Hem
Kolme ihmistä seisomassa hiekkatiellä.

Tietoa

 1. Ikä:
  18-
 2. Paikkatyyppi:
  Sosiaalihuolto, Aikuissosiaalityö
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
Ikä
 • 18 –
Ikäryhmä
 • Aikuiset
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Tuettu asuminen
Näissä voimme auttaa
 • Yksinäisyys
 • Sairaus
 • Alkoholismi
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehitysvammaisuus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Autismikirjo
 • Asperger
 • Raskaudenaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Terveyden haasteet
 • Riskikäyttö
 • Rikollisuus
 • Suru
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Skitsofrenia
 • Trauma
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kuntoutuminen
 • Kodinhoidon haasteet
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psykoosit
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Sosiaalihuolto

Osoite

Tuettu asuminen kotiin

Palvelu perustuu kokonaisvaltaiseen, jalkautuvaan tukeen henkilökohtaisen tukihenkilön toteuttamana. Tuettuun asumiseen liittyy intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin.

Tietoa

 1. Ikä:
  18-
 2. Paikkatyyppi:
  Sosiaalihuolto, Aikuissosiaalityö
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
Ikä
 • 18 –
Ikäryhmä
 • Aikuiset
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Tuettu asuminen
Näissä voimme auttaa
 • Yksinäisyys
 • Sairaus
 • Alkoholismi
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Kognitiiviset haasteet
 • Kehitysvammaisuus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Masennus
 • Autismikirjo
 • Asperger
 • Raskaudenaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Terveyden haasteet
 • Riskikäyttö
 • Rikollisuus
 • Suru
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Talouden haasteet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Skitsofrenia
 • Trauma
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Motoriikan haasteet
 • Painonhallinta
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kuntoutuminen
 • Kodinhoidon haasteet
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psykoosit
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Sosiaalihuolto

Kenelle?

Palvelun kohderyhmänä ovat mm.:

 • Tuen tarpeessa olevat nuoret ja aikuiset
 • Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat
 • Jälkihuollon nuoret
 • Kriminaalitaustaiset
 • Vammaispalveluiden asiakkaat

Tavoitteet

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäinen asuminen. Työskentely on kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämänhallintaa ja itsenäistä asumista tukevaa. Teemme palvelutarpeen arviointeja ja asumisen tuen arviointeja, joiden avulla saadaan selville asiakkaan asumismuodon ja tuen tarve.

Tavoitteena on, että asiakkaan itsenäinen asuminen on taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti mielekästä. Tavoitteena on myös sitouttaa asiakas peruspalveluihin ja auttaa häntä talous-, virasto- ja viranomaisasioiden hoitamisessa. Työskentelyä ohjaa asiakkaan kanssa laadittava kuntoutussuunnitelma. Tukipalveluihin kuuluu tarvittaesa ympärivuorokautinen päivystys.

Meillä on myös tukiasuntoja.

Itsenäistymisasuminen

Itsenäistymiskodit ovat nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksiköitä, jotka tarjoavat asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa asumisen tukea nuorille mielenterveyskuntoutujille ja aikuissosiaalityön asiakkaille, sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. Itsenäistymiskotien tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien arjen hallintaa, psyykkistä vointia, yhteiskunnallista osallisuutta ja sosiaalisia suhteita.

Lue lisää itsenäistymiskodeista täältä.

Antti Heikkilä

Tiiminjohtaja, Nurmijärvi

Tietoa

 1. Ikä:
  18-
 2. Paikkatyyppi:
  Sosiaalihuolto, Aikuissosiaalityö
 3. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy