Itsenäistymiskodit Alkula Jyväskylä

Itsenäistymiskodit Alkula on Jyväskylässä sijaitseva nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö jälkihuollon asiakkaille ja nuorille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa nuorta itsenäistymään tukien hänen psyykkistä vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

 1. Yritys
  Pienkoti Aura Oy
 2. Kunta
  Jyväskylä
 3. Ikä
  18-25
 4. Paikkamäärä
  7
 5. Paikkatyyppi
  Jälkihuolto

Malikantie 1 B
40640 Jyväskylä

Kartta

Alue
 • Keski-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Eri terapiamuotoja
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Kuntoutuspolku
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Itsenäistä asumista
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 18-25
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Jyväskylä
Menetelmät
 • Psykoedukaatio
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • DDP
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Tehostettu asumisen tuki
 • NEPSY
 • PACE
 • Seksuaaliterapia
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Asperger
 • Autismin kirjo
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kuntoutuminen
 • Levottomuus
 • Masennus
 • Opilliset haasteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Psykoosit
 • Psyykkiset häiriöt
 • Skitsofrenia
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • ADD
 • ADHD
 • Itsetuhoinen käytös
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Nepsy
 • Neuroottiset häiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Perhesuhteet
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Vanhemmuuden haasteet
Palvelun muoto
 • Jälkihuolto
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Yhtiö
 • Pienkoti Aura Oy

Asuminen

Jyväskylässä Mäyrämäen asuinalueella sijaitseva Itsenäistymiskodit Alkula on 7-paikkainen, yhteisöllinen asumisyksikkö, jossa jokaiselle nuorella on oma asunto. Itsenäistymiskodissa asuva nuori saa tarpeidensa mukaan tukea esimerkiksi turvalliseen lääkehoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja palveluiden käyttöön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin, opiskeluun ja työllistymiseen, lähiverkostojen kanssa toimimiseen, tunteiden käsittelyyn ja hallintaan sekä ylipäätään arjessa selviytymiseen.

Toiminta

Itsenäistymiskotiyksikön toiminnan taustalla on vahva moniammatillinen ja terapeuttinen osaaminen. Alkulan työssä vuorovaikutus, dialogisuus, on kaiken hoivan ja kasvattamisen ydin. Terapeuttinen asenne PACE takaa sen, että ohjaajamme on rakastava, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. Meillä painottuu omaohjaaja-suhdetyö, erilaiset toiminnalliset ryhmät, psykoedukaatio, sekä yhteistyö asiakkaan lähiverkostojen kanssa. Kuntoutuminen on suunnitelmallinen ja yksilöllisesti etenevä prosessi.

Vahvuudet

Pienkoti Auran yksiköiden hoiva- ja kasvatustyössä tärkeintä on tunneyhteyden ylläpitäminen. Aikuisen tehtävä on suhteen muodostaminen jokaisen lapseen yksilönä ja näin ollen yksilöllisyys ja lapsen osallisuus tulee huomioiduksi. PACE-asenteen mukaisesti vuorovaikutus on yksilöiden asennetta tai suhtautumista toisiinsa sillä tavoin, että toisen kehittymistä vaalitaan ja rohkaistaan – se ei koskaan uhkaa tai vaaranna toisen kehittymistä. PACE-asenteessa korostetaan lapsen itsemääräämisoikeutta ja kannustavaa kasvattamista. PACE-asenteessa keskitytään aikuisen vuorovaikutuksen laatuun. Yhtä lailla sanallinen ja sanaton viestintä on lämmintä ja arvostavaa.

Alkulan esitteen voit ladata tästä.