Hem
Yhteystiedot

Hoivakoti Herukka

Hoivakoti Herukka on kodinomainen 13+1 -paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö lähellä Kemin keskustaa.

Asuminen

Hoivakoti Herukka tarjoaa kuntouttavaa tehostettua palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille osana hoitoketjua. Hoivakoti Herukan ammattitaitoinen henkilöstö on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Koti on tarkoitettu asukkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, apua ja turvaa. Henkilöstöllä on pitkä kokemus käytösongelmaisten ja muistiongelmaisten asiakkaiden hoidosta. Asukkaaksi voi tulla myös kehitysvammainen henkilö tai ikäihminen, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdeongelmia. Hoivakoti Herukka sijoittuu hoitopolkumallissa kuntoutustyön aloitusyksiköksi.

Tilat ovat yhdessä kerroksessa ja suunniteltu myös soveltumaan liikuntarajoitteisille henkilöille. Asukkailla on yhden hengen huoneet, jotka ovat peruskalustettuja. Yhteisinä tiloina on ruokailu-/ryhmätila, sekä pyykkihuolto ja sauna-/saniteetti tilat.

Hoivakoti Herukassa asutaan vuokrasuhteessa, myös lyhytaikaiset intervallijaksot ovat yksikössä mahdollisia. Herukkaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen.

Hoivakoti Herukan jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Herukkaan saapumisesta. RAI-arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Hoitoideologia

Hoivakoti Herukan hoitoideologia perustuu yhteisöhoidon ja biopsykososiaalisen hoidon malliin, jossa ihminen nähdään holistisesti: fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Tällöin kuntoutuksessakin tulee ottaa huomioon kaikki nämä näkökulmat.

Hoivakoti Herukan hoitoideologia on jaettu seuraaviin teemoihin: yhteisöllisyys, psyykkinen hyvinvointi, ympäristön hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, Green Care ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen.

Hoivakoti Herukkaan tullaan usein hyvin eskaloituneessa elämäntilanteessa. Suurin osa elämänhallinnan osa-alueista on poissa raiteiltaan. Hoivakoti Herukan tehtävä on rauhoittaa tilanne ja kartoittaa asukkaan tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Hoivakoti Herukka tarjoaa hoitoideologian mukaisesti kuntouttavan viikko-ohjelman, joka sisältää päivittäisen ulkoilun ja toiminnallisia/liikunnallisia ryhmiä. Aktiviteettien kautta tuetaan fyysistä kapasiteettia, kehon käyttöä, elämänhallintaa ja sosiaalista elämää. Hoivakoti Herukassa asukas on aktiivinen osallistuja henkilökohtaisen toimintakyvyn huomioon ottaen. Hoivakoti Herukka tukee tunne-elämää, psyykkistä toimintakykyä ja mielihyvän kokemuksia psykososiaalisin hoitomenetelmin, sekä liikkumisen, aktiivisuuden ja fyysisen toimintakyvyn osa-alueita psykomotorisin hoitomenetelmin. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tiedon jaon, luontohyvinvoinnin, taiteen ja projektityön kautta. Myös keilaus ja kuntosali kuuluvat viikko-ohjelmaan.

Hoivakoti Herukan asukkailla on käytettävissään psykiatrin palvelut, somaattisissa oireenkuvissa/sairauksissa hoito toteutetaan kunnallisen terveydenhuollon kautta.

Hoivakoti Herukan tavoitteena on mahdollistaa kuntoutuminen rauhoittamalla tilanne ja saavuttamalla vuorokausirytmi. Asukasta motivoidaan tilanteen parantuessa siirtymään kuntoutuspolulle Botnia 24h:n hoitopolkumallin mukaisesti Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan.

Yhteystiedot

 • Botnia 24h, Hoivakoti Herukka

  Mäntylänkatu 32
  94100 Kemi

 • Tiimivastaava

  040 759 6770
  (arkisin klo 8.00-15.40)

 • Moduuli 1, hoitaja

  040 012 4755

 • Moduuli 2, hoitaja

  040 046 7419

 • Yksikön päällikkö

  Tanja Ijäs
  040 620 9487
  tanja.ijas@humana.fi

 • Palveluvastaava

  Suvi Hiltula
  040 168 2571
  suvi.hiltula@humana.fi