Hem

Humana tarjoaa kotihoitoa, tuettua ja ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille henkilöille sekä kotisairaanhoito- ja kotipalveluita.

Lastensuojelupalvelut tarjoavat lastensuojelun laitospalveluita ja erityislaitospalveluita, vastaanottopalveluita, jälkihuollon palveluita ja koulunkäynnin tukipalveluita.

Humana tarjoaa myös sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluja. Avopalvelut tukevat ja edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia heidän arkisissa toimintaympäristöissään. Palveluihin kuuluvat muun muassa perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö, tapaamispalvelut, jälkihuollon palvelut, tuetun asumisen palvelut sekä perhekuntoutus yksikössä ja kotiin tehtävänä työnä.