Hem
Mäkirinteen nuorisokoti,

Tietoa

 1. Ikä:
  14–18
 2. Kunta:
  Hikiä
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Kanta-Häme
Erityistä
 • Kodinomaisuus
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Maalaismiljöö
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 14-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Hausjärvi
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Perhetyö
Metodit
 • Strukturoitu arki
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Nyryntie 234, 12240 Hikiä

Mäkirinteen nuorisokoti - Hausjärvi

Kanta-Hämeessä Hausjärven Hikiällä sijaitseva Mäkirinteen nuorisokoti on 7-paikkainen erityistason lastensuojeluyksikkö, jossa löytyy vahvaa osaamista päihdeongelmaisten nuorten kuntoutumisen tukemiseen. Ympäröivä luonto mahdollistaa luontoavusteisten ja elämyspedagogisten menetelmien hyödyntämisen.

Tietoa

 1. Ikä:
  14–18
 2. Kunta:
  Hikiä
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Kanta-Häme
Erityistä
 • Kodinomaisuus
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Maalaismiljöö
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 14-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Hausjärvi
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Perhetyö
Metodit
 • Strukturoitu arki
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti, Hikiä
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti, Hikiä
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,
 • Mäkirinteen nuorisokoti,

Asuminen

Hausjärven luonnonkauniissa, rauhallisessa miljöössä sijaitseva Mäkirinteen nuorisokoti on sijaishuollon yksikkö lapsille ja nuorille, jotka oireilevat päihteiden käytöllä. Mäkirinteeseen voi tulla paitsi pidempiaikaiseen sijoitukseen, myös kiireelliseen sijoitukseen tai arviointi- ja pysäytysjaksolle. Arviointijaksolla arvioidaan lapsen kokonaistilannetta ja tuen tarvetta, jonka perusteella voidaan tehdä päätös hänelle parhaiten sopivasta sijoituspaikasta. Nuorisokodissa työskentelevien lastensuojelun ammattilaisten täydennyskoulutuksessa painottuvat yhteisökasvatus, traumaorientaatio ja päihdehoidon osaaminen.

Mäkirinteen nuorisokoti on nimensä mukaisesti rinteessä sijaitseva omakotitalo, joka on alkujaankin rakennettu nimenomaan nuorisokodin toimintaa ajatellen. Yksikerroksinen rakennus on esteetön, kulkemaan pääsee myös pyörätuolilla.

Taloa ympäröi kahden hehtaarin tontti maalaismaisemassa. Puutarha tarjoaa puitteet monenlaiseen toimintaan. Lastensuojeluyksikön kasvihuoneessa voidaan kasvattaa vaikkapa minitomaatteja. Hirsisessä puusaunassa asukkaat saavat nauttia pehmeistä löylyistä. Tarpeen mukaan esimerkiksi musiikkihuoneeksi tai moponlaittopaikaksi muunneltava harrastetila sekä kuntosali mahdollistavat harrastamisen myös omassa pihapiirissä.

Riihimäen ja Hyvinkään palvelut ovat lähellä. Mäkirinteeseen on myös mahdollista saada erityisopettaja tukemaan peruskoulun suorittamista esimerkiksi nettiperuskoulun kautta.

Mäkirinteen nuorisokodin omavalvontasuunnitelma (PDF)

Toiminta

Mäkirinteen nuorisokodissa lapset saavat sekä yksilöllistä ohjausta että tukea yhteisöstä. Yksikössä järjestetään yhteistä toimintaa ja pidetään ryhmäkokouksia. Vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat merkittävässä roolissa kuntoutumisen tukena. Omaohjaajatyöstä vastaa työpari. Jokaisen nuoren hoidossa pyrimme vahvistamaan nuoren itsetuntemusta ja uskoa omiin voimavaroihin. Omaohjaajatyössä uskomme keskustelevaan kasvatuskulttuuriin sekä positiiviseen vahvistamiseen.

Lastensuojeluyksikön toiminnan tavoitteena on motivaation herättely ja uudenlaisen päihteettömän elämäntavan omaksuminen. Tuemme ja rohkaisemme nuorta ottamaan vastaan apua toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Sekä yhteisöllinen että jokaisen nuoren yksilöllinen viikko-ohjelma luovat rakennetta ja ennakoitavuutta arkeen. Perheen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyrimme löytämään nuorelle voimavaroja hänen lähiverkostoistaan ja tuemme läheisiä nuoren tilanteessa. Mäkirinteessä on mahdollisuus majoittaa nuoren perhe yöksi.

Vahvuudet

Mäkirinteen nuorisokodissa on vahvaa osaamista päihteillä oireilevien ja mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Ammattitaitoinen erikoistunut henkilöstö, yhteisön tuki ja rauhallinen ympäristö tarjoavat loistavat puitteet nuoren kuntoutumiselle. Arjessa toistuvat rakenteet tukevat nuoren vointia. Mikäli nuoren koulunkäynti ei onnistu yksikön ulkopuolella, voidaan opetusta järjestää yksikössä erityisopettajan avustuksella.

Pihapiiri ja ympäröivä luonto mahdollistavat luontoavusteisten ja elämyspedagogisten menetelmien aktiivisen käytön. Mäkirinteen nuorisokodissa tehdään retkiä luontoon, hoidetaan pihaa ja kasvihuoneen kasveja, käydään kalassa ja yksikössä käy myös koiravieraita.

Osoite

Nyryntie 234, 12240 Hikiä

Osoite

Sirpa Raitanen

Yksikönjohtaja, Mäkirinteen nuorisokoti

Tietoa

 1. Ikä:
  14–18
 2. Kunta:
  Hikiä
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Sirpa Raitanen

Yksikönjohtaja, Mäkirinteen nuorisokoti

Joanna Rautaruoho

Vastaava ohjaaja

Mäkirinteen ohjaajat