Hem

Toiminta-ajatus

Vanhuus on elämänvaihe, jonka tulisi saada kukoistaa juuri niin toimeliaana ja sosiaalisena kuin ihminen haluaa ja mihin hän kykenee. Tästä ajatuksesta syntyi Kotikylä.

Kotikylä on yhteisöllinen asumisen toimintamalli, jossa painopiste on asiakkaan palvelutarpeissa. Kotikylä-toimintamallissa huomioidaan asiakkaan erilaiset palveluntarpeet kevyestä kotihoidosta elämän loppuvaiheeseen asti.

Kotikylät ovat pieniä, tyypillisesti noin 30 asukkaan kokoisia hoivakoteja. Pienuus tarkoittaa kodikkuutta ja sitä, että jokainen asukas saa yksilöllistä hoivaa. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki tuntevat hyvin toisensa, asukkaat ja työntekijät. Kotikylissä eletään ihmisen kokoista elämää.

Kullakin asukkaalla on oma oikea koti, jossa voi asua turvallisesti omilla ehdoillaan. Teemme Kotikylän jokaisessa kodissa työtä suurella sydämellä asiakkaidemme parhaaksi.

Arvot

Kotikylien toimintaa ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus, jotka näkyvät vahvasti jokapäiväisessä arjessamme.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

 • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
 • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilöstön ja muiden asukkaiden kanssa
 • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
 • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kotikylässä on viikon jokaiselle päivälle yhteistä ohjelmaa, johon kodin asukkaat voivat yhdessä osallistua. Jokaisella asukkaalla on lisäksi oma harjoitteluohjelma.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat aktiviteetteja arkeen.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö sekä asukkaalle nimetty omahoitaja. Lisäksi mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut tuovat turvallisuuden tunnetta.

Hoiva ja huolenpito

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Omahoitaja

Kotikylän henkilöstö on asukkaille tuttu ja turvallinen. Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö.

Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja -hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta; huolehtii yhteydenpidosta läheisiin, viestii kuulumisia, ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikottain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Lisätietoja Kotikylä-toimintamallista

 • Johtaja, vanhuspalvelut

  Camilla Bergman-Kärpijoki 
  040 523 9771
  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humana.fi