistiin, kun vierailet Humanan verkkosivuilla. Tämä evästetiedosto sisältää pienen määrän informaatiota, kuten esimerkiksi numerosarjan, jonka verkkosivusto lukee vierailusi yhteydessä. Evästeiden avulla varmistamme, että verkkosivustomme on mahdollisimman käytännöllinen ja toimiva ja että käyttäjäkokemuksesi mahdollisimman hyvä.

Osa sivuillamme käytetyistä evästeistä ovat verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä – nämä välttämättömät evästeet mahdollistavat sivuston ydintoiminnallisuudet ja varmistavat sivuston turvallisuuden. Tällaisten evästeiden käytöstä et voi kieltäytyä muuten, kuin muuttamalla selaimen asetuksia. Jos kiellät välttämättömien evästeiden käytön selaimessasi, sivusto ja kaikki sen palvelut eivät kuitenkaan välttämättä enää toimi normaalisti.

Osaa evästeistä sen sijaan käytetään verkkosivuston käyttökokemuksesi parantamiseksi. Eräät käytössämme olevat evästeet tukevat myös sivuillamme käytössä olevia sosiaalisen median toiminnallisuuksia. Voit kieltäytyä tällaisista ei-välttämättömistä evästeistä valintaikkunassa, joka tulee näkyviin ensimmäisen vierailusi yhteydessä. Voit avata valintaikkunan uudelleen ja muuttaa jo tekemiäsi valintoja evästeiden suhteen täällä. Linkki toiselle sivustolle.

Evästeillä on useita erilaisia käyttötarkoituksia. Sivustollamme käytössä olevien evästeiden tarkoitukset voidaan jakaa seuraaviin yleisiin luokkiin:

Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivustomme toimisi asianmukaisesti ja jotta voimme varmistaa, että se on suojattu epätavalliselta toiminnalta.

Toiminnallisia evästeitä käytetään parantamaan verkkosivustomme suorituskykyä esimerkiksi varmistamalla, että vierailemasi verkkosivusto latautuu nopeammin. Yleensä kerätyt tiedot ovat yleisluonteisia, ja niihin voi sisältyä esim. tietoja tyypillisesti käytetystä selaimesta.

Tilastoevästeitä (analytiikkaevästeet) käytetään usein verkkosivustomme suorituskyvyn parantamiseen, sillä niiden avulla voimme analysoida kävijävirtoja, kävijöiden määrää ja verkkoliikenteen lähteitä. Näiden evästeiden avulla keräämme esimerkiksi tietoa siitä, mitkä sivut ovat mielestäsi kiinnostavimmat, ja hyödynnämme tätä tietoa kehitystyössämme.

Markkinointievästeitä käytetään yleensä palveluidemme markkinointiin, tyypillisesti kolmansien osapuolten sivustojen välityksellä, keräämällä tietoja selaustottumuksistasi ja siitä, miten liikut verkkosivustollamme. Näin voimme tarjota sinulle sopivinta ja kiinnostavinta sisältöä ja markkinointia.

Saatamme toisinaan tehdä muutoksia tähän evästeinformaatioon. Ajantasaisin evästeinformaatio on aina saatavilla verkkosivuillamme. Tämän evästeinformaation viimeinen päivitysajankohta näkyy täältä.

Hyvinvointialueiden tietosuojaselosteet