Hem
Yhteystiedot

Kuntoutuskoti Harmonia

Kuntoutuskoti Harmonia tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Kuntoutuskoti Harmoniaan voi tulla myös vammais- tai vanhuspalveluiden asiakas, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdediagnostiikkaa.

Asuminen

Kuntoutuskoti Harmonia on kodinomainen asumispalveluyksikkö lähellä Kemin keskustaa. Kuntoutus toteutetaan intensiivisesti pienryhmässä. Kuntoutuskoti Harmoniaan asukkaat muuttavat pääasiassa Hoivakoti Herukan tai Päihde Hjelpin kautta. Joissain tapauksissa Kuntoutuskoti Harmonia on aloitusyksikkö hoitopolulle. Kuntoutuskoti Harmonian asukkaat eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, sillä heidän kohdallaan päivärytmi on saavutettu ja hoitajan tuen tarve kohdentuu päiväaikaan. Kuntoutuskoti Harmonian henkilökunta on läsnä yksikössä maanantaista lauantaihin kello 8.00–20.00 ja sunnuntaina kello 8.00–19.00 tarjoten tukea arjenhallintaan ja vuorovaikutustaitoihin.

Kuntoutuskoti Harmonian asukkaat asuvat kodinomaisesti yhden hengen huoneissa, joissa oma suihku ja wc. Yhteisiä tiloja ovat olohuone, ruokasali, keittiö.

Yhteisöhoitomalli

Kuntoutuskoti Harmonian jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja koko asumisjakson ajan. Psykiatrisissa asioissa lääkärin vastaanottopalvelun mahdollisuus on kerran viikossa. Somaattisissa sairauksissa tai oireilussa käytetään oman kunnan terveyspalveluita.

Kuntoutuskoti Harmonian hoitoideologia perustuu yhteisöhoitomalliin, arjenhallinnan taitojen parantamiseen, ja taustalla on ratkaisukeskeinen ajattelu. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutos, jota tuetaan hyödyntämällä yhteisöä menetelmänä. Yhteisöhoidossa opetellaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Kaikki yhteisön jäsenet ovat muutoksen ja oppimisen välineitä.

Aktiivista arkea

Kuntoutuskoti Harmoniassa tärkeässä roolissa on yhteisön ja vertaistuen kautta syntynyt sosiaalisen oppimisen prosessi. Yhteisöhoidolliseen malliin kuuluu kuntouttava viikko-ohjelma, yhteisen vastuun kantaminen koko yhteisöstä ja yhteisöpalaverit kaksi kertaa kuukaudessa. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tietopohjaisten ryhmien, GreenCaren, taiteen ja monenlaisten teemaprojektien kautta. Myös uimahallilla ja kuntosalilla käynti sekä keilaus kuuluvat ohjelman aktiviteetteihin. Kuntoutuskoti toteuttaa paljon virike- ja retkitoimintaa. 

Kuntoutuskodissa arjen askareiden hoitamisen tueksi on laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös kuntoutumisen edetessä omatoimisuutta. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti huomioon ottaen yksilöllinen toimintakyky. Kuntoutuskoti Harmonian henkilökunta ohjaa ja tukee asukkaita kaikissa yhteisön toimissa.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Kuntoutuskoti Harmoniassa arjenhallinnan taitoja lähestytään kokonaisvaltaisesti, jotta kuntoutujalla on helpompi tunnistaa ja omaksua uusi toimintatapa. Arjenhallintataitojen pääkomponentit ovat juuret, muistot, itsetunto, haaveet ja tulevaisuus - tätä kutsumme sisäiseksi kodiksi. Lisäksi taitoihin kuuluu ympäristön hallinta: omat tavat ja oma paikka - tätä kutsumme fyysiseksi kodiksi. Kolmantena kokonaisuutena on suhteiden hallinta, johon sisältyy turvallisuus, oppiminen, yhteenkuuluvuus, sosiaaliset taidot ja autonomia - tätä kutsumme kodin vuorovaikutukseksi. Viimeisenä komponenttina on rutiinien hallinta, johon kuuluvat tiedot, taidot, teot, arjen sujuminen, aika, raha, ravitsemus ja itsestä huolehtiminen, jota kutsumme kodin ylläpidoksi. Arjenhallinnan taidot kuuluvat tiiviisti kaikkeen Kuntoutuskoti Harmonian toimintaan, ja niillä on suuri painoarvo hoitotyössä. Lääkehoidon tavoitteena on saavuttaa asukkaalle ymmärrys lääkehoidon merkityksestä omaan hyvinvointiin.

Kuntoutuminen edellyttää asukkaan sitoutumista muutosprosessiin ja moniammatillista työskentelyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoitajan tehtävä ei ole tehdä asukkaan puolesta, vaan auttaa siinä, mihin yksilö ei yksin kykene. Tarvittaessa erityiskuntoutusta, kuten fysioterapiaa, haetaan oman kunnan kautta. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Kuntoutuskoti Harmoniaan saapumisesta.  Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Kuntoutuskoti Harmoniaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen. Kuntoutuskotiin voi tulla myös kuntaosuuden itse maksavana.

Yhteystiedot