Hem
Yhteystiedot

Humana Kotihoito, Kuusamo

Tarjoamme monipuolisia kotihoidon palveluita ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin Kuusamon keskustan alueella.

 • Osoitteemme Kirkkotie 23 C 93600 Kuusamo
  Kartta

Apua omaan kotiin

Elämäniloa omassa kodissa omilla ehdoilla

Ikääntyminen, sairaus tai elämänmuutos voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa ihminen tarvitsee ohjausta ja apua pärjätäkseen kotona ja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Kotihoidon palvelukokonaisuus on suunnattu erityisesti ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstömme on koulutettua ja erityisesti kotihoitotyöhön motivoitunutta. Kotihoidossamme työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuten sairaanhoitajia, lähihoitajia ja avustajia. Asiakkaamme niin halutessa käytössä on myös kokeneiden geriatrien antama lääkäripalvelu.

Kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotipalvelusta ja / tai kotisairaanhoidosta. Kotihoitomme tavoitteena on tukea, ohjata ja avustaa asiakasta kaikin tavoin niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen tason ja elämänhallinnan sekä pystyy pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja aktiviteetteja.

Yksilöllistä palvelua

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta korkealla ammattitaidolla asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen, kullekin parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa pidämme tärkeänä, että yhteys ulkomaailmaan säilyy ja aktiivista elämää on myös kodin ulkopuolella.

Kotihoidon palvelukokonaisuus

Kotihoidon palvelukokonaisuus sisältää muun muassa:

 • Arkiselviytymistä tukevan ohjauksen, motivoinnin ja avun päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia, WC:n käyttö)
 • Ruokailussa, ruoanlaitossa ja leipomisessa ohjaamisen ja avustamisen
 • Lääkityksestä huolehtimisen ja lääkehoidon ohjauksen
 • Siivouksen ja muun kodinhoidon sekä vaatehuoltoon liittyvän ohjauksen ja avun
 • Kaupassakäynnin ja muun asioinnin ohjauksen ja tuen, yhdessä asiakkaan kanssa
 • Ulkoilussa avustamisen ja siihen motivoimisen
 • Saattoavun esimerkiksi lääkärissäkäynnin yhteydessä
 • Sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukemisen, kuten vierailut teatterissa, kerhoissa ja ystävien luona
 • Pienet pihatyöt kuten lumen luonti ja hiekoitus
 • Veteraanien tuetun kotona kuntoutumisen ja tukipalvelut

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito sisältää muun muassa:

 • Lääkitykseen liittyvän seurannan ja kokonaisarvioinnin yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
 • Lääkkeiden jakamisen annostelijaan eli dosettiin
 • Diabeteksen kokonaishoidon: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ruokavalio- ja liikuntaohjaus
 • Verenpaineen ja painon seurannan
 • Laboratorionäytteiden ottamisen ja kuljettamisen tutkittavaksi
 • Haavanhoidon, ihonhoidon
 • Ommelten poistamisen
 • Injektioiden antamisen
 • Kokonaisvaltaisen terveydentilan seurannan
 • Toipilasajan hoidon ja seurannan

Kotitalousvähennys

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa.
Lue lisää kotitalousvähennyksestä

Ota yhteyttä