Hem
A group of people standing in front of a fence

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhekuntoutus yksikössä
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto

Osoite

Perhekuntoutus yksikössä

Humanan perhekuntoutus tarjoaa tiivistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea ja ratkaisumalleja lasten kehityksen, vanhemmuuden, parisuhteen sekä perheen kohtaamien kriisien tuomiin haasteisiin. Perhe asuu kuntoutusjakson ajan perhekuntoutusyksikössämme. Perhekuntoutusjakson avulla perhe voidaan pitää yhtenäisenä, ja sen tarjoaman intensiivisen tuen myötä on mahdollista välttää lasten huostaanotto. Perhekuntoutus on vaikuttava työskentelymuoto myös silloin, kun arvioidaan tai harjoitellaan elämää yhdessä perheenä lapsen sijoituksen jälkeen.

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhekuntoutus yksikössä
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Elina Märijärvi Aluejohtaja: Pohjanmaa, Keski-, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi 044 533 6097

Humanan perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu avuksi perheelle, joka tarvitsee intensiivistä ja tiivistä tukea kriisiytyneessä tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa. Humanan perhekuntoutus on aina tavoitteellista työskentelyä, jonka tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja tarjota välineitä selviytyä arjesta aiempaa itsenäisemmin. Perhekuntoutuksessa autetaan perhettä löytämään omat voimavaransa ja vahvistamaan niitä, kehitetään perheen sisäistä vuorovaikutusta, tuetaan vanhemmuutta sekä etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin niin yksilöllisissä kuin koko perhettä koskevissa haasteissa.

Perhekuntoutuksessamme koko perhe huomioidaan ja osallistetaan mukaan työhön. Myös perheen voimavaroja tukevia verkostoja kartoitetaan ja tuetaan kuntoutuksen aikana. Kunnioitamme asiakastamme, ja teemme muutostyötä yhdessä.

Perhekuntoutus yksikössä sisältää perheen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti räätälöitynä:

 • perheohjausta
 • tapaamisia lasten ja vanhempien kanssa yksittäin
 • perheterapeuttista työskentelyä
 • perhekuntoutuksen omien sosiaalityöntekijöiden asiantuntemus tukena työskentelyssä
 • perheen tilanteen jatkuvaa arviointia

Perhekuntoutus yksikössä

Yksikkömuotoisen perhekuntoutusjakson tavoitteena on saada aikaan perheen hyvinvointia lisäävä muutos perheessä ja sen toimintatavoissa. Yksikössä asumisen aikana työskennellään ratkaisukeskeisesti tarvittavien muutosten eteen ja kartoitetaan perheen kotiin tarvittavia tukitoimia. Kuntoutusjakso yksikössä tarjoaa irtioton perheen jokapäiväisestä elinympäristöstä ja siten mahdollisuuden nähdä perheen tilanne kokonaisvaltaisemmin ja uusista näkökulmista.

Perhekuntoutusyksikkömme on suunniteltu mukautumaan erilaisten perheiden tarpeisiin. Yksiköt sijaitsevat viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä, jotta perheet voivat rauhassa keskittyä omaan kuntoutumisprosessiinsa. Työskentelyajoista ja -rytmistä sovitaan joustavasti yhdessä perheen ja palvelun ostajan kanssa. Yöaikaan perhettä palvelee puhelinpäivystys, mikäli perhe kaipaa silloin akuuttia apua tai tukea.

Kuntoutuksen loppupuolella työskentelyn painopiste siirtyy valmistamaan perhettä kotiin paluuseen. Mahdollisuuksien mukaan perhe voi esimerkiksi viettää viikonlopun tai muun lyhyen jakson kotonaan ja harjoitella kuntoutuksessa omaksuttuja toimintamalleja omassa luonnollisessa ympäristössään. Mikäli perhe tarvitsee tukea vielä kuntoutusjakson päätyttyä, voidaan työskentelyä jatkaa perheen kotona ja arjessa toteutettavilla avopalveluilla.

 • Perhe asuu kuntoutuksen ajan viihtyisässä ja kalustetussa perhekuntoutusasunnossa.
 • Perheen kanssa työskennellään tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Öisin perheellä on tukena puhelinpäivystys.
 • Perhekuntoutusjakson pituus on keskimäärin 3-6 kuukautta.
 • Yksiköissämme on mahdollisuus toteuttaa myös lyhyempiä arviointi- ja kriisijaksoja.
 • Lemmikki ei ole este perhekuntoutukselle.

Humanan perhekuntoutusyksiköt

Elina Märijärvi

Aluejohtaja: Pohjanmaa, Keski-, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy