Hem

Itsenäistymisasumisella vahvistetaan nuoren itsenäiseen elämään liittyviä arjen taitoja

Julkaistu: 2021-11-03

Lastensuojeluyksikkö Metsätähden yhteydessä Lohjalla sijaitsevat itsenäistymisasunnot mahdollistavat täysi-ikäisille nuorille jälkihuollon tukiasumisen mutta myös itsenäistymisharjoittelun alaikäisille, täysi-ikäisyyttä vasta lähestyville nuorille.

Itsenäistymisasunnossa asumisesta hyötyvät eniten nuoret, joilla on haasteita arjen hallinnassa ja/tai joilla oma sosiaalinen tukiverkosto on nuoren tarpeisiin nähden riittämätön. Itsenäistymistaitojen harjoittelu lastensuojeluyksikön yhteydessä olevassa tukiasunnossa mahdollistaa turvallisen, tuetun polun kohti aikuisuutta. Sekä jälkihuollon tukiasumisesta, että itsenäistymisharjoittelusta sovitaan aina yhteistyössä nuoren vastuusosiaalityöntekijän kanssa.

Itsenäistymisasunnot sopivat jälkihuollon tukiasumiseen 18–24-vuotiaille nuorille, joilla on vahvemman tuen tarve itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukiasunnossa asuessa lähellä on tukea ja turvaa saatavilla kellonajasta riippumatta. Nuori voi saada tukea esimerkiksi koulunkäynnin suorittamiseen, vuorokausirytmin säännöllisyyden ylläpitämiseen, turvallisten sosiaalisten suhteiden harjoitteluun sekä vastuullisena aikuisena toimimiseen. Jälkihuollon tukiasumisessa täysi-ikäisen nuoren on tärkeää sitoutua lastensuojeluyksikön sääntöihin, muun muassa päihteettömyyteen.

Alaikäisen nuoren itsenäistymisharjoitteluun siirtyminen tapahtuu luontevasti yleensä vähän ennen aikuistumista. Pyysimme Metsätähden yksikönjohtaja Nina-Mariaa kertomaan tarkemmin alle 18-vuotiaan nuoren itsenäistymisharjoittelusta ja siitä, mitä se pitää sisällään.

Alaikäisen nuoren itsenäistymisharjoittelu aloitetaan vuorokausirytmin ylläpitämisellä

”Itsenäistymisasuntoon voi muuttaa myös alaikäinen nuori, joka tarvitsee tukea itsenäistymiseen. Yleensä apua ja tukea tarvitsevat nuoret ovat noin 17-vuotiaita, ja he asuvat itsenäistymisasunnossa muutamasta kuukaudesta noin yhteen vuoteen”, Metsätähden yksikönjohtaja Nina-Maria kertoo.

Tukiasunnossa asuva itsenäistyvä nuori harjoittelee valmiuksia itsenäiseen elämään. Hänelle tarjotaan keinoja ja mahdollisuuksia oman arjen- ja elämänhallintaan, itsetuntemukseen, sosiaalisiin tilanteisiin sekä ihmissuhteisiin. Tavoite on, että kun omaan kotiin muuttaminen tapahtuu, nuori kykenee hoitamaan omat asiansa mahdollisimman itsenäisesti.

Metsätähdessä nuoren kanssa tehdään itsenäistymissuunnitelma oman arjen asioiden hoitamisesta ja itsenäisyyden harjoittelusta. Tarvittava tuki räätälöidään aina yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan.

”Yleensä ensimmäinen asia on vuorokausirytmin säännöllistyminen tai ylläpitäminen, sitten on ruoanlaiton harjoittelua, siisteydestä sekä omasta terveydestä ja hygieniasta huolehtimista, raha- ja virastoasioiden hoitamista ja omaa henkisen hyvinvoinnin huomioimista”, Nina-Maria tiivistää.

Itsenäistymisen harjoittelu aloitetaan hiljalleen, nuoren omassa tahdissa.

