Hem

Pienkoti Aura

Pienkoti Aura muodostuu neljästä lastensuojelun sijaishuollon psykiatrisesta vaativan laitoshoidon yksiköstä: Aurasta, Aisasta, Akselista ja Aallosta. Lapset ja nuoret ovat pienkodeissamme usein pitkäaikaisessa sijoituksessa. Meillä on myös itsenäistymiskotiyksikkö Alkula, joka tarjoaa nuorille aikuisille tehostettua ja kuntouttavaa asumisen tukea joko tukiasuntoyksikössä tai lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille suunnatussa tehostetussa kodinomaisessa yksikössä, tuen tarpeesta riippuen.

 

Toiminta

Toimintamme punainen lanka on ihmisen kohtaaminen, ja tästä kumpuavatkin toimintamme arvot: ”lähellä, lämmöllä ja laadulla”. Vahvan psykiatrisen ja terapeuttisen osaamisen ansiosta pystymme tukemaan haastavissakin elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä. Meillä sosiaali- ja terveysalan osaaminen yhdistyy ainutlaatuisella, aidosti asiakaslähtöisellä tavalla. Ydinosaamisaluettamme on psykiatria, kiintymyssuhdetyö ja traumaosaaminen. Toiminnassamme painottuvat dialogisuus, terapeuttisen, hoidollisen ja kasvatuksellisen näkökulman vuoropuhelu. Meillä Aurassa hyvän arjen rakennuspalikoita ovat ilo, luottamus, jatkuvuus, arvostus ja kokonaisvaltainen huolenpito. Auran arkeen kuuluu myös erilaisia aktiviteetteja, kuten bänditoimintaa, retkeilyä, musiikkia, sekä terapeuttisia ryhmiä. Teemme perhe- ja verkostokeskeistä työtä yhdessä kodin, sosiaalitoimen, koulun, terveydenhuollon sekä muiden lapsen ja nuoren kasvua tukevien verkostojen kanssa.

Saa olla oma itsensä, mielipiteenvapaus, kunnioitetaan jokaisen omaa itsenäistä ja persoonallista työtapaa, huumori, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittyä, sitoutunut työryhmä, keskustelun ja vuorovaikutuksen kulttuuri, kuunteleva esimies.

Työntekijäkommentteja työhyvinvointikyselystä

Postiosoite

  • Pienkoti Aura Oy

    Malikantie 1 A
    40640 Jyväskylä

    Kartta