Hem
Yhteystiedot

Vantaalla Asolassa sijaitseva, lokakuussa 2020 toimintansa aloittanut lastensuojeluyksikkö Metsäraitti käsittää kaksi erityisyksikköä: Metsän vahvuusalueena on psykiatrinen osaaminen ja Raitissa löytyy erityisosaamista päihdeongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lapsen etu on ykkösprioriteettina Metsäraitin kaikessa toiminnassa.

 1. Yritys
  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä
 2. Kunta
  Vantaa
 3. Ikä
  10-17
 4. Paikkamäärä
  Kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä
 5. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto

Ohjaajat
Metsä: 040 640 2439
Raitti: 040 626 5324

Osoite:
Pajutie 6
01400 Vantaa

Kartta

Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Toiminnallisuus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Kuntoutus
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Leikkikenttä
 • Tukipalvelut
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Leikkikenttä
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Lapsi- ja nuorisopsykiatria
 • ART®
Metodit
 • ART
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Toimintaterapia
 • MAPA
 • NEPSY
 • DKT
 • AVEKKI
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
Näissä voimme auttaa
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Syömishäiriö
 • Asperger
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Painonhallinta
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Levottomuus
 • Pakko-oireyhtymä
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Psyykkiset häiriöt
 • Skitsofrenia
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Neuroottiset häiriöt
 • Kehitysviiveet
 • ADHD
 • ADD
 • Alkoholin väärinkäyttö
 • Bipolaarinen sairaus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Ruokavalio
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Nepsy
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Rajahäiriöt
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto

Asuminen

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitti sijaitsee omakotitalossa rauhallisella alueella Vantaan Asolassa, kuitenkin lähellä kaikkia Vantaan ja pääkaupunkiseudun palveluita. Ala- ja yläkoulu, rautatieasema, Peijaksen sairaala, päivittäistavarakaupat sekä monipuoliset harrastuspalvelut sijaitsevat alle kahden kilometrin etäisyydellä Metsäraitin sijaishuollon yksiköistä.

Metsäraitti koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä: Metsä ja Raitti. Molemmat yksiköt on tarkoitettu huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Metsäraitti on aidosti kodinomainen yksikkö.

Toiminta

Metsäraitin toiminta perustuu aina lapsen etuun, joka rakentuu useista lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisistä elementeistä. Lapsen edun mukainen työskentely pienryhmäkodissa edellyttää työntekijöiltä lapsen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaista ja huolellista tarkastelua, luottamuksen rakentamista ja riittävää aikaa, jotta työskentelyssä toteutuvat keskeiset laatua varmistavat tekijät: oikeudenmukaisuus, avoimuus, luotettavuus, turvallisuus sekä lastensuojelutoimien suhteellisuusperiaate.

Vantaan ja sen lähialueiden monipuolinen palvelutarjonta antaa hyvän pohjan lastensuojeluyksiköiden toiminnallisuudelle. Lasten ja nuorten kanssa halutaan osallistua monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Yksiköiden lapsia ja nuoria tuetaan yksilöllisesti myös kilpa- ja harrastustoiminnassa.

Kiinnitämme huomiota myös vanhempien tukemiseen lapsen sijoituksen aikana. Pidämme yllä myös muita lasta tukevia ihmissuhteita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa.

Vahvuudet

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitissa on erityisosaamista vaativiinkin tilanteisiin. Metsän henkilöstön erityisosaaminen keskittyy vahvasti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Yksikössä hoidetaan 10–17-vuotiaita lapsia. Raitissa on erityisosaamista psyykkisesti ja/tai päihteillä oireilevien 13–17-vuotiaiden hoitoon.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti vastaamaan lastensuojelun muuttuviin tilanteisiin. Järjestettävissä koulutuksissa pyrimme ensisijaisesti vahvistamaan yksiköiden erityisasiantuntemusta vastaavaa osaamista.