Puro 2 – Vähäkyrö

Puro 2 on Nuorisopsykiatrisen asumiskoti Puron Vähässäkyrössä sijaitseva erityisyksikkö. Vahvan työyhteisön erityisosaamisena on neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy). Purossa toimii perusopetusta antava kaksikielinen Vaasan koulutoimen alainen koulu.

 1. Kunta
  Vähäkyrö
 2. Ikä
  12-18
 3. Paikkamäärä
  7
 4. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto

Mäkivaltarintie 38
66500 Vähäkyrö

Kartta

Alue
 • Pohjanmaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Eläinavusteisuus
 • Eri terapiamuotoja
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Kaksikielisyys
 • Kuntoutuspolku
 • Maalaismiljöö
 • Oma koulu
 • Oma opetusryhmä
 • Tukipalvelut
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Itsenäistä asumista
 • Koulupalvelut
 • Lääkäripalvelut
 • Moniammatillisuus
 • Psykologi
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vaasa
Menetelmät
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
Metodit
 • Eläinavusteinen nepsy
 • Psykiatrinen osaaminen
 • MAPA
 • NEPSY
 • PACE
Näissä voimme auttaa
 • Adoptio
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Asperger
 • Autismin kirjo
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Masennus
 • Opilliset haasteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Psykoosit
 • Psyykkiset häiriöt
 • Riippuvuudet
 • Skitsofrenia
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Uhmakkuushäiriö
 • ADD
 • ADHD
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Käytöshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Nepsy
 • Neuroottiset häiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Perhesuhteet
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Rajahäiriöt
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Vanhemmuuden haasteet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy

Asuminen

Puro 2 sijaitsee Vähänkyrön rauhallisessa maalaismiljöössä, mistä on kuitenkin lyhyt matka Vaasaan. Lastensuojeluyksikön toiminnassa korostuu keskustelun ja ratkaisukeskeisen ohjauksen keinoin toteutettava kuntouttava työote. Nuoret kohdataan aidosti ja yksilöllisesti. Puro 2 on osa Nuorisopsykiatrista asumiskoti Puroa. Puro tarjoaa lastensuojelun laitospalveluiden lisäksi tukipalveluita, joiden tarkoitus on vastata asiakaskunnan erityispiirteisiin ja lisätä vaativan laitoshoidon vaikuttavuutta.

Toiminta

Puron vahvasti aikuisjohtoinen arki pyrkii tukemaan lasta ikätasoiseen vastuun kantamiseen ja oman toiminnanohjauksen kehittymiseen. Moniammatillisuuden hyödyntäminen auttaa ymmärtämään nuoren erityispiirteitä ja toisaalta myös tukee lapsen minäkuvan eheytymistä. Puron lastensuojeluyksiköissä tehdään nuorten aitoon kohtaamiseen sekä johdonmukaiseen ja tukevien rajojen asettamiseen perustuvaa psykiatrista lastensuojelutyötä ja kasvatusta. Toiminnassa korostuu tukikeskustelujen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen keinoin tapahtuva nuorten ikätason, yksilölliset kyvyt sekä sosiaaliset ja psyykkiset kuntoutustarpeet huomioiva vahva kuntouttava työote.

Vahvuudet

Vahvan työyhteisön erityisosaamisalueita ovat neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy) sekä nuoren suunnitelmallinen ja moniammatillinen kohtaaminen. Purolaisuuteen on sisäänrakennettuna ajatus, että muiden kokema ”haasteellinen tapaus” on meille mahdollisuus löytää uudenlainen ajattelu- ja toimintamalli.

Tukipalvelut

Vähänkyrön keskustassa toimii Pikku Puron koulu, joka on kaksikielinen Vaasan koulutoimen alainen opetusryhmä. Koulun erityisosaamisen myötä sijoitettujen nuorten koulunkäynti onnistuu ja on toteutettavissa voimassa olevan perusopetussuunnitelman mukaisesti huomioiden nuorten yksikölliset tarpeet opetuksen järjestämisessä.