Hem

Aktiivisuus kuntouttaa myös mieltä

Julkaistu: 2020-11-16

Humanan Hyvän Mielen Kodeissa korostuu asukkaiden toiminnallisuus ja aktiivinen kuntouttaminen. Sen toteutumista tukee valtakunnallinen RAI-arviointi, joka luo vertailukelpoisen mittariston jokaiselle toiminnan piirissä olevalle hoitoyksikölle.

Valtakunnallisella Mielenterveysviikolla 15.–22. marraskuuta on hyvä hetki nostaa esille Humanan Hyvän Mielen Kodit, jotka tarjoavat asumispalveluita kehitysvammaisille henkilöille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Torniossa toimivien Hyvän Mielen Kotien Arkipäivän ja Pirtan palveluesimies Minna Suoperä kertoo, että asukkaiden kanssa tehdään päivittäin asioita yhdessä: laitetaan ruokaa, siivotaan, ulkoillaan, käydään ostoksilla ja retkillä.

”Kodeissa toimii myös Hyvän mielen -ryhmä, jossa pysähdytään miettimään esimerkiksi tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointiin liittyviä asioita.”

Humana Asumispalveluissa asiakkaan yksilöllistä, hyvinvointia lisäävän hoidon toteutumista seurataan valtakunnallisen RAI-arvioinnin avulla. Arviointi tehdään asiakkaille puolivuosittain. Se tehdään myös silloin, kun asiakkaan vointi oleellisesti muuttuu.

RAI-arvioinnilla on keskeinen rooli hoitotyön laadun seurannassa, palveluiden kehittämisessä ja resurssien järkevässä kohdentamisessa. Se tuo myös asiakkaan oman äänen kuuluviin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua toimintakykynsä arviointiin ja hoidon suunnitteluun.


Luonnosta hyvää mieltä

Hyvän Mielen Kodeissa ”vihreä hoiva” eli Green Care on osa päivittäistä toimintaa, niin myös Torniossa. Jätteet lajitellaan omiin keräysastioihin, lisäksi tehdään usein retkiä metsään, jolloin asukkaiden kanssa voidaan kerätä erilaisia luonnonmateriaaleja askarteluun ja muuhun käyttöön.

Asukkaat ovat sisustaneet kotia eri vuodenaikojen mukaan Green Care -teema huomioiden. Pihapiirissä mieleistä tekemistä on luontobingo, jossa kerätään bingolapussa olevia luonnonmateriaaleja.

Hyvän Mielen Koti Arkipäivässä ja Pirtassa jokaisen asiakkaan kanssa mietitään yksilöllisesti, miten Green Carea voidaan hyödyntää käytännössä. Kaikki asukkaat eivät välttämättä kykene retkille, heidän kanssaan touhutaan kotosalla tai lähialueella. Lisäksi on hyödynnetty netin tarjoamia luontoretkiä.

”Luontoretkipussi on kätevä heille, jotka eivät pääse helposti liikkumaan. Pussi sisältää erilaisia luonnonmateriaaleja, joita asiakkaat tunnustelevat sekä tunnistavat ja näin saavat kokemuksen luonnosta.”


Kuntoutumista pienin askelin

Kuntoutumisen portaat näkyvät ja elävät mukana arjessa. Minna Suoperä kertoo, kuinka eräs asiakas muutti pitkän laitosjakson jälkeen Hyvän Mielen Kotiin. Muutaman vuoden kuntoutumisen jälkeen hän pääsi muuttamaan omaan asuntoon, ja on nyt tukiasukas.

Toinen asiakas muutti Hyvän Mielen Kotiin, kun hänen toimintakykynsä ja vointinsa heikkenivät niin paljon, ettei hän enää pärjännyt palveluasumisen yksikössä. Kuntoutumisen portaiden ansiosta asiakas vältti useita sairaalareissuja vuodessa, koska oli mahdollista siirtää häntä voinnin mukaan eri yksikköön esimerkiksi intervalliin.

”Tämä luo asiakkaillekin turvallisuutta, kun asiakkaat tietävät, että voimme hoitaa heitä silloinkin kun he ovat heikoimmillaan ja voinnin kohetessa he palaavat omaan yksikköönsä”, Minna Suoperä toteaa.

Hän muistuttaa, että kuntoutuminen lähtee usein pienistä askelista.

”Kun näitä askelia on riittävästi, on voitu saavuttaa isoja tavoitteita.”

Lue lisää palvelukodeistamme mielenterveyskuntoutujille
Lue lisää palvelukodeistamme päihdekuntoutujille
Lue lisää palvelukodeistamme vammaisille henkilöille