Hem

Kotimme ovat aktiivista elämistä ja viihtyisää asumista varten. Räätälöimme palvelut toiveidesi mukaan.

Tuettu palveluasuminen omassa kodissa

Tuettu palveluasuminen mahdollistaa asiakkaan asumisen omassa kodissaan. Toteutamme hänen tarvitsemansa palvelut säännöllisten kotikäyntien muodossa. Tämä asumismuoto soveltuu asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisessaan ja toiminnoissaan tukea, mutta selviytyvät muuten itsenäisesti.

Tuettu palveluasuminen

 • ehkäisee ennenaikaisen laitoshoidon tarvetta
 • antaa mahdollisuuden käyttää palvelukotien ateriapalveluita ja muita tukipalveluita
 • tarjoaa mahdollisuuden osallistua palvelukotien yhteiseen virike- ja harrastustoimintaan

Tämä asumismuoto mahdollistaa sen, että ikääntyvä ihminen voi asua omassa tutussa ja rakkaassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Oma koti palvelutalossa

Kun asiakas asuu palvelukodin yhteydessä olevassa palvelutalossa normaalina vuokralaisena, hän nauttii omasta yksilöllisestä vapaudestaan turvallisuudestaan kuitenkaan tinkimättä. Asukkaan käytössä on monipuolisia palvelukodin palveluita hänen omien tarpeidensa mukaan.

Palveluasumiseen sisältyy:

 • henkilökohtainen apu
 • mahdollisuus käyttää palvelukodin ateriapalveluita sekä muita tukipalveluita
 • mahdollisuus osallistua palvelukodin yhteiseen virike- ja harrastustoimintaan

Palveluasunnossa asuminen mahdollistaa arjen sujumisen juuri niin virikkeellisesti, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti kuin asiakas haluaa. 

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen soveltuu asiakkaalle, joka tarvitsee jatkuvaa apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toimissaan ympäri vuorokauden.

Asiakas asuu ryhmäkodissa, jossa hän saa

 • ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa
 • aktiivista, toimintakykyä edistävää toimintaa
 • ateria-, hygienia-, turva- ja siivouspalveluita
 • asiointiapua

Tämä asumismuoto tarjoaa asiakkaalle sosiaalista, turvallista ja toimintakykyä edistävää asumista sekä huolenpitoa.

Tilapäinen tehostettu palveluasuminen

Tilapäisessä tehostetussa palveluasumisessa asukas saa hoitohenkilökunnan apua tarpeen mukaan ympäri vuorokauden. Palvelukotien kodikkaat ruokailu-, harrastus- ja oleskelutilat tarjoavat miellyttäviä hetkiä muiden asiakkaiden kanssa.

Tämä lyhytaikainen asumispalvelu on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi esimerkiksi

 • kuntoutusjakson asumismuodoksi
 • omaishoitajan vapaan ajaksi
 • sairaalasta kotiutumisen jälkeiseen toipilasaikaan