Hem
A group of people standing in front of a fence

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
 • Sosiaalityöntekijä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhetyö
Näissä voimme auttaa
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Avioero
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Huoltoriita
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Raskaudenaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Synnytys
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Viiltely
 • Väkivaltaisuus
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Perheväkivalta
 • Ongelmat koulussa
 • Painonhallinta
 • Pelkotilat
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kasvatuksen haasteet
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Aggressiivinen käytös
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Ahdistuneisuus
 • Itsetuhoisuus
 • Eriytyminen
 • Fobiat
 • ADHD
 • ADD
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Skitsofrenia
 • Psykoosit
 • Ruokavalio
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vanhempi vankilassa
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Väkivalta
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto

Osoite

Tehostettu perhetyö ja tehostettu perheohjaus

Tehostettu perhetyö ja tehostettu perheohjaus vastaavat palveluina perheen arjessa vastaan tuleviin haasteisiin ja yllättäviin elämänkriiseihin, jolloin ulkopuolinen apu on tarpeen. Työskentelyn tiheys sovitaan yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa, ja tukea on mahdollista saada jopa päivittäin.

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
 • Sosiaalityöntekijä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Metodit
 • Perhetyö
Näissä voimme auttaa
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Avioero
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Huoltoriita
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Raskaudenaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Synnytys
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Viiltely
 • Väkivaltaisuus
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Perheväkivalta
 • Ongelmat koulussa
 • Painonhallinta
 • Pelkotilat
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kasvatuksen haasteet
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Aggressiivinen käytös
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Ahdistuneisuus
 • Itsetuhoisuus
 • Eriytyminen
 • Fobiat
 • ADHD
 • ADD
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Skitsofrenia
 • Psykoosit
 • Ruokavalio
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vanhempi vankilassa
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Väkivalta
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto

Tehostettu perhetyö

Tehostetun perhetyön ja tehostetun perheohjauksen tavoitteena on saada aikaan selkeä muutos lapsen ja perheen elämässä. Sisällöllisesti palvelut vastaavat perhetyötä, mutta ovat intensiivisempiä ja pitkäjännitteisempiä. Tehostetussa perhetyössä on aina mukana kuntouttavia elementtejä ja terapeuttinen työote. Palvelu on tavoitteellista ja suunnitelmallista erityistason palvelua.

Tehostettu perhetyö ja tehostettu perheohjaus ovat korjaavia tukitoimia perheelle, jossa ongelmat ovat vakavia. Tukea voidaan antaa esimerkiksi tilanteessa, jossa arvioidaan lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Tehostettua perhetyötä voidaan tehdä myös tilanteessa, jossa lapsi on palannut sijoituksesta kotiin ja kodin olosuhteita halutaan vakautta, jotta perheen yhdessä pysyminen on jatkossa mahdollista.

Tehostettu perhetyö sisältää ohjausta, tukemista ja käytännön auttamista. Perheet ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten lähestymme perhettä aina kunnioittaen heidän omia arvojaan ja huomioimme perheenjäsenet arvokkaina yksilöinä työskentelyn aikana.

Tehostetun perhetyön asiakkailla on usein vakavia haasteita perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa: lapsi joko itse omalla käyttäytymisellään vaarantaa omaa kasvuaan ja kehitystään tai lapsen kasvuolot vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä. Tilanne perheessä on eskaloitunut, ja yleensä perhe hyötyy hyvin monitasoisesta työskentelystä.

Kokemus on osoittanut, että nopea reagointi ja alkuun tiivis tuki kotiin mahdollistavat perheiden kuntoutumisen ja tilanteen vakautumisen, niin että perhe pärjää jossain vaiheessa taas omillaan. Arvioimme jatkuvasti tuen tarvetta ja mahdollisuuksien mukaan vähennämme työskentelyä perheessä, jolloin perheellekin tulee mahdollisuus kokeilla omien siipien kantavuutta. Koska elämä sisältää usein sekä takapakkeja että onnistumisia, voidaan tuen tiiviys sovittaa nopeasti perheen tarpeen mukaiseksi.

Antti Heikkilä

Tiiminjohtaja, Nurmijärvi

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy