Hem
Yhteystiedot
Takaisin sivulle Hoivakodit ikäihmisille

Humana Kotikylä Kotikoivu, Kuusamo

Kotikylä Kotikoivu on 16-paikkainen hoivakoti, joka on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Hoivakoti sijaitsee Kuusamon Hotkunrannassa.

  • Oma puutarha
  • Tukipalvelut
  • SävelSirkku
  • Kinestetiikkaosaamista

Asuminen

Palvelutalo Kotikoivu sijaitsee Kuusamon Hotkunrannassa, kauniilla paikalla Torankijärven rannan läheisyydessä. Hoivakodin viihtyisä sisäpiha on tarkoitettu etenkin kesäisin asukkaiden vapaaseen ulkoiluun.

Kotikylä Kotikoivu käsittää ruokailutilan, 15 makuuhuonetta, neljä invavarusteltua wc:tä (joista yhdessä on paaripesumahdollisuus), kodinhoitohuoneen, keittiön, kaksi toimistoa sekä sosiaalitilat henkilöstölle.

Toiminnallisesti tilat on suunniteltu niin, että niissä on luonnollisia tukielementtejä omatoimiseen kulkemiseen, kuten esimerkiksi käytävien kaiteet. Apuvälineiden käyttö on huomioitu siten, että tiloissa voivat asua asukkaat, joiden käytössä on perusliikkumiseen tarvittavia apuvälineitä, kuten rollaattori tai pyörätuoli ja hygieniatiloissa on käytössä suihkutuoli ja pesupaari.

Aktiviteetit

Palvelukodissamme on käytössä SävelSirkku-menetelmäpalvelu, jonka toiminnalliset viriketuokiot toteutetaan ohjattuna pienryhmissä aamupäivisin ennen lounasta ja lisäksi iltapäivisin, jos sää ei salli ulkoilua. Iltapäivisin SävelSirkku-tuokion aiheina ovat erilaiset yhteiset pienet jumppatuokiot, aamupäivisin ajankohtaiset päivän aiheet ja musiikkihetket eri aikakausilta.

Palvelutalo Kotikoivussa ulkoillaan Iltapäivisin puoli neljän ja puoli viiden välillä. Asukkaan toimintakyky huomioiden osallistumme ulkotapahtumapäiviin. Ulkoilujen toteutumista seurataan, ja ne raportoidaan palveluntilaajalle.

Ruokailu

Tavoitteenamme on luoda ruokailusta rauhallinen, kiireetön ja kaikille yhteinen hetki. Keskeistä on asukkaan yksilöllisyyden ja omatoimisuuden tukeminen sekä henkilökohtaisten tapojen ja tottumusten huomioiminen. Ruokahuolto on ohjeistettu ja omavalvontasuunnitelma laadittu huomioiden asukaskohtaisesti ruoan koostumus, erityisryhmille laaditut ruokasuositukset sekä ravitsemukselliset tekijät.

Ateriapalvelut hoivakotiimme ostetaan Kuusamon Talonpöytä Oy:ltä. Aamupuuro keitetään Kotikoivussa. Talonpöytä toimittaa Kotikoivuun ruokalistan, joka on nähtävillä ilmoitustaululla.

Hoiva ja huolenpito

Palvelukodin asukkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutumissuunnitelma RAI-arvioinnin pohjalta. Hoitosuunnitelman laatimiseen osallistuu asukas mahdollisuuksien mukaan, asukkaan omainen, tiimivastaava, sairaanhoitaja sekä asukkaan omahoitaja. Lisäksi tarvittaessa kaupungin vanhustyön palvelutarpeenarvioija voi olla mukana tekemässä tilannearviota.

Asukkaan vointia ja kuntoutumisen toteutumista seurataan päivittäisillä kirjauksilla, viikkoraporteilla sekä vähintään puolivuosittaisilla RAI-arvioinneilla. Hoitoneuvotteluissa sovitaan hoitolinjat, jotka osaltaan ohjaavat henkilökunnan toimintaa.

Kotikoivun asukkaat käyttävät Kuusamon kaupungin terveydenhuollon palveluita niitä tarvitessaan. Terveyskeskuksen lääkäri käy noin kerran kuukaudessa Kotikoivussa. Lisäksi asukkailla on kerran vuodessa vuosikontrolli, jolloin lääkäri käy erikseen asukkaan luona. Vuosikontrolliin kutsutaan mukaan myös omainen. Käyntien välissä tilataan soittoaika lääkärille tai akuutissa tilanteessa ollaan yhteydessä päivystykseen. Asukkailla on myös mahdollisuus käyttää halutessaan yksityislääkärin palveluita omalla kustannuksellaan.

Kotikylä

Kotikylä

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

  • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
  • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilökunnan ja muiden asukkaiden kanssa
  • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
  • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat virikkeitä arkeemme.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut.

Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö. Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta: huolehtii yhteydenpidosta omaisiin, viestii kuulumisista ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikoittain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Yhteystiedot