Hem
Yhteystiedot

Kuntoutuskoti Harmonia

Kuntoutuskoti Harmonia on kodikas 16-paikkainen palveluasumisen yksikkö lähellä Kemin keskustaa.

Asuminen

Kuntoutuskoti Harmonia tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille osana hoitoketjua. Kuntoutuskoti Harmonian ammattitaitoinen henkilöstö on paikalla jokaisena viikonpäivänä klo 8-21 välisenä aikana. Harmoniassa ei ole omaa yöhoitajaa, vaan valvonta toteutetaan Hoivakoti Herukan yöhoitajan toimesta. Koti on tarkoitettu asukkaille, joiden vuorokausirytmi on saavutettu ja tuen sekä avun tarve painottuu päiväsaikaan. Asukkaaksi voi tulla myös kehitysvammainen henkilö tai ikäihminen, jolla on taustalla mielenterveys- tai päihdeongelmia. Kuntoutuskoti Harmonia sijoittuu hoitopolkumallissa kuntoutustyön keskivaiheeseen.

Tilat ovat yhdessä kerroksessa ja suunniteltu soveltumaan myös liikuntarajoitteisille henkilöille. Asukkailla on yhden hengen huoneet, jotka ovat peruskalustettuja ja niissä on wc-/suihkutila. Yhteisinä tiloina on keittiö, ruokasali ja olohuone/ryhmätila, sekä pyykkihuolto ja sauna.

Kuntoutuskoti Harmoniassa jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja koko hoitojakson ajaksi. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen RAI-arviointi ja hoito-palvelusuunnitelma kuukauden sisällä Harmoniaan saapumisesta. RAI-arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Myös väliarviointeja tehdään kahdesti vuodessa.

Kuntoutuskoti Harmoniassa asutaan vuokrasuhteessa, myös lyhytaikaiset intervallijaksot ovat yksikössä mahdollisia. Kuntoutuskoti Harmoniaan muuttava asukas tarvitsee kotikunnalta tai kaupungilta maksusitoumuksen.

Kuntoutuskoti Harmoniaan asukkaat muuttavat pääasiassa Hoivakoti Herukan tai Päihde Hjelpin kautta. Joissain tapauksissa Kuntoutuskoti Harmonia on aloitusyksikkö hoitopolulle.

Tutustu Harmoniaan virtuaalisesti

Hoitoideologia

Kuntoutuskoti Harmonian hoitoideologia perustuu yhteisöhoitomalliin, arjenhallinnan taitojen tunnistamiseen ja oppimiseen. Taustalla on ratkaisukeskeinen ajattelu. Terapeuttisen yhteisön tavoitteena on yksilön elämäntavan, arvojen ja mielikuvan muutos, jota tuetaan hyödyntämällä yhteisöä menetelmänä. Yhteisöhoidossa opetellaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä toipumista tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Kaikki yhteisön jäsenet ovat muutoksen ja oppimisen välineitä. Arjenhallintataitojen pääkomponentit ovat juuret, muistot, itsetunto, haaveet ja tulevaisuus - tätä kutsumme sisäiseksi kodiksi. Lisäksi taitoihin kuuluu ympäristön hallinta: omat tavat ja oma paikka - tätä kutsumme fyysiseksi kodiksi. Kolmantena kokonaisuutena on suhteiden hallinta, johon sisältyy turvallisuus, oppiminen, yhteenkuuluvuus, sosiaaliset taidot ja autonomia - tätä kutsumme kodin vuorovaikutukseksi. Viimeisenä komponenttina on rutiinien hallinta, johon kuuluvat tiedot, taidot, teot, arjen sujuminen, aika, raha, ravitsemus ja itsestä huolehtiminen, jota kutsumme kodin ylläpidoksi.

Kuntoutuskoti Harmonian hoitoideologia on jaettu seuraaviin teemoihin: merkityksen hallinta, fyysisen kuntoutumisen tukeminen, rutiinien hallinta, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen, Green Care, ympäristön hallinta ja suhteiden hallinta.

Yhteisö kantaa myös vastuuta päivän askareista yhteisöhoidon mukaisesti. Vastuuta jaetaan yhteisten tilojen siistimiseen sekä ateriahuoltoon liittyen: kattausta, siivousta ja välipalojen valmistusta. Henkilökunta ohjaa, tukee ja opettaa asukkaita kodinhoidossa. Kuntoutuskoti Harmoniassa on arjen askareiden hoitamisen tueksi laadittu siivoussuunnitelma, joka tukee myös kuntoutumisen edetessä omatoimisuutta. Vastuualueet jaetaan oikeudenmukaisesti ottaen huomioon yksilöllisen toimintakyvyn.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta

Kuntoutuskoti Harmonia tarjoaa hoitoideologian mukaisesti kuntouttavan viikko-ohjelman, joka sisältää päivittäisen ulkoilun ja toiminnallisia/liikunnallisia ryhmiä. Viikko-ohjelmaa toteutetaan keskustelun, tietopohjaisten ryhmien, Green Caren, taiteen ja monenlaisten teemaprojektien kautta. Myös uimahallilla ja kuntosalilla käynti sekä keilaus kuuluvat ohjelman aktiviteetteihin. Harmoniassa toteutetaan paljon virike- ja retkitoimintaa.

Kuntoutuskoti Harmoniassa arjenhallinnan taitoja lähestytään kokonaisvaltaisesti, jotta kuntoutujan on helpompi tunnistaa ja omaksua uusi toimintatapa. Arjenhallinnan taidot kuuluvat tiiviisti kaikkeen Kuntoutuskoti Harmonian toimintaan, ja niillä on suuri painoarvo hoitotyössä. Kuntoutuskoti Harmoniassa tärkeässä roolissa on yhteisön ja vertaistuen hyödyntämisen kautta syntynyt sosiaalisen oppimisen prosessi.

Kuntoutuminen edellyttää asukkaan sitoutumista muutosprosessiin ja moniammatillista työskentelyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoitajan tehtävä ei ole tehdä asukkaan puolesta, vaan auttaa siinä, mihin yksilö ei yksin kykene. Tarvittaessa erityiskuntoutusta, kuten fysioterapiaa, haetaan oman kunnan kautta.

Kuntoutuskoti Harmonian asukkailla on käytettävissään psykiatrin palvelut, somaattisissa oireenkuvissa/sairauksissa hoito toteutetaan kunnallisen terveydenhuollon kautta.

Kuntoutuskoti Harmonian tavoite on arjenhallintataitojen kokonaisvaltainen tunnistaminen. Tätä kautta uusien toimintamallien oppiminen mahdollistuu. Asukasta motivoidaan tilanteen parantuessa siirtymään kuntoutuspolulle Botnia 24h:n hoitopolkumallin mukaisesti Tukipalvelut Hemmaan.

Yhteystiedot