Fiina – Vähäkyrö

Pohjanmaalla Vähänkyrön keskustan tuntumassa sijaitsevassa sijaishuollon erityisyksikkö Fiinassa työskentelyä ohjaavat lapsen etu ja hänen tarpeidensa yksilöllinen huomioiminen.

 1. Kunta
  Vähäkyrö
 2. Ikä
  12-18
 3. Paikkamäärä
  7
 4. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto

Fiinankuja 1
66500 Vähäkyrö

Kartta

Alue
 • Pohjanmaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Eläinavusteisuus
 • Eri terapiamuotoja
 • Maalaismiljöö
 • Oma koulu
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Lääkäripalvelut
 • Moniammatillisuus
 • Psykologi
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vaasa
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
Metodit
 • Psykiatrinen osaaminen
 • ART
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Eläinavusteinen nepsy
 • PACE
 • MAPA
 • NEPSY
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Asperger
 • Autismin kirjo
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Masennus
 • Opilliset haasteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Psykoosit
 • Psyykkiset häiriöt
 • Riippuvuudet
 • Skitsofrenia
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Uhmakkuushäiriö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Rajahäiriöt
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • ADD
 • ADHD
 • Itsetuhoinen käytös
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Käytöshäiriöt
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Nepsy
 • Neuroottiset häiriöt
 • Ongelmat koulussa
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy

Asuminen

Sijaishuollon erityisyksikkö Fiina sijaitsee lähellä Vaasaan kuuluvan Vähänkyrön keskustaa. Arki Fiinassa on tavoitteellista kohti elämänhallintaa, hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Fiinassa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Fiina on kaksikielinen yksikkö.

Toiminta

Fiinan henkilöstön työtä ohjaavat lapsen edun sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Työn suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnetään monitoiminnallista asiantuntijatyöryhmää, jolloin pystymme yhdistämään hoidollisuuden, kasvatuksellisuuden ja psykiatrian. Työskentelymme perustuu aitoon vuorovaikutukseen, ratkaisukeskeisyyteen ja herkkyyteen tunnistaa nuorten yksilölliset tarpeet ja ainutlaatuisuus.

Vahvuudet

Vahvan työyhteisön erityisosaamisalueita ovat neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy) sekä nuoren suunnitelmallinen ja moniammatillinen kohtaaminen. Purolaisuuteen on sisäänrakennettuna ajatus, että muiden kokema ”haasteellinen tapaus” on meille mahdollisuus löytää uudenlainen ajattelu- ja toimintamalli.

Tukipalvelut

Vähänkyrön keskustassa toimii Pikku Puron koulu, joka on kaksikielinen Vaasan koulutoimen alainen opetusryhmä. Koulun erityisosaamisen myötä sijoitettujen nuorten koulunkäynti onnistuu ja on toteutettavissa voimassa olevan perusopetussuunnitelman mukaisesti huomioiden nuorten yksikölliset tarpeet opetuksen järjestämisessä.

Ihanat työntekijät, ammattitaitoisia.

Asiakaspalaute