Hem
Yhteystiedot
Ryhmä nuoria pelaa krokettia.

Tietoa

 1. Ikä:
  10-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto
 4. Paikkamäärä:
  Kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä
 5. Yritys:
  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Leikkikenttä
 • Tukipalvelut
 • Kuntoutus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • MAPA
Näissä voimme auttaa
 • Psyykkiset häiriöt
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ruokavalio
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto

Yhteystiedot

Osoite

Pajutie 6, 01400 Vantaa

Metsäraitti - Vantaa

Vantaalla Asolassa sijaitseva, lokakuussa 2020 toimintansa aloittanut lastensuojeluyksikkö Metsäraitti käsittää kaksi erityisyksikköä: Metsän vahvuusalueena on psykiatrinen osaaminen ja Raitissa löytyy erityisosaamista päihdeongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lapsen etu on ykkösprioriteettina Metsäraitin kaikessa toiminnassa.

Tietoa

 1. Ikä:
  10-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto
 4. Paikkamäärä:
  Kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä
 5. Yritys:
  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Leikkikenttä
 • Tukipalvelut
 • Kuntoutus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • MAPA
Näissä voimme auttaa
 • Psyykkiset häiriöt
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ruokavalio
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
 • Ryhmä nuoria pelaa krokettia.
 • Ryhmä nuoria pelaa krokettia.

Asuminen

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitti sijaitsee omakotitalossa rauhallisella alueella Vantaan Asolassa, kuitenkin lähellä kaikkia Vantaan ja pääkaupunkiseudun palveluita. Ala- ja yläkoulu, rautatieasema, Peijaksen sairaala, päivittäistavarakaupat sekä monipuoliset harrastuspalvelut sijaitsevat alle kahden kilometrin etäisyydellä Metsäraitin sijaishuollon yksiköistä.

Metsäraitti koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä: Metsä ja Raitti. Molemmat yksiköt on tarkoitettu huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Metsäraitti on aidosti kodinomainen yksikkö.

Toiminta

Metsäraitin toiminta perustuu aina lapsen etuun, joka rakentuu useista lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisistä elementeistä. Lapsen edun mukainen työskentely pienryhmäkodissa edellyttää työntekijöiltä lapsen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaista ja huolellista tarkastelua, luottamuksen rakentamista ja riittävää aikaa, jotta työskentelyssä toteutuvat keskeiset laatua varmistavat tekijät: oikeudenmukaisuus, avoimuus, luotettavuus, turvallisuus sekä lastensuojelutoimien suhteellisuusperiaate.

Vantaan ja sen lähialueiden monipuolinen palvelutarjonta antaa hyvän pohjan lastensuojeluyksiköiden toiminnallisuudelle. Lasten ja nuorten kanssa halutaan osallistua monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Yksiköiden lapsia ja nuoria tuetaan yksilöllisesti myös kilpa- ja harrastustoiminnassa.

Kiinnitämme huomiota myös vanhempien tukemiseen lapsen sijoituksen aikana. Pidämme yllä myös muita lasta tukevia ihmissuhteita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa.

Vahvuudet

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitissa on erityisosaamista vaativiinkin tilanteisiin. Metsän henkilöstön erityisosaaminen keskittyy vahvasti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Yksikössä hoidetaan 10–17-vuotiaita lapsia. Raitissa on erityisosaamista psyykkisesti ja/tai päihteillä oireilevien 13–17-vuotiaiden hoitoon.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti vastaamaan lastensuojelun muuttuviin tilanteisiin. Järjestettävissä koulutuksissa pyrimme ensisijaisesti vahvistamaan yksiköiden erityisasiantuntemusta vastaavaa osaamista.

Osoite

Pajutie 6, 01400 Vantaa

Tietoa

 1. Ikä:
  10-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto
 4. Paikkamäärä:
  Kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä
 5. Yritys:
  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä

Osoite

Pajutie 6, 01400 Vantaa