Hem

MAPA-menetelmä tuo turvaa työntekijöille ja asiakkaille

Julkaistu: 2023-12-07

Humanan työntekijöitä koulutetaan MAPA-menetelmään, jotta haastavatkin asiakaskohtaamiset hoituvat turvallisesti. Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin MAPA-menetelmästä.

 

Mikä MAPA-menetelmä on? 


MAPA-menetelmä (
Management of Actual or Potential Aggression) auttaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä käsittelemään uhkaavia tilanteita sekä aggressiivisia henkilöitä. Se tarjoaa työkaluja asiakkaan aggression kohtaamiseen turvallisesti ja johdonmukaisesti. Menetelmä keskittyy ennaltaehkäisyyn ja tarjoaa toimivia tekniikoita, joilla asiakasta pidetään tarvittaessa kiinni ja miten hyökkäyksestä irrottaudutaan turvallisesti.

Miksi MAPA-menetelmää tarvitaan?
 

Ihmisillä ei ole luonnostaan ymmärrystä ja osaamista siitä, miten ihmistä pidetään kiinni turvallisesti tilanteen niin vaatiessa. Kun henkilöstö on koulutettu MAPA-menetelmään, yhteinen toimintastrategia tuo turvaa työpaikoille.

Missä yhteydessä MAPA-menetelmää käytetään Humanassa?
 

MAPA-menetelmä on hyödyllinen esimerkiksi Humanan lastensuojelutyössä. Lastensuojeluyksiköiden henkilökunnalla on valtava vastuu, sillä he hoitavat muiden ihmisten lapsia, jotka ansaitsevat empaattisia rajoja ja parhaita mahdollisia kohtaamisia. MAPA-menetelmä auttaa työntekijää säilyttämään ammatillisuuden myös niissä tilanteissa, joissa tilanne lapsen tai nuoren kanssa uhkaa muuttua aggressiiviseksi.

Miten MAPA-menetelmä koulutetaan henkilöstölle?
 

MAPA-menetelmän koulutus on kaksiosainen. Ensin opetellaan pohjatiedot, kuten perustason kiinnipitäminen ja välttelyn strategiat. Samalla käydään läpi kohtaamistyön perusteet ja se, miten asiakasta kuullaan eri tilanteissa. Sen jälkeen työryhmien on mahdollista kouluttautua vaativien hätätilanteiden varalle. Koko ohjelma on neljän työpäivän mittainen kokonaisuus. Perusmallilla pärjää jo pitkälle, mutta ylimääräistä koulutusta on mahdollista saada.  

Millaisia vaikutuksia MAPA-menetelmällä on työntekijöille?

Työn hallinnan tunne kasvaa, kun käytössä on yhteinen malli eri tilanteisiin. Fyysiset rajoittamistilanteet ovat vähentyneet, kun työntekijä osaa sanallisesti rauhoittaa tilanteen ja vastata asiakkaan tarpeisiin. Teoriapuolen osaaminen on työntekijälle todella tärkeää. Mitä vähemmän työpaikalla on fyysisiä vaaratilanteita, sitä helpompaa työ on henkisesti ja työturvallisuus kasvaa. 

Miten MAPA-menetelmä vaikuttaa asiakkaisiin?

On eri asia pitää kiinni 50-kiloista kuin 100-kiloista ihmistä, joten asiakasturvallisuus nousee, kun työntekijät tunnistavat esimerkiksi yksilölliset tarpeet paremmin. Keinovalikoiman tulee olla suhteutettuna asiakkaan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja kognitiivisiin kykyihin – asiakkaaseen käytetään aina pienintä mahdollista voimaa. Asiakkaat tulevat paremmin kuulluksi ja ymmärretyksi, kun henkilökunnalla on malttia ja osaamista kohdata hänet keskustellen. 

Mitä muita menetelmiä Humanalla käytetään?

MAPA-menetelmän lisäksi psykiatrisella puolella on käytössä AVEKKI-menetelmä. AVEKKI-termi muodostuu sanoista aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy, kehittäminen, koulutus ja integrointi. 

Asiantuntijana artikkelissa on Nuorisokoti Nuotan yksikönjohtaja Mika Honkalammi, joka on työskennellyt MAPA-menetelmän parissa kymmenen vuotta.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi