Hem

Itsenäistyminen voi olla iso harppaus ADHD-oireiselle nuorelle

Julkaistu: 2021-04-13

Opiskelun aloitus ja ensimmäiseen omaan kotiin muutto on kenelle tahansa jännittävää aikaa. Toisaalta on vapaus itse päättää omasta arjestaan, mutta omilla harteilla on myös vastuu sen arjen sujumisesta. ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva, johon saattaa liittyä esimerkiksi vaikeutta aloittaa tai saattaa loppuun asioita tai muistaa sovittua.

Tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus luovat omia haasteitaan itsenäisen elämän opetteluun.

”Haaste on usein siinä oman arjen jäsentämisessä ja asioiden tekemisessä. Vuorokausirytmin ylläpitäminen on yksi tavallisimpia arjen haasteita. Opinnoissa voi olla vaikeuksia, jos vireystila vaihtelee, eikä silloin jää asioita mieleen”, ohjaaja Leena Lintupuro Itsenäistymiskodit Niittypurosta kuvailee.

Lintupuro painottaa, että useinkaan ei ole kyse siitä, etteikö nuori haluaisi hoitaa asioitaan kunnolla tai aloittaa jonkin asian tekemistä. ADHD-oireet vaikuttavat elämään siten, että joistakin asioista suoriutuminen on tavallista haastavampaa. ADHD-nuori tarvitsee tuekseen itselleen sopivia, elämää helpottavia toimintamalleja.

”Esimerkiksi asioiden muistamiseen voi löytää oman tavan”, Lintupuro toteaa.

Vanhemman voi olla vaikeaa päästää irti

Erityisesti itsenäistymisvaiheessa olevalle nuorelle verkostot ja niiden keskinäinen yhteistyö on erittäin tärkeää ­­– nuorta osataan tukea eri tahoilla samansuuntaisesti, kun tieto kulkee kodin, koulun ja muiden yhteisöjen välillä.

”18-vuotiaana on menossa innostava vaihe elämässä, kun voi alkaa tehdä asioita oman päänsä mukaan. Korostan yhteistyön ja suhteen säilymistä tässä vaiheessa. Sopivalla tavalla nuorelle täytyy antaa myös tilaa, hänen täytyy saada kokea asioida ja käydä jotain läpi ehkä myös kantapään kautta.”

ADHD-nuorella on voinut olla monenlaisia haasteita elämänsä aikana, mikä on voinut tehdä vanhemmista jopa ylihuolehtivia. Heidän saattaa olla vaikea päästää nuoresta irti ja antaa hänen itsenäistyä. Esimerkiksi siinä tilanteessa ulkopuolinen tuki on hyvä vaihtoehto.

”Itsenäistymiskodin ohjaajina me voimme vähän eri tavalla alkaa niitä asioita nuoren kanssa harjoitella, kun siinä ei ole voimakkaita tunnesiteitä vaikuttamassa”, Leena Lintupuro selittää.

Tukea silloin kun tarvitaan

Itsenäistymiskodit Niittypurossa Kempeleessä nuoria aikuisia tuetaan kunkin oman tarpeen ja tilanteen mukaan. ADHD-oireinen nuori saattaa kaivata tukea esimerkiksi heräämiseen, tekemisen aloittamiseen, vireystilansa säätelyyn tai lääkehoitoon sitoutumiseen.

”Esimerkiksi jokin vaikealta tuntuva asia voidaan aloittaa yhdessä. Monesti nuoria auttaa jo tieto siitä, että tukea on tarjolla, jos sitä tarvitsee.”

Riittävän tuen avulla taataan, että nuori oppii vähitellen huolehtimaan yhä kokonaisvaltaisemmin omasta arjestaan, kokee sen mielekkäänä ja saa riittävästi onnistumisen kokemuksia.

Tänä keväänä Itsenäistymiskodit Niittypurossa vahvistetaan neuropsykiatrista osaamista. Leena Lintupuro on pitkän työkokemuksensa lisäksi käynyt neuropsykiatrisen valmennuksen koulutuksessa, joka päättyy toukokuussa. Lintupuron lisäksi toinen ohjaaja aloittaa saman koulutuksen lähiaikoina. Vaikka työ Niittypurossa on paljon muutakin kuin neuropsykiatrista valmennusta, on koulutuksen tuomista tiedoista ja taidoista hyötyä myös niiden asiakkaiden kanssa, joilla ei neuropsykiatrisia haasteita ole.

”Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen ajattelu, joka puhuttelee kyllä itseänikin. Koulutus on myös muistuttanut, miten tärkeää aito yhteistyö on tavoitteiden ja menetelmien valinnassa”, Lintupuro sanoo.

 

Niittypuro on lopettanut toiminnan vuonna 2023.

Lue lisää Humanan itsenäistymisasumisesta

 

ADHD-oireinen nuori saa itsenäistymiskodista tukea oman arjen jäsentämiseen.