Hem

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäinen asuminen. Työskentely on kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä asumista tukevaa. Teemme palvelutarpeen arviointeja ja asumisen tuen arviointeja, joiden avulla saadaan selville asiakkaan asumismuodon ja tuen tarve.

Tavoitteena on, että asiakkaan itsenäinen asuminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti mielekästä. Tavoitteena on myös sitouttaa asiakas peruspalveluihin ja auttaa häntä talous-, virasto- ja viranomaisasioiden hoitamisessa. Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa laadittava kuntoutussuunnitelma. Tukipalveluihin kuuluu tarvittaessa ympärivuorokautinen päivystys.

Palvelua toteutetaan avopalveluiden toimipisteidemme alueilla ympäri Suomen.