Hem
Yhteystiedot

Päihde Hjelppi

Päihde Hjelppi on yhteisöhoidon periaatteella toimiva 6-paikkainen päihdekuntoutuslaitos lähellä Kemin keskustaa.

Palvelut

Päihde Hjelpin palveluihin kuuluu päihdekatkojen kuntoutus- ja intervallijaksojen lisäksi myös korvaushoidon laitosaloitus- ja intensiivijaksot. Päihde Hjelpin toiminta-ajatuksena on tuottaa päihderiippuvaisille asiakkaille päihdekatkaisu- ja kuntoutuspalveluita. Asiakas voi tulla hoitojaksolle maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00 välisenä aikana.

Henkilöstömme koostuu kuntouttavalla työotteella työskentelevistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Henkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden.

Päihde Hjelppi on osa hoitopolkumalliamme. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä Päihde Hjelpin hoitojakson jälkeen Botnia 24h:n hoitopolkumallin mukaisesti Palvelukoti Herttaan, Hoivakoti Herukkaan, Kuntoutuskoti Harmoniaan tai Tukipalvelut Hemmaan.

Hoitoideologia

Päihde Hjelpin hoitoideologia perustuu yksilön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jossa vuorovaikutuksella ja kuulluksi tulemisella on suuri merkitys. Katkaisu-, kuntoutus- ja korvaushoitojaksoilla pääpaino on psykososiaalisissa menetelmissä lääkehoidon ohessa.

Hoitomenetelmät

  • Yksilökeskustelut
  • Monimuotoiset ryhmät päivittäin
  • Korva-akupunktio
  • Rentoutuminen
  • Motivoiva haastattelu
  • Liikunta

Katkaisu-/vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen pysäyttäminen ja vieroitusoireiden hallinnan tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on retkahdusprosessin tunnistaminen, raittiiden elämäntapojen oppiminen ja raittiutta tukevan verkoston luominen. Lääkkeellinen korvaushoito tarjoaa kuntouttavaa hoitoa päihteettömyyteen tähtäävälle tai haittoja vähentävän hoitomuodon. Tavoite on elämänlaadun parantaminen sekä rikosten ehkäisy. Päihde Hjelppi toteuttaa korvaushoitoa kunnan päihdeohjelman mukaisella lääkeaineella. Intervalli ja intensiivijaksojen tavoite on motivoida ja tukea kotiympäristössä raittiuden jatkamiseen. Päihde Hjelppi motivoi aina asiakasta avopalveluiden piiriin.

Miten hoitoon?

Hoitoon tulo vaatii hoitolähetteen oman kunnan A-klinikalta, päihdetyöntekijältä tai sosiaalityöntekijältä. Paikkavarauksen yhteydessä pyydetään lähettävän tahon sähköpostiosoite, jonne lähetämme varauslomakkeen esitäytettäväksi. Päihde Hjelppi on Kelan hyväksymä laitos, joten hoitojakso kerryttää maksukattoa julkiseen terveydenhuoltoon. Tämä ei kuitenkaan poista hoidon omavastuukustannusta. Maksukaton ylittyessä asiakasmaksulasku lähetetään kotikuntaan. Asiakkaan on itse seurattava maksukaton ylittymistä.

Hoitojaksolle tultaessa mukaan tarvitaan kotilääkityksen tiedot. Kotilääkitys kuuluu hoitomaksuhintaan muilta osin, mutta jos käytössä inhaloitavia tai erityissairauteen liittyviä lääkkeitä tai voiteita, on asiakkaalla oltava henkilökohtaiset lääkkeet mukana. Hoitomaksun ulkopuolelle jäävistä lääkevalmisteista saa tarkempaa tietoa paikkavarauksen yhteydessä. Asiakkaalla on hyvä olla mukana verkkopankkitunnukset kotilääkityksen tarkastusta varten sekä siltä varalta, että hoitojakson aikana ilmaantuu hoidettavia asioita, jotka tarvitsevat tunnistamista sähköiseen palveluun.

Päihdelaitokseen tulotilanteeseen liittyy rutiineja, jotka toteutetaan kaikkien asiakkaiden osalta samalla tavalla. Tärkeää on tiedostaa, että yksikön sisätiloihin saa haltuun vain avaamattomia pakkauksia (tupakka, nuuska, juomat, makeiset). Energiajuomia emme suosittele otettavan mukaan. Tarkemmat tiedot tulotilanteen rutiineista annetaan paikkavarauksen yhteydessä.

Yhteystiedot