Hem
Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskan keskustan tuntumassa sijaitseva Kotikallio on seitsemänpaikkainen lastensuojelun sijaishuollon perusyksikkö. Palvelu sisältää vahvan tuen sekä kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen kasvatus- ja kuntoutusprosessin, jossa nuorta tuetaan suunnitelmallisesti kohti kotia tai itsenäistä elämää.

 1. Yritys
  Jokilaakson Perhekodit Oy
 2. Kunta
  Ylivieska
 3. Ikä
  0-18
 4. Paikkamäärä
  7
 5. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto

Koskipuhdontie 327
84100 Ylivieska
Puh. 050 466 8083

Kartta

Alue
 • Pohjois-Pohjanmaa
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Palvelut lähellä
 • Itsenäistä asumista
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Ylivieska
Menetelmät
 • Psykiatrinen hoitotyö
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Perhearviointi
 • ART®
Metodit
 • ART
 • MAPA
 • DKT
Näissä voimme auttaa
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Asperger
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Opilliset haasteet
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Levottomuus
 • Kehitysviiveet
 • ADHD
 • ADD
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Touretten syndrooma
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kehityshäiriöt
Palvelun muoto
 • Peruslaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Jokilaakson Perhekodit Oy

Asuminen

Kotikallio sijaitsee rauhallisessa ympäristössä muutaman kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta. Lastensuojeluyksikön sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet nuorelle turvallisesti harjoitella itsenäistä toimimista ja asioiden hoitamista. Nuoren osallistaminen omien asioiden hoitamiseen lisää luontaisesti integroitumista yhteiskuntaan.

Kotikallion peruskouluikäisen nuoret käyvät koulua Jokirannan koulussa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on laaja valikoima opintolinjoja. Valma-koulutusta on tarjolla toisen asteen opiskelijalle sekä Nivalassa ja että lähikunnissa. Ylivieskassa on mahdollisuus myös lukio-opintoihin.

Toiminta

Lastensuojeluyksikössä toimintaa ohjaavat yksilölliset hoito- ja kasvatussuunnitelmat sekä jokaisen nuoren tarpeiden kokonaisvaltainen huomioiminen. Nuorta kuntoutetaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Työmenetelmänä käytössä on nuorta portaittain vastuuttava toimintamalli, joka vahvistaa nuoren omaa toimijuutta ja itsestä vastuun kantamista. Kotikallion työskentelyn keskiössä on dialoginen vuorovaikutus, joka mahdollistaa nuoren ääneen kuulluksi tulemisen ja yksilöllisen kuntoutuspolun rakentumisen. Kotikalliossa toteutetaan palveluohjausta täysi-ikäistyville nuorille.

Kotikallion toiminnassa korostuvat asiakkaan osallisuuden tärkeys ja asiakaslähtöisyys. Toiminta on avointa ja luotettavaa, perustuen inhimillisyyteen, aitoon kohtaamiseen ja vastuullisuuteen. Tavoitteena on tarjota nuorelle monipuolisesti keinoja ja mahdollisuuksia oman arjen ja elämän hallintaan, itsetuntemukseen, sosiaalisiin tilanteisiin sekä ihmissuhteisiin. Sijoituksen aikana nuoren oma ymmärrys elämäntilanteestaan ja valmiudet itsenäiseen elämään vahvistuvat ja näiden myötä osallisuus itseään koskeviin asioihin lisääntyy. On tärkeää, että nuori tunnistaa vahvuutensa ja voimavaransa hyödyntäen niitä nyt ja tulevaisuudessa.

Jokaisella nuorella on lastensuojeluyksikössämme kaksi omaohjaajaa, jotka vastaavat nuoren asioista yhdessä muun henkilöstön ja läheisverkoston kanssa. Kotikalliossa on mahdollista järjestää perhetapaamisia, joiden tavoitteena on edistää perheen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä vahvistaa luontaisia tukiverkostoja.

Vahvuudet

Kotikalliossa työskentelee moniammatillinen työtiimi, joka pystyy vastamaan myös haastavassa tilassa olevien nuorten tarpeisiin. Henkilöstö muodostuu motivoituneista sosiaali- ja terveysalan ja nuorisotyön ammattilaisista. Kotikallion henkilöstöllä on lisäkoulutusta päihde- ja mielenterveystyöskentelystä, perhearvioinnista sekä ART®-menetelmästä.

Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen laadukkaiden lastensuojelupalveluiden takaamiseksi on jatkuva tavoitteemme. Siihen vastaamme tarjoamalla henkilöstöllemme säännöllisen työnohjauksen, työyhteisön kesken säännöllisiä kokouksia ja kehittämispäiviä sekä monipuolisen täydennyskoulutuksen.