Hem
Yhteystiedot

Tukipalvelut Hemma

Tukipalvelut Hemma tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tukipalvelut Hemma sijoittuu Botnia24h-hoitopolkumallin loppupäähän ennen siirtymistä itsenäiseen elämään.

Asuminen

Tukipalvelut Hemmaan tullaan asukkaaksi pääsääntöisesti Kuntoutuskoti Harmonian kautta. Joissain tapauksissa siirto voidaan tehdä myös Päihde Hjelpistä tai Hoivakoti Herukasta. Tukipalvelut Hemma sijoittuu hoitopolkumallin loppupäähän. Kuntoutumisen edetessä asukkaan toimintaa ohjataan itsenäisempään suuntaan.

Tukipalvelut Hemman asukkaat eivät tarvitse yöhoitoa. Ammattitaitoinen henkilökunta on läsnä maanantaista perjantaihin kello 8-20 ja lauantaisin kello 8-16. Sunnuntaisin lääkehoito toteutetaan Kuntoutuskoti Harmonian kautta. Asukkaat asuvat kodinomaisesti joko kahden hengen soluasunnossa tai omassa yksiössä. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö ja wc-suihkutilat. Lisäksi piharakennuksesta löytyy pyörävarasto. Hemmassa jokaisella asukkaalla on oma nimetty omahoitaja koko asumisjakson ajan.

Lääkärin palvelut psykiatrisissa asioissa toteutetaan Botnian oman lääkärin vastaanotolla, johon on tarvittaessa mahdollisuus kerran viikossa. Somaattisissa sairauksissa tai oireilussa käytetään oman kunnan terveyspalveluita. Kauempaa tulevat tarvitsevat kotikunnan maksusitoumuksen Kemin terveyskeskukseen.

Yhteisöhoitomalli

Tukipalvelut Hemman hoitoideologiaan kuuluu elämänhallinnan- ja mielenterveystaitojen parantaminen ratkaisukeskeistä ajattelutapaa käyttäen. Hemmassa toteutetaan yhteisöhoidollista mallia. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on tukea yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutosta. Yhteisöä ja vertaistukea hyödyntäen syntyy tehokas sosiaalisen oppimisen prosessi. 

Aktiivista arkea

Tukipalvelujen yhteisöhoidolliseen malliin kuuluu kuntouttava viikko-ohjelma, yhteinen vastuu koko yhteisöstä ja yhteisöpalaverit kahdesti kuukaudessa. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tietopohjaisten ryhmien, GreenCaren, taiteen ja monenlaisten teemaprojektien kautta. Myös uimahallilla ja kuntosalilla käynti sekä keilaus kuuluvat ohjelman aktiviteetteihin.

Tukipalvelut Hemmassa on arjen askareiden tueksi laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös omatoimisuutta kuntoutumisen edetessä. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti ottaen huomioon yksilöllinen toimintakyky. Hemman henkilöstö ohjaa ja tukee asukkaita kaikissa yhteisön toimissa.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Elämänhallinnan taitojen kannalta on tärkeää, että kuntoutuja ymmärtää henkilökohtaisen sairauden tai riippuvuuden ilmenemismuotoja ja hänellä tietoa ja taitoa niiden hallintaan. Tukipalvelut Hemmassa asukkaan itsetuntemus lisääntyy ja henkilökohtaiset voimavarat opitaan tunnistamaan.

Mielenterveystaidoista kuntoutuksessa korostuvat vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja tunnetaidot. Tavoitteena on eheyttää puutteellisia toiminta- ja ajatusmalleja, jotta kuntoutujalla olisi motivaatiota ja kykyä hoitaa omaa mielenterveyttään mahdollisimman itsenäisesti ja luoda ihmissuhteita uusissa yhteisöissä. Tukipalveluiden henkilöstö motivoi asukasta kuntoutumisessa ja antaa palautetta, joka auttaa eteenpäin.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Tukipalvelut Hemmaan saapumisesta.  Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa asukkaalle ymmärrys lääkehoidon merkityksestä yhtenä osana oireiden hallintaan.

Tukipalvelut Hemmaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Tukipalvelut Hemmaan voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.

Yhteystiedot