Hem
Yhteystiedot

Nuorisopsykiatrisen asumiskoti Puron ruotsinkielinen erityisyksikkö Skogsbacken 1 sijaitsee Vähässäkyrössä rauhallisessa maalaismiljöössä. Sijaishuollon yksikkö tarjoaa lastensuojelun laitospalveluiden lisäksi tukipalveluita, joiden tarkoitus on vastata asiakaskunnan erityispiirteisiin ja lisätä vaativan laitoshoidon vaikuttavuutta.

 1. Kunta
  Vaasa
 2. Ikä
  12-18
 3. Paikkamäärä
  7
 4. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto

Ohjaajat:
040 8480 231

Mäkivaltarintie 40
66500 Vähäkyrö

Kartta

Alue
 • Pohjanmaa
Erityistä
 • Oma koulu
 • Maalaismiljöö
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Tukipalvelut
 • Psykologi
 • Palvelut lähellä
 • Itsenäistä asumista
 • Moniammatillisuus
 • Lääkäripalvelut
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vaasa
Menetelmät
 • Kiintymyssuhdetyö erityisesti adoptiolapsilla
Metodit
 • Psykiatrinen osaaminen
 • MAPA
Näissä voimme auttaa
 • Psykoosit
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Adoptio
 • Syömishäiriö
 • Asperger
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Painonhallinta
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Levottomuus
 • Psyykkiset häiriöt
 • Skitsofrenia
 • Neuroottiset häiriöt
 • ADHD
 • ADD
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy

Asuminen

Pohjanmaalla Vähässäkyrössä rauhallisessa maalaismiljöössä sijaitsevat Skogsbacken 1 ja 3 ovat ruotsinkielisiä sijaishuollon erityisyksiköitä. Luomme luottamuksellisen suhteen nuoren kanssa ja vahvistamme tunnetta huolenpidosta ja turvallisuudesta. Tämä tarjoaa edellytykset turvallisten kiintymyssuhteiden luomiseen. Nuori kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä.

Toiminta

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro tarjoaa yksiköissään pitkäkestoista sijaishuoltoa 12-18-vuotiaille nuorille, joilla on psyykkistä oireilua tai muita erityistarpeita. Puron yksiköissä nuori saa tiivistä huolenpitoa ja yksilöllistä kuntoutusta. Aidosti moniammatillinen työyhteisö on sitoutunut työskentelemään haastavasti oireilevien lasten kanssa.

Vahvuudet

Skogsbackenin henkilöstöllä on vahva kuntouttava työote työskentelyssä nuoren perheen ja muun verkoston kanssa. Purolaisuuteen on sisäänrakennettuna ajatus, että muiden kokema ”haasteellinen tapaus” on meille mahdollisuus löytää uudenlainen ajattelu- ja toimintamalli. Näin voimme osaltamme vaikuttaa positiivisesti nuoren ja hänen perheensä elämään ja tulevaisuuteen pysäyttäen samalla mahdollisesti jo pitkään jatkuneen kiertokulun eri laitosten välillä.

Skogsbackenissa on vahvaa erityisosaamista kohdata ja kuntouttaa nuoria, joilla on heikkoja ja vaurioituneita ihmissuhteita, masennusta tai lievää itsetuhoista käytöstä.

Tukipalvelut

Vähänkyrön keskustassa toimii Pikku Puron koulu, joka on kaksikielinen Vaasan koulutoimen alainen opetusryhmä. Koulun erityisosaamisen myötä sijoitettujen nuorten koulunkäynti onnistuu ja on toteutettavissa voimassa olevan perusopetussuunnitelman mukaisesti huomioiden nuorten yksikölliset tarpeet opetuksen järjestämisessä.