Hem
Yhteystiedot

Sähäkässä autamme lapsia kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä.

 1. Yritys
  Sähäkkä Oy
 2. Kunta
  Jyväskylä
 3. Ikä
  0-18
 4. Paikkamäärä
  7

Taitoniekantie 3
40470 Jyväskylä

Kartta

Alue
 • Keski-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Oma opetusryhmä
 • Tukipalvelut
 • Kuntoutuspolku
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Toiminnallisuus
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Kuntoutus
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Jyväskylä
Menetelmät
 • Neuropsykiatrinen osaaminen
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Oma opetusryhmä
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
 • Lapsi- ja nuorisopsykiatria
Metodit
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kognitiivinen ryhmä SCIT
 • Psykiatrinen kuntoutus
 • NEPSY
 • DKT
 • Vahva resursointi
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • RAI-arviointi
 • Toimintaterapia
Näissä voimme auttaa
 • Päihteet
 • Syömishäiriö
 • Asperger
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Uhmakkuushäiriö
 • Levottomuus
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Touretten syndrooma
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Perhesuhteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kehitysviiveet
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Sähäkkä Oy

Asuminen

Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toimintamme suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Toiminta

Yksikössämme järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua nuoren sijaishuoltoa, sijoitusta avohuollon tukitoimena ja tilapäisiä kriisisijoituksia. Yksikkömme on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yhteistyö nuoren lähiverkostojen kanssa on kuntoutuksessa tiivistä.

Hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmämme palvelevat erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikön toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuoren, työntekijän, että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Vahvuudet

Toimintaperiaatteemme perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisen alueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tukipalvelut

JOTOS®-kuntoutusohjelmamme on nelivaiheinen ohjelma, jonka rungon luovat neljä eri vaihetta. Jokaisessa vaiheessa nuoren saatavilla ovat kaikki yksikön toiminnot ja tukipalvelut, mutta viimeisten vaiheiden aikana haetaan aktiivisesti ratkaisuja nuoren tueksi myös oman kasvuympäristön tarjoamista vaihtoehdoista. Nuoren lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaista kuntoutusohjelman vaihetta.

Lue lisää Jotoksesta

Ope-toiminta

Alkava-arviointipalvelu

 • Päivystysnumero

  0400 804 209

 • Osoite

  Taitoniekantie 3
  40740 Jyväskylä

  Kartta