Hem
Yhteystiedot

Vankeinhoito

Botnia 24h tekee yhteistyötä vankeinhoidon kanssa vapautuvien tai koevapauteen siirtyvien vankien kuntouttamisessa. Toimimme lisäksi lyhytaikaisten tuomioiden - alle 6 kk/sakon muunnosrangaistusvankien tuomion täytäntöönpanoyksikkönä vankilasijoituksen sijaan.

Vankeinhoito

Botnia 24h tarjoaa vaihtoehtoisen rangaistuksen täytäntöönpanon päihdeongelmaiselle/asunnottomalle/elämänhallinnan tukea tarvitsevalle vankeinhoidon asiakkaalle. Botnia 24h tarjoaa päihdelaitoshoitoa 24/7 henkilöstömitoituksella sekä asumispalveluita viidessä eri hoitoportaassa vaativasta tehostetusta asumispalvelusta aina avotukiasumiseen asti. Asumispalveluyksiköt soveltuvat hyvin koevapauteen siirtyville ja vapautuville vangeille. Päihdehuollon laitos toimii täytäntöönpanoyksikkönä vankilasijoitusten sijaan. Kuntoutumisella tuemme asiakkaan yhteiskuntaan integroitumista tuomion jälkeen. Rikoksien uusimisen ehkäisy ja elämänlaadun parantaminen ovat keskeiset tavoitteet toiminnallemme.

Päihde Hjelppi on päihdehuollon laitosyksikkö. Vankeinhoidon näkökulmasta Päihde Hjelppi pystyy tarjoamaan valvotun ympäristön ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Turvallisuuteen ja valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisissä tiloissa, ja piha-alueella on tallentava kameravalvonta. Vartijapalvelut ovat käytettävissä tarvittaessa. Päihde Hjelpissä ulko-ovet ovat aina lukittuina ja kulku ulos tapahtuu sovitusti. Päihde Hjelpissä ei ole avautuvia ikkunoita ja päihteettömyyttä valvotaan alkometrin sekä huumeseuloin säännöllisesti. Päihde Hjelppi mahdollistaa myös korvaushoitoasiakkaan hoitoonohjauksen. Asiakkaalla on käytettävissä päihdelääkäripalvelut ja vastaanotto toteutetaan kerran viikossa, lisäksi muina aikoina on konsultaatiomahdollisuus.

Asumispalveluyksiköt ovat porrastettu hoidon ja kuntoutumisen tarpeen mukaisesti. Mikäli asiakas on korvaushoidon piirissä, hänen asumisensa toteutetaan asumispalveluyksikössä ja korvaushoidon lääkehoito sekä psykososiaalinen tuki tarjotaan Päihde Hjelpistä. Botnia 24h:n asumispalveluyksiköt tarjoavat porrastetun kuntoutumismahdollisuuden tehokkaasti. Jokaisella yksiköllä on oma hoitoideologia, joka mahdollistaa asiakkaan pysyvään elämänhallinnan oppimiseen. Yksilöllinen kuntoutuminen toteutuu juuri sopivalla eteenpäin menolla, vapaudesta opetellaan ottamaan vastuuta.

Botnia 24h:n kaikki yksiköt sijoittuvat fyysisesti lähelle toisiaan. Asumispalveluyksiköissä on turvallisuuden näkökulmasta toteutettu teknologisia ratkaisuja: sähköinen kulunvalvonta, kameravalvonta yleisissä tiloissa ja piha-alueella, sekä paloturvallisuuden osalta lain asettamat järjestelyt.

Botnia 24h:n toiminta toteutetaan erittäin tiiviissä yhteistyössä vankeinhoitolaitoksen, rikosseuraamuskeskusten, kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakunnan sekä kuntoutujan perheen ja omaisten kanssa.

Lue lisää yksiköistämme:
Palvelukoti Hertta 
Hoivakoti Herukka
Kuntoutuskoti Harmonia
Tukipalvelut Hemma
Avotukiasunnot Horisontti
Päihde Hjelppi