Hem
Child looking into the camera

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosiaalityöntekijä
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhekuntoutus kotiin
 • Avoperhekuntoutus
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Syömishäiriö
 • Stressihäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psykoosit
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto

Osoite

Perhekuntoutus kotiin

Avoperhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutus toteutuu siinä ympäristössä, missä perhe haasteet kohtaa.

Ota meihin yhteyttä

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosiaalityöntekijä
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhekuntoutus kotiin
 • Avoperhekuntoutus
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Syömishäiriö
 • Stressihäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psykoosit
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Elina Märijärvi Aluejohtaja: Pohjanmaa, Keski-, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi 044 533 6097

Avoperhekuntoutus tarjoaa

 • Riittävän vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset
 • Tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen
 • Turvallinen kasvuympäristö lapselle
 • Tavoitteellinen kuntoutusprosessi
 • Terapeuttinen työskentely perheen kotona
 • Vaihtoehto laitoskuntoutukselle

Työskentelyjakso

 • Aloitustapaamisessa sovitaan viikoittainen tuntimäärä, kesto ja tavoitteet.
 • Erikseen sovittaessa kriisipäivystys 24/7.
 • Työskentelyn lähtökohtana asiakaslähtöinen asiantuntijuus ja kiintymyssuhdeteoria.
 • Moniammatillinen työryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja vahvan tuen perheen yksilöllisiin tarpeisiin, lapsia ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen.
 • Terapeuttinen työskentely vahvistaa perheen voimavaroja ja toimintakykyä, tavoitteena lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin edistäminen.
 • Työskentelyyn sisältyy ohjaava, arvioiva ja havainnoiva työote.
 • Kokonaisvaltainen arvio perheen tilanteesta unohtamatta arjen haasteita.
 • Tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa.
 • Säännölliset palaverit perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.
 • Sopimuksen mukainen dokumentointi sekä yhteenveto työskentelystä

Lopputyöskentely

 • Kesto sopimuksen mukaan, käyntejä harvennetaan vähitellen.
 • Työskentelyssä saavutettujen asioiden vahvistaminen.
 • Jatkotuen arviointi yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.
 • Tarvittavien tukitoimien käynnistäminen.
 • Kirjallinen yhteenveto ja arvio perheen tilanteesta.

Työskentelyyn sisältyy

 • Työskentely toteutuu perheen tarpeiden ja tilaajan toiveiden mukaan joustavasti kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä.
 • Sisällöstä räätälöidään perheen tarpeiden vastaava kokonaisuus.
 • Erikseen sovittaessa kriisipäivystys 24/7.
 • Sopimuksen mukainen dokumentointi.

Elina Märijärvi

Aluejohtaja: Pohjanmaa, Keski-, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy