Hem

Hyvää oloa HYP-periaatteella

Julkaistu: 2021-11-22

Huomioiva yhdessäolo päivittäin eli HYP-periaate takaa Aittapolun asukkaille hoitajien täyden huomion ja maadoittaa mukavaan päivään hyvää oloa tuoden.

Aittapolun ryhmäkoti Kotkassa tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa kehitysvammaisille henkilöille sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Hoitotyössä toteutetaan päivittäin HYP-periaatetta, joka on lyhenne sanoista huomioivaa yhdessäoloa päivittäin. HYP-periaatteen mukaisesti asukas saa hoitajan täyden huomion itselleen, ja tavoitteena on löytää yhdessä olemisen ilo.

Aittapolun perustamisvuodesta 2013 lähtien talossa työskennellyt hoitaja Tiina Laaksonen kertoo, että HYP-periaate on ollut Aittapolulla käytössä melkein toiminnan käynnistymisestä lähtien. HYP:n toi taloon silloinen esihenkilö. Henkilöstö otti periaatteen nopeasti omakseen, ja sitä on siitä lähtien toteutettu Aittapolulla pysyvänä toimintatapana.


Monipuolista tekemistä asukkaiden toiveiden mukaan

”HYP-periaatetta käytetään tavallisesti sellaisten henkilöiden kanssa, jotka kommunikoivat paljon eleillä ja ilmeillä, ja jotka tarvitsevat tukea kommunikaatioon”, kuvailee Laaksonen.

”Jokainen asukas tarvitsee päivittäistä henkilökohtaista aikaa, ja HYP:n avulla turvataan heille jokaiselle päivittäinen 10 minuuttia, jolloin kukin asukas saa hoitajan täyden huomion itselleen”, Laaksonen kertoo.

Yhteinen HYP-aika ei voi automaattisesti olla joka kerta samanlaista tai etukäteen suunniteltua. Jos asukas pystyy, hän voi itse kertoa tai viestittää mitä hän sillä kertaa haluaa tehdä. Muussa tapauksessa asukasta ”luetaan” esimerkiksi käyttäytymisen ja kehonkielen perusteella ja valitaan mieluinen yhdessäolon muoto. Asukkaan senhetkinen mielentila vaikuttaa paljon siihen mitä tehdään ja mikä siinä hetkessä tuntuu mieluisalta.

Yhdessä tekeminen voi olla esimerkiksi ulkoilua tai muuta liikuntaa, pelailua, askartelua tai loruttelua. Mutta myös esimerkiksi sitä, että istutaan vierekkäin tai että hoitaja ottaa asukkaan kainaloonsa.

”Joku asukas nauttii läheisyydestä, joten hänelle päivittäinen läheisyysannos on tärkeää”, kuvailee Laaksonen.

”Toimintaan ei voi olla mitään kaavaa, vaan se vaatii asukkaan lukemista arjessa ja hetkessä. Tärkeintä on, että ollaan 100 % läsnä ja huomioidaan. Hoitajalla on fokus asukkaassa koko ajan”, painottaa Laaksonen.


Koko henkilöstön sitoutuminen tärkeää

Aittapolun koko henkilöstö on sitoutunut HYP-periaatteen toteuttamiseen ja he ymmärtävät asukkaille annettavan yksilöllisen ajan tärkeyden. Yksikössä asuu eri tavalla kommunikoivia asukkaita ja osa asukkaista ei itse osaa aktiivisesti hakea omaa aikaa henkilöstöltä.

”Periaatteen toteutuminen vaatii sitä, että kaikkien työntekijöiden pitää sitoutua työvuoron aikana yhteisen toimintamallin toteuttamiseen”, Laaksonen sanoo.

Varsinaista koulutusta ei HYP:n oppimiseen tarvita. Uusille työntekijöille HYP tulee luontevasti tutuksi perehdytyksen kautta.

Ja siinä missä kaikki asukkaat ovat erilaisia, myös työtiimi koostuu erilaisista persoonista.

”Jokaisella hoitajalla on omanlaisensa tyyli. Tämä näkyy asukkaille monipuolisena HYP-aikana, kun myös hoitajat saavat toteuttaa HYP-hetkiä omilla persoonallisilla tavoillaan”, Laaksonen kertoo.


HYP lisää hyvinvointia

HYP-periaatteen hyvinvointia lisääviä vaikutuksia arvioidaan arjen seurannalla ja asukkaiden havainnoinnilla.

Aittapolulla on huomattu, että asukkaan saama henkilökohtainen aika ilman keskeytyksiä edesauttaa rauhallisempaa arkea. Asukas viestittää hoitajalle mitä hän haluaa yhdessä tehdä, eikä hänen tarvitse tehdä töitä saadakseen huomiota.

”Asukkaiden läheisetkin arvostavat sitä, että asukkaiden kanssa tehdään asioita yksilöllisesti. Tämän koetaan tuovan lisää mielekkyyttä arkeen”, Laaksonen sanoo.

”Esimerkiksi ääntelemällä kommunikoivien asukkaiden käyttäytymisessä huomaa eron kun he pääsevät ulkoilemaan tai hoitajan kainaloon. Asukkaista tulee rauhallisempia ja heidän ääntelynsä muuttuu kun he ovat saaneet henkilökohtaista aikaa. HYP rauhoittaa ja maadoittaa mukavaan päivään”, summaa Laaksonen HYP:n hyviä vaikutuksia asukkaisiin.