”Aina alkuun nuori elää yksikkömme arkea, eli hän on mukana ruokailuissa ja yhteisissä tapahtumissa. Sitten pikkuhiljaa hankitaan aamu- ja iltapalatarvikkeet asunnon puolelle ja aletaan yhdessä omaohjaajan kanssa tekemään siellä ruokaa”, Nina-Maria kertoo.

Viikko-ohjelma tehdään viikoittain omaohjaajan kanssa, ja ohjelmassa on muun muassa siivouspäivä, pyykkipäivä, kauppapäivä, omaohjaajatuokiot ja kyläpäivät.

Askeleita eteenpäin nuoren elämässä

Nuorelle muutto omaan itsenäistymisasuntoon on yleensä mukava ja positiivinen asia.

”Kyllä nuoret yleensä ovat aika innoissaan siitä, että pääsevät askeleen eteenpäin omassa elämässä”, Nina-Maria sanoo.

Vaikka nuori asuukin omassa asunnossaan yksikön yhteydessä, Nina-Maria painottaa kohtaamisen tärkeyttä sekä ohjaajien vahvaa tukea ja aitoa välittämistä.

”Kohtaamisen pitää tapahtua ihan joka päivä. Iltaisin on yleensä se aika, kun yökkö käy kyselemässä päivän kuulumiset, ja toki myös kuskausreissuilla jutellaan paljon nuoren kanssa. Ja kun omaohjaaja on töissä, hän ottaa omia aikoja ja hetkiä nuoren kanssa. Me aidosti kuuntelemme ja kyselemme, sillä haluamme olla nuoren elämässä mukana, vaikka hän itsenäistyvä nuori onkin”, Nina-Maria sanoo.

Metsätähdessä itsenäistyvää nuorta kannustetaan osallistumaan myös kaikkiin yksikön tapahtumiin.

”Meillä oli esimerkiksi kesällä Linnanmäellä mukana myös itsenäistyvä nuori, eli pyrimme siihen, että kaikki on mahdollista myös heille”, Nina-Maria kertoo.

Itsenäistymisasuntoihin muutetaan joko yksikön puolelta tai yksikön ulkopuolelta.

”Meillä on juuri yksikön puolelta siirtynyt yksi nuori itsenäistymisasuntoomme, eli se on jatkumo tälle meidän työskentelyllemme. Ne ovat parhaita tilanteita, kun nuori meidän yksiköstämme itsenäistyy: pystymme jatkamaan työskentelyä ja ohjaamaan omaan itsenäiseen elämään sekä antamaan vahvaa tukea”, Nina-Maria toteaa.

Erityisesti mieltä lämmittävät nuorilta saadut kiitokset ja positiivinen palaute.

”Keväällä nuori muutti itsenäistymisasunnosta omaan kotiin, ja hän oli asunut meillä reilun vuoden. Häneltä tuli kyllä tosi isoa kiitosta. Hän oli tehnyt kaikille ohjaajille kortit, ja kirjaillut niihin jokaiselle mietittyjä, omia juttuja”, Nina-Maria toteaa.

Yleensä nuori asuu itsenäistymisasunnossa siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta.

”Ovathan ne läksiäiset aina meillä sellaisia itkuhetkiä. Siinä on myös se haikeus, että me emme välttämättä kuule nuoresta enää. Pyrimme pitämään nuoriin yhteyttä, vaikka he eivät meillä enää asuisi, mutta aina me emme heistä kuule. Sitten on näitä nuoria, jotka tulevat tänne kahville tai soittelevat itse, että mitä kuuluu – mikä on ihanaa!”, Nina-Maria kertoo.

Uudellamaalla Humanan lastensuojelupalveluilla on itsenäistymisasuntoja Lohjalla, Vihdissä ja Siuntiossa.

Lue lisää Lohjan Metsätähdestä

Lue lisää Vihdin Niittypolusta

Lue lisää Arjen Sydämestä Siuntiossa