Hem
Sähäkkä Jyväskylän sisäkuva

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkamäärä:
  7
 4. Yritys:
  Sähäkkä Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Kuntoutus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Oma opetusryhmä
 • Kuntoutuspolku
 • Tukipalvelut
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Jyväskylä
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Psykiatrinen kuntoutus
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kognitiivinen ryhmä SCIT
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • RAI-arviointi
 • Toimintaterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Masennus
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Asperger
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Kehitysviiveet
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Touretten syndrooma
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Sähäkkä Oy

Yhteystiedot

Osoite

Taitoniekantie 3, 40740 Jyväskylä

Sähäkän nuorisokoti – Jyväskylä

Sähäkässä autamme lapsia kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä.

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkamäärä:
  7
 4. Yritys:
  Sähäkkä Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Kuntoutus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Oma opetusryhmä
 • Kuntoutuspolku
 • Tukipalvelut
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Jyväskylä
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Psykiatrinen kuntoutus
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kognitiivinen ryhmä SCIT
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • RAI-arviointi
 • Toimintaterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Masennus
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Asperger
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Kehitysviiveet
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Touretten syndrooma
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Sähäkkä Oy
 • Sähäkkä Jyväskylän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän ulkokuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän ulkokuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Sähäkkä Jyväskylän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän ulkokuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva
 • Jyväskylän Sähäkän ulkokuva
 • Jyväskylän Sähäkän sisäkuva

Asuminen

Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toimintamme suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Sähäkän Nuorisokodin omavalvontasuunnitelma (PDF)

Toiminta

Yksikössämme järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua nuoren sijaishuoltoa, sijoitusta avohuollon tukitoimena ja tilapäisiä kriisisijoituksia. Yksikkömme on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yhteistyö nuoren lähiverkostojen kanssa on kuntoutuksessa tiivistä.

Hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmämme palvelevat erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikön toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuoren, työntekijän, että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Vahvuudet

Toimintaperiaatteemme perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisen alueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Osoite

Taitoniekantie 3, 40740 Jyväskylä

Osoite

Petri Toivainen

Yksikönjohtaja

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Kunta:
  Jyväskylä
 3. Paikkamäärä:
  7
 4. Yritys:
  Sähäkkä Oy

Yhteystiedot

Petri Toivainen

Yksikönjohtaja

Sähäkkä Jyväskylän ohjaajat

Ari Puumala

Palvelujohtaja